Hur är ditt ledarskap och så kan du bli en ännu bättre chef

Endast 53 % av svenskarna tycker att deras chefer är kompetenta att leda arbetet. Är du en av dessa chefer?

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2023

En bra ledare engagerar medarbetarna i utvecklingen av verksamheten.

En bra ledare engagerar medarbetarna i utvecklingen av verksamheten.

I en tid där ledarskap är avgörande för framgång och välbefinnande på arbetsplatsen är det oroande att endast 53 % av svenskarna tror på sina chefer. Bristen på tillit till ledarskapet får flera negativa konsekvenser, bland annat brist på inspiration, minskat medarbetarengagemang och mediokra resultat. På Sveriges bästa arbetsplatser anser 90 % av medarbetarna att deras chefer är kompetenta att leda arbetet. I denna krönika får du tips kring hur du kan ta ditt ledarskap till nästa steg.

Vi befinner oss i en tid då effektivt ledarskap är helt avgörande för företags framgång och medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen. Men vet du vad som är alarmerande? Endast 53 % av svenskarna anser att deras chefer är kompetenta att leda arbetet. Det är som att ha en fotbollstränare som inte kan avgöra vilket mål som är rätt mål. Problemet är stort och det kan ha djupgående konsekvenser för både organisationer och deras anställda.

Orsakerna till bristen på tillit till ledarskapet

Låt oss granska varför så många människor har tappat tilliten till sina chefer. Jack Zenger och Joseph Folkman, författarna till "How to Be Exceptional: Drive Leadership Success by Magnifying Your Strengths," har undersökt över 11 000 ledare som presterat sämst i ledarundersökningar och hittat tio gemensamma drag som dessa chefer delade:

 1. Brister i att inspirera på grund av låg energi och entusiasm:
 2. Accepterar medelmåttiga prestanda
 3. Saknar vision
 4. Brister i samarbetet och lagspelet
 5. Står inte fast vid sina löften
 6. Lär sig inte av misstag
 7. Brister i innovation
 8. Vet inte hur man utvecklar andra
 9. Okänslighet
 10. Dåligt omdöme

Så hur kan du förbättra ditt ledarskap?

Nu när vi har klargjort vad som kan gå fel, låt oss prata om hur du kan bli en bättre ledare, något som de bästa arbetsplatserna i Sverige har klurat ut där 90 % av medarbetarna anser att deras chefer är kompetenta.

1.) Visa empati och genuint intresse för dina medarbetare

En viktig del av att vara en bra ledare är att förstå och bry dig om dina medarbetare.

En bra ledare visar empati, förstår sina teammedlemmars behov och drivkrafter och kommunicerar effektivt för att bygga starka relationer. De har förmågan att knyta an till andra på ett djupare plan och skapa en miljö som präglas av förtroende och ömsesidig respekt.

Det svåraste med denna punkt, och det viktigaste, är att det måste vara genuint. Det går inte att ställa frågor och visa omtanke för sakens skull. Det måste vara äkta. Är det inte det kommer dina medarbetare att känna av det och fallet kommer att bli ännu högre.

Är du inte empatiskt och saknar intresse för dina medarbetare? Då kanske du har blivit chef av fel anledningar…

2.) Var tydlig

Effektiv kommunikation är avgörande för att du som ledare ska kunna förmedla din vision, dina förväntningar och ge feedback.

Bra ledare är skickliga på att lyssna aktivt, uttrycka sig tydligt och anpassa sin kommunikationsstil till olika målgrupper. De förstår kraften i ord och använder dem för att motivera, inspirera och påverka andra. Deras förmåga att kommunicera effektivt främjar en miljö med öppen dialog och samarbete.

Känner du att det är utmanande att vara en bra kommunikatör? Du är inte ensam. I min roll på Great Place To Work träffar jag ofta ledare som berättar hur de kämpar med detta.

Jag kan se att de vanligaste misstagen som de gör när det gäller kommunikativt ledarskap är att de inte lyssnar till sina medarbetare, inte ger återkoppling, inte stöttar, inte skapar strukturer, inte uppmuntrar resultat, inte utbildar, inte ställer förväntningar och inte hjälper medarbetarna att lösa problem.

Dessa misstag leder till att medarbetare känner sig osynliga och ouppskattade vilket leder till en negativ arbetsmiljö. För att undvika dessa misstag är det viktigt att försöka skapa en öppen miljö där alla känner sig bekväma att kommunicera och samarbeta.

3.) Ge mandat och förutsättningar för självständigt arbete

Att ge dina medarbetare förtroende och ansvar skapar en känsla av tillit och ökar motivationen och prestationen.

Här handlar det om att som ledare sätta ramar, struktur och tydliga mål och att sedan ha modet att lita på att gruppen och den enskilda medarbetaren hittar sitt egna sätt att arbeta med uppgiften.

Här kämpar många ledare. Micro management är ett utbrett problem som tyvärr leder till ökat missnöje och minskat engagemang bland dina medarbetare.

För att sluta med micro management är det viktigt att kunna identifiera ditt eget beteende och vara medveten om när du faller in i det. Det finns några tydliga tecken och symptom på micro management som du kan vara uppmärksam på. Det kan vara att du känner behovet av att vara involverad i varje detalj, att du har svårt att delegera uppgifter och befogenheter till medarbetarna, eller att du känner att du inte kan lita på att medarbetarna gör arbetet på rätt sätt utan att du övervakar dem ständigt.

4.) Engagera medarbetarna i utvecklingen av verksamheten

Att lyssna på och inkludera medarbetarna i beslutsfattandet skapar delaktighet och bättre beslut.

Involvera medarbetarna i beslutsfattandet och låt dem delta i diskussioner om företagets mål och strategier. Genom att involvera medarbetarna i beslutsfattandet kan företaget skapa en känsla av delaktighet och öka medarbetarengagemanget.

Har du förresten hört talas om ERG? Det står för Employee Resource Groups, och innebär frivilliga sammanslutningar som för samman personer med liknande bakgrund eller intressen.

ERG:er har funnits sedan 1960-talet då svarta arbetare organiserade sig för att diskutera rasbaserade spänningar på arbetsplatsen.

Samtidigt som ERG ofta fokuserar på mångfald och inkludering kan de även innefatta specialintressen och specialområden eller till och med välbefinnande såsom kost, motion och yoga m.m.

Oavsett vilken inriktning en ERG har, ger den medarbetarna möjligheten att vara med och påverka saker i och relaterade till arbetsplatsen vilket kommer att utveckla er verksamhet i rätt riktning.

5.) Behandla alla rättvist

Rättvisa och likabehandling är avgörande för ett bra ledarskap.

Alla medarbetare är viktiga. Det spelar ingen roll om du är vd, vaktmästare, kundansvarig, receptionist eller marknadsförare. Alla har lika viktiga roller och det är din roll som ledare att visa det.

För att bli en rättvis chef måste du först och främst vara medveten om dina egna värderingar, fördomar och preferenser. Genom att regelbundet reflektera över ditt eget beteende och hur det påverkar dina medarbetare kan du identifiera områden där du kan förbättra din rättvisa och likabehandling.

En annan viktig aspekt av självreflektion är att vara medveten om dina egna privilegier och hur de kan påverka din syn på rättvisa. Det är viktigt att vara medveten om att olika medarbetare kan ha olika utmaningar och behov, och att vara beredd att anpassa ditt ledarskap för att möta dessa behov.

Slutligen, ditt ledarskap hänger ihop med lönsamheten

På Sveriges bästa arbetsplatser lyckas cheferna med alla dessa fem punkter. Det vet jag eftersom vi varje år låter deras medarbetare utvärdera detta (och mycket mer) i vår stora medarbetarundersökning. Vad jag också vet? Hur detta påverkar organisationernas lönsamhet. Vi kan se att vinstmarginalen för företagen på listan är betydligt högre i genomsnitt jämfört med det nationella genomsnittet, för vissa så mycket som 435 %.

Så vad säger du? Är du redo att ta stegen mot att bli en bättre ledare? Vilka av dessa egenskaper känner du att du kan arbeta på i dag? Det är dags att ta på dig ledarrollen med kraft och forma din organisations framtid.

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Krönikör

 • Följ skribent

Jeanette Bergvall är vd för Great Place To Work i Sverige. Med en bakgrund av att framgångsrikt leda företag, kombinerar hon sin erfarenhet med Great Place To Works 30-åriga forskning för att insiktsfullt skriva om medarbetarskap, medarbetarengagemang och företagskultur. Hennes skrifter ger en unik inblick i vad som utmärker riktigt bra arbetsplatser och syftar till att ge läsarna praktiska tips och råd i sin egen verksamhet.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill