Chefen, är du en supermänniska?

Om inte, ta dig tid, tänk och träna på ditt ledarskap... gästskribent Ulf Bengtsson: "Annars är risken att du blir en otränad chef som gärna undviker allt som är jobbigt".

Projektleda | Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2013

Chefen, är du en supermänniska?

Chefen, är du en supermänniska?

Det är inte lätt att vara chef idag, ofta är arbetsbördan stor och kraven från medarbetarna är också höga. Som chef förväntas du nästan vara en supermänniska. Men vem är det? Och hur gör man för att orka med förväntningarna?

För det första kan man konstatera att det behövs träning. Om man ska göra en jämförelse med idrottsvärlden, så finns det inte en idrottsman som inte tränar och det är precis det som en chef behöver göra.

Men nu pratar vi inte om att träna kroppen i gymmet, utan om att träna på sitt ledarskap. Bygga vidare på de styrkor man har och hantera sina svagheter, minst lika ansträngande som att bygga muskler och väldigt viktigt. Annars är risken att du blir en otränad chef som gärna undviker allt som är jobbigt. Kanske är det dags att byta ut några av gymtimmarna till timmar med en coach, eller en kurs där du tränar dig i att möta människor och att vara chef. Ren färdighetsträning.

Hur får man tid till träning då? Redan idag räcker tiden kanske inte till, varken till familjen eller gymträningen. Hur ska det då gå att klämma in någon ledarskapskurs?

Jo, här är nästa utmaning för dig som supermänniska. Du ska lära dig använda din tid bättre och effektivare.

Kommer ni ihåg 80-talets Time management? Med särskilda kurser och stora almanackor att skriva i? Det är kanske inte exakt det vi ska ta tillbaka, men principen är densamma. Lär dig strukturera och planera. Lär dig säga nej.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

När deltagarna på en kurs i effektivitet blev tillfrågade om vad som störde deras arbete var svaren ofta: för många möten, för mycket mejl, folk som springer in och stör, sms och telefon.

Efter den genomförda utbildningen såg deltagarna att felen inte bara låg utanför dem själva. De såg att de var för överoptimistiska när det gällde tiden, de hade svårt att prioritera, de hade svårt att säga nej och de stängde inte av mobilen. Det går alltså att göra något, men det gäller att börja hos sig själv. Du har ett eget ansvar.

Tid till eftertanke

Och det är här vi kommer till själva kärnan: För att komma på alla de här smarta sakerna, för att kunna prioritera rätt behöver vi tid för djupare analys. Vi behöver tid för att tänka djupare. Det är du som kan påverka din egen situation och du behöver fundera på dina prioriteringar.

Behöver du lära dig att coacha dina medarbetare bättre? Många chefer tror att de gör det medan de i praktiken knappt gör det alls. Behöver du lära dig hantera problem och konflikter bättre och sluta undvika dem?

Vi behöver mer tid för att analysera vad som är problemet och inte bara kasta oss på en lösning. Det här är svårt, för det handlar om att bryta invanda beteenden och lära sig nya.

Och hur tränar man?

Hur tränar vi oss till att bli bättre chefer? Vad innebär färdighetsträning? Det kan till exempel innebära att man tränar på att ge och få feedback. Vi är ju uppfostrade i en jante-anda som gör att vi har ett fokus på svagheter. Det är viktigt att bygga upp våra starka sidor – det är grunden för ledarskapsarbetet. Att kunna skapa en atmosfär där chefen bjuder in till feedback.

Som chef måste du också lära dig leva med den osäkerheten ett ledarskap innebär. Det kommer alltid finnas val att göra, dilemman att ta ställning till, risker att väga för och emot. Konjunkturerna svänger rasande fort och den gnagande oron ibland över att ha valt fel, den får du lära dig hantera. Det är enklare än att försöka reducera den.

Läs gärna Magkänslans anatomi av Kristoffer Ahlström-Vij, där han beskriver hur vi ofta tror att vi har tänkt rätt även när vi tänkt helt fel. Det gör dig till en bättre chef, som är beredd på risker, incidenter, ändrade förutsättningar och avvikelser av olika slag. Så träna på att hantera en omvärld som rör sig allt snabbare och som blir allt komplexare.

En enklare framtid hägrar?

Redan nu har den ökade komplexiteten skapat motrörelser. Det finns en pågående trend att man ska försöka förenkla sin verksamhet. Vi behöver förenkling istället för fler processer, interna regler och lager i organisationen. Idag när många har otroligt mycket på gång samtidigt, har metoderna där man arbetar mer flexibelt och snabbt anpassar sig för att nå mål, blivit mer och mer intressanta. Ingen orkar med att aldrig göra färdigt.

Göra klart, det är trenden och för den behövs återigen obruten tid. Vi behöver förenkla för att vår tid, både chefens och medarbetarens, ska användas till rätt saker.

Sammanfattning och kom ihåg-lista:

- ta initiativet över din vardag – prioritera och skaffa dig obruten tid
- frigör tid för reflektion
- ge löpande feedback till dina medarbetare
- erkänn osäkerheten och lär dig älska avvikelser
- träna dina färdigheter i att lyssna, samtala och ge feedback
- låt det du tycker är viktigt återspeglas i ditt eget beteende
- bygg vidare på det som fungerar bra

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Gästskribent Ulf Bengtsson var under 16 år vd för Wenell Management och har i mer än 35 år verkat som projektledare, konsult och utbildare inom Project Management.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill