"Passionen skapar bränslet som håller entusiasmens eldar igång"

David Garpenståhl, ledare, entreprenör och projektledare: ”Ledarskapet är det som verkligen får projekt att flyga och företag att ta fart.”

Projektleda | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2014

Schackspel

Schackspel

Dataspel är så mycket mer än bara tidsfördriv. Det är en parallellvärld. Det är strategi, samarbete, projektledning, känslor och ledarskap – som livet självt. David Garpenståhl är entreprenören som snyggt rör sig mellan flera dimensioner av dataspelsvärlden – det fysiska mötet, det virtuella och det filosofiska. Motivation.se har träffat en projektledare som inte använder ordet ”problem” och som tar hjälp av schackspelets komplexa värld i sitt ledarskap.

David Garpenståhl har varit entreprenör inom upplevelseindustrin i mer än 20 år. Vi inleder vårt samtal med att konstatera att han har en brokig bakgrund och jag förstår ganska snart varför. Han har startat och drivit ett antal framgångsrika företag inom dataspelsindustrin, varit musiker, låtskrivare och producent, alltid haft ett brinnande intresse för datorer - och varit på väg att bli schackproffs.  Och det har format hans sätt att se på ledarskap.

När han berättar om sitt förhållningssätt till de stora projekt han drivit, är det tydligt att han ser just ledarskapet som en central del av ett lyckat slutresultatet. Kanske är det helt avgörande.

- Ledarskapet är ju det som verkligen får ett projekt att flyga och som får företag att ta fart.

DreamHack - ett fysiskt och mentalt projekt

David berättar om insikterna han fick under åren han var Festivalgeneral och ägare i DreamHack – den enorma digitala festivalen där 20.000 ungdomar från hela världen möts på en 50.000 kvm stor yta i lilla Jönköping. Det var ett stort ansvar. Och fysiskt slitsamt.

- Det var ett väldigt fysiskt projekt. Jag vet inte hur många mil jag bokstavligt talat gick fram och tillbaka på betonggolvet där nere. Det innebar också en stor mental stress eftersom DreamHack-kunderna generellt har hög förväntan och är kräsna. Målet var att alla ungdomar skulle få en stark upplevelse när de väl var på plats, ambitionen var att överträffa deras förväntningar. Det var en riktig utmaning för mig. Jag brukar beskriva mitt angreppssätt: ”plan for the worst and hope for the best”. Allting ligger i hur väl förberedda vi var är på olika typer av scenarier.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Här kommer Davids förflutna som schackspelare in. Strategen inom honom räknar ut de olika tänkbara dragen i förväg, förbereder lösningar och ser till att ha en plan B i bakfickan.

Det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt eftersom DreamHack under åren innehaft Guinness World Record med över 10.000 datorer inkopplade på samma plats – samtidigt. Det blir några meter kabel som ska dras, stolar som ska vara på plats, toaletter och hygien som ska fungera, och säkerhetsrutiner som måste flyta fläckfritt. David jämför det med invasionen av Normandie.

- Det handlade om två års planering för fyra dagar i skarpt läge. Ju närmare dagen D vi kom, desto mindre blev flexibiliteten. Det är lite som ett flygplan som lyfter. När man väl flyger är möjligheten att påverka begränsad, du måste förhålla dig till omständigheterna – att du befinner dig i luften.

Hittar metaforer

Eftersom det inte finns något facit för varken ledarskap eller projektledning, har David sneglat på andra som befinner sig i liknande situationer. Militären, spel och sportvärlden blir bra metaforer - samtliga är världar där samarbete och mål är viktigt. Alla strävar åt samma håll med samma vision, grupperar sig, agerar samstämmigt drivna av något större. Om alla inblandade har samma värderingar och mål i sikte går det lättare att lyfta blicken när motgångarna hopar sig, menar David. Med kreativa lösningar och innovativt tänkande tar sig gruppen gemensamt framåt – utför uppdraget, gör mål, vinner slaget.

Ibland måste det gå fort. Bränder måste släckas, kaos elimineras, oförutsedda händelser tacklas. Värdegrunden blir det stabila ankaret när allting annat rusar.

David Garpenståhl, DreamHack

David Garpenståhl, DreamHack

- Det är slitsamt och jobbigt många gånger. Då är det helt avgörande att alla som deltar i projektet ser att de är en del av något större. Det är en jätteviktig aspekt av ledarskapet: att ständigt kommunicera att man måste släppa de små grejerna för att nå till det stora. Och alltid fokusera på lösningen.

Ordet "problem" överskuggar lösningsfokus

Även om det inte finns en universallösning inom projektledning har David under åren utvecklat ett antal tillvägagångsätt som visat sig fungera.

Han beskriver till exempel hur han med fingertoppskänsla alltid undviker att använda ordet ”problem”. På så sätt är det lättare att få ett lösningsfokus bland projektdeltagarna.

- Om något tillstöter under resans gång, vilket det alltid gör, är det en stor skillnad att ställa sig inför projektgruppen och signalera att vi har ”ett problem”, istället för att signalera energi som ska ta oss mot en lösning. Retorik och ordval i kommunikationen är oerhört viktigt och ett sätt att leda i rätt riktning.

Han konstaterar att ledarskapet är en svår konst som hela tiden kräver utveckling. Han använder uttrycket ”Livslångt lärande” och menar själv att det centrala i ett fungerande ledarskap är mod. Mod att vara människa, att öppna upp sig, ta impopulära beslut och bidra till att lösa konflikter. Mod att våga vara avslappnad och inte gömma sig bakom ”att chefa”.

- Det blir kontraproduktivt. I grunden handlar ledarskapet om att hantera människor – det är människorna som ska ta projektet i hamn. Jag brukar alltid jobba med att hitta det positiva i varje given situation. Ett bra sätt att verkligen få syn på det bästa är att jobba med kontraster – ”Vad är det absolut värsta med det som händer nu?”. Tänker man så, utkristalliserar sig genast alla möjligheter. Prova!

Ha humor, känn passion, var "street smart"

Hur blir man då så positiv? David tror på humor. Humor gör tuffa situationer uthärdliga och utlöser befriande skratt som får folk att slappna av och få distans. Det gäller också att vara en smula ”street smart”. Ta inspiration av andra, vara lyhörd, lyssna in och kunna köra på känsla.

David Garpenståhl är en drömmare och en doer i samma person. Och han har alltid drivits av passionen. Den är den som får honom att stå ut med sömnlösa nätter och den krassa verkligheten som kan göra ont.

- Det är passionen som skapar bränslet som håller entusiasmens eldar igång. Det är extremt viktigt att ha kul på jobbet. Det gäller alla projekt. Jag ser projekt – och spelvärlden - som en metafor för livet i sig. Om man skalar bort alla drakar och demoner så blir en oerhört intressant lösningsplattform synlig. Den erbjuder metoder för att ta oss framåt tillsammans med andra individer – precis som vi gör i livet där vi har drömmar, mål och önskan om ett bra resultat.

Det gäller att förhålla sig till alla oförutsedda händelser som korsar vägen i projektet – och i livet. Det är en fråga om inställning och mindset, menar David. Vi kan inte förändra det som sker, men vi kan vara medvetna om hur vi väljer att angripa utmaningarna.

Själv gör han det genom att vända på argument, hitta marginaler och utnyttja dynamiken som finns i varje situation för att hitta hävstångseffekten som tar handlingen vidare.

- Som ledare kan jag definiera och påverka hur utfallet ska bli. Med vokabuläret har jag möjlighet att starta kedjereaktioner som gör att teamet gemensamt kan navigera åt rätt håll.

Schackspelande coach

Ledaren är i första hand en coach, menar David. Med rätta frågor, entusiasm och positiv energi får han människor att leverera bortom förväntningarna. Och vi återkommer till schack igen...

När han beskriver de inbyggda mekanismerna som ligger till grund för att förstå spelet, blir symboliken påtaglig. Förmågan att tänka under tidspress och göra smarta drag med begränsade resurser. Det handlar om taktik och om att hitta ett system som fungerar. En analys av situationen, ett stort antal möjliga scenarier och att hitta lösningar – inte en eller två, utan flera hundra.

- Riskanalys är viktigt. Att hitta idealscenariet, men också ta höjd för ett eventuellt kaos. Schack är ett tankeexperiment där man beräknar odds, tar lärdomar och sätter upp delmål konstant. Precis som i ett projekt.

David är övertygad om att hans brokiga bakgrund har varit en enorm styrka och en framgångsfaktor – både i rollen som entreprenör och projektledare. Som erfaren musiker söker han alltid efter ”det rätta soundet”. När det svänger, takten stämmer och allting synkar uppstår en rytm som får allting att rocka.

- Jag brukar uppmana teamet att äga uppgiften, annars äger den dig. Jag gillar att skala bort och hitta kärnan. Att hitta mekanismerna bakom och komma ner till det basala och enkla, det som driver varje människa framåt. När vi ser syftet kan vi jobba i det kraftfält som alla utmaningar innebär, och använda det till vår fördel.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill