"Låt värderingarna vara levande i verksamheten"

Ledarskapscoachen Carita Juselius menar att det kräver mod att driva en värdegrundsstyrd organisation.

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | OKT 2011

Carita Juselius hade varit chef och ledare under många år när hon märkte hur hennes intressefokus alltmer förändrades –från ekonomiska resurser inom företaget till de mänskliga. Hon började ställa sig frågor om individens plats i organisationen. Efter en coachutbildning beslutade hon sig för att ägna sig åt det hon verkligen ville göra – hon startade coachingföretaget som idag är COPA.

Bakom sig har Carita 16 år av operativt och strategiskt ledarskap. Hon har varit verksam i stora organisationer och hade som mest sju chefer under sig.

- Det handlade mycket om hårda fakta. Det var siffror, budgetar, mål och resultat som var i fokus.

Carita kände hur hennes intresse mer och mer drogs åt de mänskliga faktorerna inom företaget. Hon började fundera på hur viktiga hennes egna, personliga drivkrafter var för timmarna på jobbet. Hur väl samspelade hennes drömmar och önskemål med vardagen på kontoret?

- Det började gå upp för mig vilken styrka som uppstår när individens eget driv är synkat med organisationens.

Efter en coachingutbildning 2006 blev det ett naturligt steg att dra igång en egen verksamhet som arbetar med de här frågorna. Och under samtalet återkommer hon ofta till vikten av att låta värderingarna vara levande i verksamheten. Carita menar att det kräver mod att driva en värdegrundsstyrd organisation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det är svårt att sätta fingret på. Det som märks när det inte funkar är att kärnvärderingarna kommer i kläm och då tas inga modiga och innerliga beslut i viktiga frågor. Det blir svårare att hålla ett öppet och ärligt klimat och transparensen blir lidande.

Veta vad man vill

Carita menar att det som ledare är oerhört viktigt att ha koll på sin inre övertygelse - man måste veta vad man kan, vill och förtjänar. Annars blir det en omöjlighet att också hjälpa ett team att få klarhet i vilka drivkrafter som styr projekt framåt.

- Teamet och människorna är ju motorn i organisationen. Övertygelserna måste gå från individnivå och genom hela teamet, för att det ska gå att arbeta med de mer övergripande handlingsplanerna och målen på ett bra och effektivt sätt. Det handlar i slutändan om en kollektiv övertygelse ”Vi jobbar allihop tillsammans, mot samma mål”. Det händer att jag får frågor kring vad som händer med den fria viljan i en organisation som jobbar så här. Mitt svar blir att det handlar om att vara rätt person på rätt plats. En person som jobbar på ett företag som synkar med hans eller hennes övertygelse känner inte att det finns en brist på fri vilja. Snarare ligger det en harmoni och en kraft i känslan av att vara rätt.

När hjärtat är med, kommer motivationen på köpet. Ungefär så vill Carita uttrycka det.  Hennes erfarenhet är att företag ofta har bra koll på nuläget och målsättningen framåt, men det är oftast sämre med kollen på värderingarna och vad bolaget verkligen har sin innersta kärna och drivkraft.

- Det är, enligt mig, viktigt att ledningen är tydlig i sin formulering kring kärnvärderingarna. Att förstå syftet med sitt företag är ett krav om man vill nå sina mål. Det handlar om ett grundligt värderingsarbete ”Vad formar oss och vilka kommer vi att vara när vi nått våra mål?”. Och sen måste man våga anta utmaningen att implementera värderingarna i det vardagliga arbetet.

Svårt att värdera

Carita säger att det är svårt att värdera och mäta den här typen av arbete. Men en säker affärsmässig vinst är en tydlighet ut mot kunderna.

Men varför har så många företag så svårt att få in det här tankesättet i sina organisationer? Enligt Carita handlar det om både mognad och kunskap.

- Man måste förstå hur man lyckas titta inåt. Det handlar inte om religion eller andlighet, utan snarare om att synliggöra yttre strukturer. Det finns en tradition av att separera sitt privata jag och det jaget som finns på jobbet. Men om man lyckas hitta beröringspunkter mellan individernas mål och företagets, har man kommit en bra bit.

Pricka glaset

Och det gäller att kunna arbeta med feedback och självkritik på ett konstruktivt sätt. Carita demonstrerar det coachande ledarskapet genom att upprepade gånger försöka pricka ett glas med en penna. Det lyckas förmodligen inte första gången. Och inte andra. Men kanske tredje eller fjärde. Men alla kast på väg till fullträffen är aldrig för gäves. Snarare tvärtom. Det är en tillgång.

- Den hamnar fem centimeter bredvid. Då kan du som coachande ledare inte gå in och säga ”gör det igen, du måste träffa rätt”. Snarare måste man utgå från situationen och ställa rätt frågor. Hur kommer det sig att den hamnade bredvid, tror du? Hur kan vi jobba för att du ska kunna träffa? På vilket sätt vill du träffa? Vad tror du krävs för att lyckas? Man måste förmå individen att själv hitta ett sätt som funkar för honom eller henne. Och det finns inte bara ett sätt att kasta pennan för att träffa. Det finns tusentals.

DISC

På COPA jobbar coacherna bland annat med en modell som kallas DISC. Förkortningen står för Dominant, Influerande, Stabiliserande och Kompetens (från engelskans Competense). Verktyget används bland annat för att få tag på människors beteende och sätt att kommunicera för att kunna kartlägga synsätt och funktion i ett team.

En analys via DISC är en process som kan ge svar på frågor om individers inre drivkrafter och därmed vara en stor hjälp för att öka förståelsen kring gruppdynamik.

- Med modellen blir det lättare att se hur människor kommunicerar och interagerar med varandra. Det blir möjligt att utgå från personliga egenskaper som är mer eller mindre framträdande, när ett team sätts ihop. Det handlar återigen om pennan i glaset. Hur samarbetar vi optimalt för att pricka glaset och samtidigt ha roligt när vi gör det? Ett team som är motiverade att träffa rätt, gör såklart det också.

Det handlar alltså om att hitta en plats där man trivs och kan prestera, utan att för den skull göra avkall på sina inre övertygelser på bekostnad av företagets.

Och det är inga hemligheter som COPA sysslar med.

- När vi hjälper stora företag att hitta rätt i en omorganisation handlar det mycket om generositet. De delar med sig av sina tankar och funderingar och vi jobbar tillsammans för att förvalta traditionen och företagskulturen som finns. Vi väver ihop en process och det är alltid företaget som äger materialet. Det är ju de som ska göra det största jobbet – att leva efter sina värderingar, avslutar Carita.
 

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill