”Det finns inget slutdatum för en medarbetares bidrag”

Claudia Lindström: En ledare förstår att deras egen och verksamhetens framgång består av medarbetarnas samlade prestationer.

Ledning | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | AUG 2013

När infaller medarbetarnas bäst-före-datum? Den unge mannen, stirrade trotsigt och med en självbelåten min på sin äldre släktning och sa: "Du som vet allt, är fågeln jag håller i mina händer död eller levande?". Släktingen, som förstod att han blev utmanad av den unge och frustrerade mannen, tänkte efter en stund. Om han svarade att fågeln lever, skulle den unge mannen med ett enkelt grepp vrida nacken av fågeln och svaret skulle vara fel. Om han istället svarade att fågeln var död, skulle mannen snabbt bevisa motsatsen genom att släppa ut den fångade fågeln ur sitt grepp. "Nå, frågade den unge mannen otåligt, vad är ditt svar?". "Svaret ligger i dina händer, min unge man, svarade släktingen och vände sig om och gick därifrån".

Svaret ligger i dina händer!  Ett svar som lägger över både ansvar och möjligheter till oss som individer. Ett svar som ger oss möjligheten att påverka, utveckla och ta ansvar för vad som ska hända i våra liv och med oss själva. Ett svar som visar på att det inte bara finns en väg eller en sanning.

Medarbetare blir motarbetare

Som managementkonsult får jag ofta höra att om det inte vore för vissa medarbetare i organisationen, så skulle vi prestera ett mycket bättre resultat.

Upplevelsen är att det finns medarbetare som motsätter sig förändringar, medarbetare som är negativa och kritiserar ledarskap och verksamheten, både internt och externt. Som sänker stämningen och påverkar övriga kollegor negativt. Att det med åren sker en succesiv förändring av medarbetare – de förvandlas till motarbetare. 

Studier från Gallup Inc Employee Engagement (2008 och 2010) visar att upplevelsen stämmer. I ett genomsnittligt bolag är över 18% av medarbetarna aktiva motarbetare och endast 15 % känslomässigt engagerade. Resultatet är ett snittresultat från 10 miljoner svarande medarbetare från organisationer från såväl privat som offentlig sektor från Nordamerika, Kanada, Västeuropa, Skandinavien och Japan.

Från Sverige deltog  bl a 200 medarbetare från Nordea. Studien bygger på Gallups 12 Q, frågeställningar som kan härledas direkt till förutsättningarna för ett högt engagemang. Frågorna som ställdes i undersökningen rörde olika infallsvinklar; företagets vision och affärsidé gör mitt arbete viktigt och betydelsefullt, jag har den utrustning och resurser som krävs för att göra ett bra jobb, jag vet vad som förväntas av mig på arbetet, under de senaste 6 månaderna har någon från företaget pratat med mig om min utveckling, på arbetet har jag en möjlighet att göra det jag gör bäst varje dag.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Resultatet visar att 8 500 000 medarbetare inte kan svara ett rungande JA på dessa typer av frågor. Frågan är alltså inte om det är så, utan varför det har blivit så och vad som kan göras för att förändra det. 

Svaret ligger i dina händer

Alla är engagerade i något. Alla människor har förmågan att vara engagerade. De allra flesta är engagerande i något som de verkligen brinner för och lägger ner tid och resurser på. Att vara engagerad ger en känsla av mening, lust och välbefinnande.  En känsla av att vara värdefull och delaktig i något som betyder något för fler människor.

När jag är engagerad orkar jag så mycket mer än vad jag trodde var möjligt. Jag är nyfiken, vill förstå, vill lära mer för att kunna bidra mer.

Hur kan vi engagera medarbetarna i verksamheten?

Förutsättningar för engagemang kan skapas inom ramen för varje verksamheten, oavsett bransch och erbjudande.  

För att lyckas behövs en styrning och ledning av verksamheten som bygger på att medarbetarna förstår för vem och varför verksamheten finns till, vad det är verksamheten erbjuder och på vilket sätt erbjudandet gör skillnad där ute på en konkurrensutsatt marknad. Engagemanget uppstår när jag förstår min del och mitt bidrag till helheten, till det som skapar värde. När jag känner mig uppskattad, delaktig och värdefull. 

Verksamheten behöver en tydlig identitet och värdegrund som fungerar som kompass i det dagliga arbetet. En etablerad värdegrund som sitter i ryggmärgen blir avgörande för medarbetarnas agerande i oväntade situationer och underlättar beslutsfattande. Kulturen behöver uppmana till dialog och kreativitet, till att våga prova nytt och lära av misstag.

Engagemanget kommer när jag känner en trygghet i vad organisationen jag representerar står för -  och jag själv står bakom värderingar och målsättningar. När jag förstår att det är okej att vara kreativ, komma med idéer för utveckling och förbättringar, att göra fel och våga be om hjälp – då skapas både kraft och energi.

För att lyckas behöver verksamheten modiga, ödmjuka och mogna ledare. Ledare  som inte behöver bevisa med makt och position vilka de är, utan som förstår att deras egen och verksamhetens framgång består av medarbetarnas samlade prestationer. 

Modiga chefer vågar lita på att medarbetarna hittar sin väg till målet och att de tar ansvar för att använda sina styrkor och erfarenhet på ett sätt som gynnar verksamheten.

Om modet finns – finns förtroendet. Om förtroendet finns – kommer engagemanget. Om engagemanget finns – kommer prestationen.

Det finns inget givet slutdatum för en medarbetares bidrag och värde för verksamheten. Alla kan vara engagerade oavsett ålder och bakgrund – varje dag, månad efter månad – livet ut.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Motivera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Om skribenten

Claudia Lindström är vd och Senior managementkonsult. 2001 startade hon konsultbolaget Humagic Group 2001 med en stark drivkraft  att göra skillnad. Claudia beskriver sig som en engagerad visionär med en stark förankring i verkligheten. Verksamheten har vuxit från att ha varit ett enmans konsultbolag till i dag 25 engagerande konsulter med fokus att göra mätbar skillnad, skapa förutsättningar för snabb tillväxt och hållbar lönsamhet.  Att förstå hur vi människor fungerar, vilka förutsättningar som driver högt engagemang  och att lita på kraften i att delegera ansvar och mandat till individerna  är den främsta framgångsfaktor, menar Claudia.

Läs mer om Humagic Group här.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill