"Hire for attitude, train for skills"

Marie Alani och Helena Timander om vad en företagskultur egentligen är och varför vi ska bry oss om det?

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2014

Diamanter

Diamanter

IKEA har det, H&M har det och Kinnevik-bolagen har det också. En förunderligt stark och nästan magisk företagskultur som får dessa företag att fortsätta växa och blomstra. En identitet som är så tydlig och kraftfull att verksamheten styrs som av en osynlig hand. Men vad är det egentligen som skiljer dessa företag från de flesta andra? Vad gör dom på dagarna? Svaren på de frågorna kanske inte kan besvaras i en enkel krönika, men en sak är säker: det handlar mer om att förstå mänskligt beteende, värderingar och drivkrafter än om strategiska planer och ekonomiska mål.

Låt oss börja från början. Vad är företagskultur och hur är det kopplat till affärsverksamheten? Ett enkelt sätt att definiera kultur är: "organisationens kollektiva inlärda beteendemönster och vanor som utgår från våra gemensamma värderingar, attityder, övertygelser och normer".

Kultur handlar med andra ord om hur vi tillsammans i en grupp formar och upprepar olika beteendemönster. Man kan se företaget eller organisationen som ett sammansatt system som uppmuntrar och belönar vissa typer av beteenden och hindrar andra. De allra flesta av dessa beteenden sker oftast helt omedvetet. Det finns med andra ord ingen dokumenterad policy eller ett regelverk som styr hur vi agerar, det bara sker.

Kulturen skapas varje dag

Med den här definitionen så blir det ganska enkelt att förstå varför kulturen är så avgörande för ett företags framgång och långsiktiga överlevnad. Det är ju den som skiljer Google från Yahoo och Apple från Dell och IKEA från de allra flesta företag i Sverige.

Kulturen handlar till syvende och sist om hur och vad vi gör på dagarna. Och varför.

Vad är det då som särskiljer dessa företag? Ja den allra viktigaste skillnaden är att man tar kulturen på allra största allvar och ser den som sin strategiska spets. Det vill säga, att det är den som drar in affärer och gör företaget till en unik spelare på marknaden. Det betyder i sin tur att man fattar alla viktiga strategiska beslut utifrån sin kultur, sina värderingar och sin vision, alltifrån rekrytering av medarbetare och ledare till etablering på nya marknader och inköp av stora affärssystem.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kulturen är "da shit".

Affärsbeslut och visionärt synsätt

Låter det fortfarande för flummigt? Här kommer några exempel.

På IKEA använder man visionen vid alla viktiga affärsbeslut. Deras vision: en bättre vardag för de många människorna, är det grundläggande kriteriet för att ta fram en ny produkt eller öppna ett nytt varuhus.

På samma sätta finns det andra företag som använder värdeord (vilka värden vill vi skapa som ska styra vår verksamhet) och mission (vårt uppdrag och varför vi finns) som kompass för sina strategier och verksamhetsplaner.

På Tele2 är värderingarna styrande när man rekryterar nya medarbetare. För att passa in i den kulturella kostymen måste du gå igång på flexibilitet, öppenhet och kostnadsmedvetenhet och drivas av att skapa kvalitet, agera snabbt och vara en utmanare. Dessa ord präglar hela verksamheten, och såväl intervjufrågor som kandidaturval har den kulturella passformen som utgångspunkt. 

Eller som den exentriske CEO:n för Southwest Airlines , Herb Kelleher, en gång sa; "Hire for attitude, train for skills".

På det amerikanska skoföretaget Zappos har man dragit kulturarbetet till sin spets. Där är värdeorden medarbetarnas befattningsbeskrivning, och själva skälet till att du blivit anställd. Din uppgift som anställd är att vara en god förebild och ambassadör för företagets värdegrund och kultur. Zappos vision är att bli bäst världen på kundservice, oavsett vad de säljer, och de ger sina medarbetare ett mycket stort mandat att förverkliga den framtidsbilden.

Summa summarum.

Det IKEA, H&M, Kinnevik, Southwest och Zappos gör på dagarna är att systematiskt skapa, uppmuntra, belöna och medvetandegöra de beteendemönster som bygger deras kultur och bidrar till att verksamheten växer och frodas. Precis som ett vinnande idrottslag lägger man mycket kraft på att hitta spelare med rätt grundförutsättningar, tränar löpande på de moment (=beteenden) som är mest kritiska för laget och ger feedback till sina spelare så att de hela tiden kan bli bättre.

De är så man vinner ligor, det är så man bygger en magisk företagskultur.

Marie Alani & Helena Timander

Våra experter inom kultur & värderingsfrågor

 • Följ skribent

Helena Timander har en bakgrund inom ekonomi, HR/organisationsutveckling och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Idag jobbar de som inspirationsföreläsare, konsulter och författare inom kultur & värderingsfrågor. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marie Alani & Helena Timander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill