Nyckeln till framgång - effektivisera för att skapa utrymme för tillväxt

Gustav Berghog, vd Zmarta Group, siktar på expansion mitt i krisen.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2020

HR och personal blir en extra viktig vertikal att ha koll på för Gustav Berghog, då det i slutet av dagen är medarbetarna som driver affären framåt.

HR och personal blir en extra viktig vertikal att ha koll på för Gustav Berghog, då det i slutet av dagen är medarbetarna som driver affären framåt.

Våren 2020 kommer för många förknippas med coronaviruset, åtskilliga företag har drabbats hårt och företagsledare har tvingats slopat sina expansionsplaner. Samtidigt finns det de som har siktet inställt mot fortsatt expansion och ökad tillväxt. Förutom att kapa kostnader och hålla tummarna, hur gör man som ledare för att kunna arbeta mot expansion och tillväxt i en tid som kännetecknas av kris? Och hur lyckas man behålla affärer i en turbulent tid? En företagsledare som lyckats styra om och styra framåt är Gustav Berghog, vd för fintech-koncernen Zmarta Group. 

Ingen av oss hade kunnat förutse Covid-19 för några månader sedan. I en tid när kriser eller oförutsägbara händelser uppstår gäller det att som bolag och ledare tänka ännu mer kreativt och skapa vägar för nya idéer. Med det sagt är kreativitet inte synonymt med att fort slänga upp idéer för snabba intäkter på post it-lappar, utan istället att se till att stanna upp, utmana sina gamla arbetssätt och titta på hur bolaget behöver stuvas om för att nå potentiella och faktiska affärer. 

Det har aldrig varit viktigare än nu att hitta kreativa sätt att använda bolagets resurser på bästa sätt och att se vilka utvecklingsområden som ger störst avkastning. Företagsledare behöver prioritera medarbetarnas arbetsuppgifter så att större fokus ges till det som kan ge företaget snabbast utväxling, både i nuet och senare när allt lugnat ned sig. 

Investera där mest avkastning kommer att finnas framåt

På Zmarta stannade Gustav Berghog och hans ledningsgrupp tidigt upp för att kartlägga vad de tror kommer vara viktigt framåt för såväl verksamheten som för kunderna. I och med detta blev det tydligt att vissa prioriteringar som låg längre fram i tiden behövdes ges större fokus, och att resurser behövdes flyttas till nya tillväxtinitiativ. 

Här kom en del medarbetares arbetsuppgifter att göras om helt och somliga fick stryka en del av sina arbetsuppgifter för att istället prioritera andra uppdrag. Exempelvis påbörjades digitaliseringen av kundresan inom bolaget och ett större fokus lades vid affärsutveckling på produktsidan. Allt för att kunna accelerera pågående förändringsarbete i bolaget och bli mer redo, och då som en ännu starkare spelare, när läget i omvärlden så småningom vänder. Nyckeln till framgång är att effektivisera där mest avkastning kommer genereras framåt menar Gustav.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

(H)järnkoll på affären centralt för tillväxten

En annan central del i så väl kris som i framgång och tillväxt är att ha järnkoll på affären. Det låter kanske basalt, men Gustavs filisofi är att du som ledare behöver kunna företagets siffror och förutsättningar som rinnande vatten, varje dag, varje vecka. Att ständigt se över hur företaget går, vad som går mindre bra och vad som går bättre än väntat. Allt för att kunna hålla koll på vilka nya vertikaler och tjänster man bör arbeta med. På Zmarta skar man bort kostnader som inte driver tillväxt och lade istället ett stort fokus på utvalda tillväxtinitiativ som arbetades fram tillsammans med ledningen, marknadsavdelningen, affärsutvecklingsteamet samt techteamet. 

HR och personal blir en extra viktig vertikal att ha koll på, då det i slutet av dagen är medarbetarna som driver affären framåt. Att visa på närvaro som ledare är givetvis extra viktigt nu då många företag har medarbetare arbetandes hemifrån.

Say what you do, do what you say

Ett tydligt ledarskap är många gånger avgörande för att ett företag ska komma framåt i en kris och lyckas fokusera på tillväxt och expansion. En närvarande ledare som har tydliga mål och kommunicerar dem till sina medarbetare genom filosofin Say what you do, do what you say. På Zmarta visar det sig bland annat genom ökad tillgänglighet. Gustav har medvetet ökat sin tillgänglighet, och cheferna har fler och mer frekventa avstämningar med medarbetare och kollegor. Möten som tidigare skett en gång i veckan eller varannan vecka har istället blivit kortare, snabbare och många gånger sker de dagligen. Allt för att företagets mest vitala funktioner ska kunna springa snabbare mot nya mål, och det nu och inte sen. 

Split vision i ledarskapet

Som ledare idag behöver man tänka långsiktigt, men samtidigt jobba i nuet. I en kris eller under oroligheter tänker många företagsledare endast här och nu, och det långsiktiga perspektivet överges för ett betydligt mer kortsiktigt, säger Gustaf. Vill man rusta företaget för morgondagen, och med en ambition om tillväxt måste man som företagsledare jobba med en split vision. Här gäller det att tänka långsiktigt på företagets strategi och utifrån den bryta ner vad som är i fokus, här och nu. Resten måste läggas åt sidan och faktiskt väljas bort.

Omge dig med rätt ledare 

Såväl som i goda tider som i kriser är det affärskritiskt att omge sig med rätt ledare för sitt bolag. Gustavs framgångsrecept har varit att leta efter ledare som är flexibla, strategiska, lyhörda och handlingskraftiga - egenskaper som kännetecknar ledare som är väl rustade i såväl framgång som motgång, och ofta nödvändiga i en tid av oroligheter.

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Innehållsansvarig Motivation.se, redaktör & skribent

 • Följ skribent

Lotta Strindberg är innehållsansvarig och redaktör hos Motivation.se.

Hon syresätter individer, team & organisationer genom kommunikation & organisationsutveckling.

Kontakt: lotta@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Gustaf Berghog

Gustav Berghog växte upp på en liten ö med drygt 1000 invånare i Göteborgs skärgård. Entreprenörskapet formades tidigt då han redan som 10-åring på egen hand säkrade en stor grossist till sitt ålfiske efter skolan, och därmed drygade ut veckopengen med tusenlappar. Nu vill han hjälpa fler svenskar att få mer i plånboken och bygga en företagskultur där ingen är rädd för att testa.

Med mottot 5% strategi och 95% exekvering vill han ge medarbetare modet att våga springa snabbt och justera längs vägen.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill