Ett nytt ledarskap bortom ego

Egot är en social konstruktion. Upptäck ditt sanna själv – och förändra världen.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | JUNI 2020

Vi är alla sammankopplade i det globala kollektiva traumat som pågår. Nu har vi möjlighet att verkligen skapa något nytt tillsammans.

Vi är alla sammankopplade i det globala kollektiva traumat som pågår. Nu har vi möjlighet att verkligen skapa något nytt tillsammans.

Vi lever i besvärliga tider, men innan vi beklagar oss för mycket över det så bör vi dra oss till minnes vad Augustinus en gång sade: ”Tiderna är vi.” Genom att ändra på oss själva kan vi också bidra till att världen förändras. För att det ska vara möjligt måste vi lära oss att förstå egot, som är ett resultat av social prägling och får oss att försöka vara någon eller något annat än det vi är. När vi förstår det kan vi börja skifta från egot till essensen, vårt sanna själv.       

Häromdagen satt jag med en vän ute i den vackraste natur vi just nu kan skåda. Plötsligt säger min vän: ”Nu fattar jag, om inte jag ändrar mig kan jag inte begära att någon annan ska ändra sig. Tänk att det tagit så många år för mig att inse det”. Jag kunde bara säga att så är det, och att komma till den insikten kan ta många år. Det gjorde det för mig också. En sak är vad vi kan uttrycka via intellektet, och en sak är vad vi uttrycker för att vi fått insikten/er. När väl insikten sitter i hela kroppen börjar vi agera på ett annat sätt. ”Grattis till insikten”, blev min replik till min vän.

Vi lämnar en gammal värld för att välkomna en ny värld. En värld som väntar på att kunna träda fram. Den nya världen kräver något av oss. Vi måste ha modet att släppa taget om heliga kor, släppa taget om antaganden som inte längre håller och om sidor hos oss själva som vi måste våga ompröva. Kris-utveckling-möjligheter. Det pågår NU.

”Tiderna är dåliga, tiderna är besvärliga, så säger människorna, men tiderna är vi. Såsom vi är, så är också tiderna”. 

- Augustinus, 354 e.v.t.

Augustinus ord i citatet gäller än, idag. Så även Ghandis: "If you want change in the world, BE the change".

Idag räcker det inte med att individen jobbar på att expandera sitt inre och komma till nya insikter. Vi bör ha ett kollektivt seende. Vad vi kan och måste göra tillsammans är en viktig fråga.  När jag förändrar mig själv förändras min syn på världen.

Carl Jung var en psykoanalytiker som sträckte sig bortom Freuds dystra syn på människan, genom att hävda att när något går snett i världen så beror det på att något gått snett inom individen – och om vi ändrar oss själva kan vi bidra till att världen förändras. Hur många är inte de olika läror som under olika tidsepoker haft samma budskap? Vi kan inte komma undan. Vårt ego är ett spöke som ständigt förföljer oss. Egots skuggsidor ska luckras upp.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad menas med ego?

Som psykolog borde jag beskriva egot utifrån Sigmund Freuds psykoanalytiska teoribildning. Det är den skola jag är lärd i, men som begränsat min förståelse av egots innebörd. Efter att ha fördjupat mig mer och mer inom mystiken har mina perspektiv vidgats. 

I en enkel definition kan egot likställas med vårt intellekt. Vårt ego präglas från vaggan till vuxen ålder. Denna prägling kan vi kalla vårt rotsystem, som består av vår familj, släkt, vänner, skola, partner, religion och samhälle. Genom denna plattform har vi skapat oss en självbild. Egot är vårt falska själv och är ett stängt system som ständigt uppehåller sig själv genom att betrakta vårt görande och varande. Och vi inser snart att egot är repetitivt och mekaniskt. Egot är alltså en social konstruktion. Egot gillar inte förändring. Inom mystiken säger man att om du inte lär dig att släppa taget och dö innan du dör kommer ditt ego att döda dig i alla fall.

Egot är ”the human doing”, och ”the human being” är vårt sanna själv. Där finns den personliga essensen, en kvalitet av varande som vi alla är födda med. Inom den mystika traditionen menar man att denna nedärvda gudomliga verklighet finns i alla människor. 

Vår prägling gör oss till den som vi egentligen innerst inne inte är. Genom vår prägling växer egot sig starkt. När du kan skifta från egot till essensen, ditt sanna själv, uppstår en känsla av frihet och en känsla av att vara naturlig och autentisk. Du behöver inte längre jämföra dig med någon annan eller försöka vara ”något” eller ”någon” annan.

Det sanna självet brukar oftast ha något gott att säga emedan egot bara pratar på. I vårt sanna själv bor själen och den har ingen agenda. Där är allt som det ska vara. Oscar Wilde beskrev det vackert: ”Be yourself; everyone else is already taken”.

Det sanna självet = själ/essensen

Det falska självet= ego

"Hur vill du utveckla ditt sanna själv och din själsliga intelligens?"

– Marika Ronty

Utveckla ditt sanna själv

Vilka slutsatser kan du dra av att ha bekantat dig med en beskrivning av hur egot uppstår, och hur vill du börja skala av ditt ego? Hur vill du utveckla ditt sanna själv och din själsliga intelligens? En intelligens som inte finns på kartan över färdigheter som ledare måste besitta om vi ska få hållbara företag för en hållbar värld. Hållbarhet hör ihop med transformation. Och transformation innebär att ändra form, vilket oftast sker genom att man minskar på egot och hitta sitt sanna själv genom insikter som uppstår av ett inre arbete. Ingen självklar process, men en given väg till en bättre värld. När din inre värld blir bättre avspeglas det i den yttre världen. Allt fungerar inifrån och ut, inte tvärtom. Människan har en fri vilja, du kan välja.

Vilka konsekvenser får ett ledarskap med ett starkt ego? Min erfarenhet är att många beslut tas utifrån egenintresse snarare än att se till organisationens bästa. Vi har kommit till vägs ände genom att inta en stereotyp syn på vad ledarskap är. Det är bortkastad tid att hitta på nya prefix för ledarskap. Prefix som oftast tjänar något som för tillfället är på modet såsom coachande ledarskap, kommunikativt ledarskap och agilt ledarskap för att endast nämna några exempel. När vi kan se på ledarskap ur ett helhetsperspektiv och i ett större sammanhang så kommer vi att närma oss det som i grunden är viktigt för att få en familj, organisation, företag och nation att tjäna dem de är till för.

Det nya ledarskapet – från ”jag” till ”vi”

Du kan gå tillbaka till citatet från Augustinus. Läs det en gång till. Tänk kollektivt. Från att tänka ”hur ska jag skala av mitt ego, växa, utvecklas och transformeras” till att tänka ”hur kan också vi tillsammans gå vidare och skapa det vi vill för ett högre syfte”.

Den kris vi alla befinner oss i just nu kommer att framtvinga nya tankekartor, nya rutiner, nya arbetssätt och förhållningssätt. Jag tror att vi är många som redan nu har omvärderat både våra privatliv och våra arbetsliv. Krisen hjälper oss att göra det som länge varit nödvändigt. Det är bara tillsammans som vi kan bli starka, göra skillnad och skapa välmående.

Det nya ledarskapet är ett ledarskap som ger ett begränsat utrymme för egot och som har utvecklat alla färdigheter inom den själsliga intelligensen. Färdigheter som medkänsla, empati, tålamod, ödmjukhet och kärlek.

Vi är alla sammankopplade i det globala kollektiva traumat som nu pågår. Nu har vi möjlighet att verkligen skapa något nytt tillsammans. Jag vill uppmuntra dig att välja goda nätverk som tjänar mänskligheten och det framtida medmänskliga ledarskapet. Bortom alla trender. Leta fram det genuina i dig, tillsammans med andra likasinnade och en ny värld kan skapas. Och kommer att skapas.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill