Delaktighet och interaktion leder till framgång

Låt inte mötet eller konferensen bli en envägskommunikation. Framgångsrika chefer ser värdet i medskapande.

Kommunicera | ARTIKEL | NOV 2016

Delaktighet och interaktion leder till framgång, Tommy Brotte

Delaktighet och interaktion leder till framgång, Tommy Brotte

Envägskommunikationens tid är snart förbi. I dagens samhälle blir delaktighet, interaktivitet och medskapande allt viktigare – både tack vare den nya tekniken och en förnyad syn på ledarskap. Dessvärre har inte alla företag och chefer hängt med i utvecklingen, vilket vi bland annat kan se på möten och konferenser som alltför ofta präglas av föredragshållande snarare än interaktion.

Allt fler skolor, företagsledningar, kommunikatörer och kommunikationsbyråer ser att den många hundra år långa epok som byggt på att vi sänder budskap till olika mottagare håller på att nå sitt slut.

I allt från skolans värld till byggandet av multinationella företags globala varumärken ser vi hur det traditionella sändandet förlorar mark till förmån för metoder som bygger på olika typer av medskapande. Google låter olika målgrupper göra om deras logotype. Nike skapar spektakulära löparaktiviteter som ger trogna ambassadörer som med glädje och entusiasm hjälper till att bygga varumärket via personliga möten och i sociala medier. Logistikföretag utvecklar nya produkter och tjänster tillsammans med sina kunder i kreativa workshops. I skolan växer trenden med flipped classrom där vi utifrån de olika individernas färdigheter och förmågor upptäcker och delar ny kunskap snarare än reproducerar gammal.

Kvar i predikstolen?

Sakta men säkert börjar också arrangörer av möten och konferenser inse hur mycket mer deltagarna förstår, minns och gör efter en konferens som bygger på interaktivitet och delaktighet jämfört med en traditionell konferens baserad på presentationer och föreläsningar.

Men en del skutor är tröga att vända. Eller för att citera en branschkollega: ”Predikstolens retorik sitter hårt i folksjälen”.

Fortfarande är det till exempel så att om man låter förskolebarn rita en teckning av företeelsen skola så ritar 9 av 10 ännu en lärare vid en kateder. Sinnebilden av hur en utbildning, ett möte eller en konferens går till är hos många hårt förankrad i den traditionella synen. En del ser till och med fortfarande konferensen som en skön möjlighet att få ett avbrott i vardagen och komma bort från vanliga rutiner. Och om man frågar en van konferensdeltagare vad han eller hon associerar med en konferens så är andelen som tänker på en passiv dag i biosittning fortfarande hög.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det finns en falsk tro och förhoppning om att om deltagarna bara hör vad chefen eller föreläsaren på scenen säger så kommer de att förstå och stödja det de hört. För att det ska bli tydligt läggs ofta stor vikt vid formuleringar och presentationer. Tyvärr fungerar det sällan så. Informationen går ut – men inte in.

Frågan är bara när majoriteten av våra svenska företags chefer kommer att inse hur ineffektiva traditionella konferenser är och om konkurrenterna då redan har sprungit förbi? Vinnarna blir de som är bäst på att förstå hur vi skapar kunskap, engagemang och lojalitet tillsammans.

Ny teknik – nya tider

Som så många gånger förr är det teknikutvecklingen som får oss att helt ändra hur vi gör saker och ting. För tio år sedan bestod en hemmakväll med familjen ofta i att vi tog del av ett gemensamt TV-program. Idag tittar vi ofta på TV samtidigt som alla i familjen har varsin telefon eller läsplatta. Antingen tittar vi på ett helt eget innehåll där vi ofta interagerar med andra eller så interagerar vi med något som är kopplat till programmet vi just ser på. Varumärkena som använder sina kunder och konsumenter som sina främsta ambassadörer kan göra detta tack vare att vi delar, gillar och engagerar oss via olika sociala medier.

På konferensmarkanden växer konferensappar och andra digitala interaktiva verktyg fram som gör det det möjligt att planera och genomföra effektiva, medskapande möten och konferenser. Men tekniken är bara en möjliggörare och det krävs att vi gör upp med gamla mötesformat, rutiner och tankesätt för att för att vi ska kunna skapa tillfällen som vi kan titta tillbaka på och säga: ”Den där konferensen, den var viktig, den gjorde skillnad”.

Tommy Brotte

Vår expert på evenemang, konferenser och medskapande möten

 • Följ skribent

Tommy Brotte är grundare av företaget Interaktiva Möten som erbjuder konferensappar och rådgivning kring medskapande mötesformat. Tommy har mer än 25 års erfarenhet av evenemang och konferenser.  Han är också kursansvarig för event- och mötesutbildningen på Berghs School of Communication. Tommy brinner för att skapa engagerande och effektiva möten som ger bestående intryck.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Tommy Brotte

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Om skribenten

Tommy Brotte är grundare av företaget Interaktiva Möten som erbjuder konferensappar och rådgivning kring medskapande mötesformat. Tommy har mer än 25 års erfarenhet av evenemang och konferenser.  Han är också kursansvarig för event- och mötesutbildningen på Berghs School of Communication. Tommy brinner för att skapa engagerande och effektiva möten som ger bestående intryck.

Läs mer här!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill