Den nya tidens motivation

Daniel Pink; ”Ekonomiska bonusar stryper kreativiteten, skapar tunnelseende och begränsar utvecklingen”.

Motivera | ARTIKEL | APRIL 2011

Den nya tiden kräver nya motivatorer. Författaren och föreläsaren Daniel Pink menar att ekonomiska bonusar hör historien till. I vårt moderna samhälle är meningsfullhet och känslan av att bidra till något större, den starkaste drivkraften.

Ekonomisk belöning fungerar inte alltid som motivator. Tvärtom – det kan till och med ha motsatt effekt och försämra kreativiteten.

Det menar Daniel Pink, författare till en rad bestsellers kring företagsförändringar, bland annat Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us som översatts till en rad språk. Hans artiklar om företagande och teknik har publicerats i tunga tidskrifter som New York Times, Harvard Business Review, Fast Company och Wired, där han också är anlitad som redaktör.

I klippet nedan, som spelades in i Oxford sommaren 2009, pratar han bland annat om förändringar som skett för företagen under de senaste femtio åren och hur detta också påverkat människors syn på sin egen arbetsinsats. Motivationskraften har förändrats i samma takt, vilket alltför många företag ignorerar, menar Pink.  

Pink säger att ekonomiska bonusar som motivation fungerar, men bara i de lägen när människor vinner på att fokusera på endast en lösning på ett problem. Men eftersom lösningen numera ofta inte hittas i ett enkelspårigt tankesätt, krävs andra insatser för att motivera 2000-talets arbetskraft. Han prestenterar bland annat exempel från företag som Google, där 20% av de anställdas arbetstid är helt dedikerad till fritt arbete och utveckling av nya idéer. Ur detta arbetssätt kom uppfinningar som Gmail och GoogleDocs som nu används över hela världen.

Pink berättar också om en rad undersökningar i olika kulturer världen över, som alla stärker hans argument – ekonomisk ersättning begränsar kreativitet och gör att medarbetare tänker smalare.

- Det råder en grav ”mismatch” mellan vad forskare kommer fram till och vad företagen faktiskt gör. De oroar mig att många beslut som fattas av ledningar ute på företagen, är baserade på gamla uppfattningar som inte stämmer överens med den utveckling vi ser hos individer, säger han.

Pinks bestämda åsikt är att motivationen ligger i att varje människa får känna sig viktig och som en del av något större.

- Vi ska inte erbjuda godare morötter eller hårdare piskor, utan en meningsfullare arbetsmiljö, frihet och kreativitet. Så motiverar vi framtidens arbetskraft.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill