Sverige sämst på rekrytering av seniorer

Svenska arbetsgivare saknar strategi för att rekrytera och behålla äldre medarbetare.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | APRIL 2012

Senior

Senior

Sverige placerar sig som ett av de sämsta länderna i den industrialiserade världen när det gäller att rekrytera och behålla seniora medarbetare. Det visar en ny global undersökning från bemanningsföretaget Manpower. Endast fyra procent av de svenska företagen uppger att de jobbar aktivt med att rekrytera seniorer.

Trots att europeiska arbetsgivare står inför allvarliga arbetskraftsproblem i form av kompetensbrist och stora pensionsavgångar tycks intresset för att tillvarata de äldres kompetens fortfarande vara litet i de flesta av Europas länder. Sverige är inget undantag, tvärtom - vi är näst sämst i klassen.

Manpower har gjort en global undersökning där 30 000 arbetsgivare i 28 länder runt om i världen (dock inga afrikanska länder) har fått svara på två frågor: "Jobbar ni aktivt för att rekrytera seniora medarbetare?" och "har ni en strategi för att behålla äldre medarbetare?". Med seniorer avses personer över 50 år.

Sverige näst sämst

Endast fyra procent av de svenska arbetsgivarna uppger att de jobbar aktivt för att rekrytera seniorer. En anmärkningsvärd siffra, kan tyckas, med tanke på den rådande kompetensbristen och behovet av kompetensöverföring mellan generationerna. Jämför man med andra länder så visar det sig att Sverige är näst sämst på den här punkten bland de som deltog i undersökningen - endast Polen är sämre.

I exempelvis USA och Kina svarar 18 procent av arbetsgivarna att de jobbar aktivt för att rekrytera seniora medarbetare. Allra bäst är Singapore och Hongkong, där 48 respektive 24 procent av arbetsgivarna svarar ja på frågan. Även Österrike ligger högt upp med 21 procent, men i övrigt hamnar de europeiska länderna generellt sett långt ner på listan.

Totalt svarade 13 procent av världens arbetsgivare ja på frågan om de jobbar aktivt för att rekrytera medarbetare över 50 år.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Saknar strategi

Även när det gäller behovet av att behålla seniora medarbetare tycks de svenska arbetsgivarna stå handfallna. Endast 8 procent svarar ja på frågan "har ni en strategi för att behålla äldre medarbetare?" Också här placerar sig Sverige i bottenskiktet; bara Italien, Spanien och Polen är sämre.

I topp hittar man återigen de asiatiska länderna - i Japan har hela 83 procent av arbetsgivarna en plan för att behålla seniorerna, och i Singapore är siffran 53 procent.

För Europa ser det sämre ut - endast Irland (26 procent) och Storbritanien (24 procent) hamnar över det globala snittet som ligger på 20 procent.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill