Det vi fokuserar på blir vår verklighet

Ewa Braf: "Resultatet visade också på att genom att sätta medarbetarnas styrkor i centrum blev deras svagheter mer eller mindre oviktiga".

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2013

Det vi fokuserar på, det tänker vi på. Det vi tänker på, det pratar vi om. Det vi pratar om, har vi ögat på…. och det vi fokuserar, tänker på och pratar om blir lätt vår verklighet.

På 80-talet genomfördes en intressant studie kring lärande och utveckling. Studien genomfördes med hjälp av bowlare som delades in i två grupper. Den ena gruppen fick i uppdrag att fokusera på och lära sig av sina misstag. Den andra gruppen fick i uppdrag att fokusera på och lära sig av det som fungerade. När effekterna följdes upp och mättes, konstaterades det att den första gruppen hade lärt sig och utvecklats 33 %. Medan den andra gruppen hade utvecklats 78 %.

Inom ledarskapsområdet har undersöknings- och analysföretaget Gallup genomfört liknande studier bland annat genom att undersöka effekten av ett styrkebaserat förhållningssätt hos ledare. En slutsats var att chefer som tar avstamp i och bygger på medarbetarnas styrkor fördubblar sina möjligheter till framgång. Resultatet visade också på att genom att sätta medarbetarnas styrkor i centrum blev deras svagheter mer eller mindre oviktiga. Genom en uppföljande studie av medarbetares upplevelser av ett styrkebaserat ledarskap bekräftades de tidigare slutsatserna och det nya resultatet visade dessutom på en korrelation mellan ett styrkebaserat ledarskap och medarbetares engagemang och produktivitet.

Resultaten från dessa studier får mig att reflektera över talesättet ”du utvecklar dig mest där du har dina största svagheter”.

När jag själv ber om feedback vill jag gärna veta vad jag kan skruva upp respektive ned, dvs jag vill veta vad jag kan utveckla… vilket i sig sätter fokus på mina svagheter och tillkortakommanden. Jag kan känna mig triggad att utveckla dessa områden samtidigt som det kan skapa en känsla av att jag inte är bra nog. Om du känner igen dig så vet du var den tanken kan landa… på ett ställe där i varje fall inte jag vill vara.

Tänk om talesättet ”du utvecklar dig mest där du har dina största svagheter” är en myt. Tänk om det skulle vara tvärt om: Att vi lär mest och bäst av våra framgångar och det som fungerar. Om vi leker med tanken, skulle vi förmodligen fokusera mer på det som är bra, det vi uppskattar och de styrkor och förmågor var och en av oss har.  Tänk om våra svagheter därmed skulle bli ointressanta. Tänk om vi skulle analysera och verkligen gå till botten med vad som är orsaken till alla framgångar vi hitintills har uppnått. Tänk om vi skulle utforska hur det kommer sig att det som fungerar, fungerar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tänk vilken stolthet det skulle kunna skapa i organisationen, i gruppen och hos den enskilde individen.  

Ju mer jag tänker på det, desto kittlande är tanken. Tänk vilken kraft och energi som skulle kunna gömma sig i detta sätt att förhålla sig, prata och tänka på – att uppmärksamma det som fungerar.

Kanske behöver vi träna upp vår förmåga att identifiera och formulera det som fungerar. Kanske vi ska ta ett gemensamt grepp och lägga upp ett långsiktigt träningsprogram… vi börjar med oss själva, drar in nära och kära, influerar kollegorna… och så ser vi vad som händer.

Som Marcus Buckingham uttrycker det, …all we learn from our mistakes are the characteristics of mistakes. If we want to learn about successes, we must study successes.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill