Gör det bästa av livets viktiga händelser

Tragedin för många ledare är att de låter stora livserfarenheter glida förbi utan att lära från dem.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2012

Enstaka händelser ändrar inte en persons beteende per automatik. Händelser kan verkligen göra kraftfulla intryck på oss: de väcker känslor, fångar vår fantasi, provocerar vårt samvete eller bringar en uppenbarelse. Däremot förändrar händelser oss inte automatiskt och de känslor de väcker är ofta kortlivade.

Genombrott i vårt ledarskap sker när vi tar vara på möjligheten som en viktig händelse ger. Vi får chansen att justera vårt tänkande och ändra våra handlingsmönster.

När jag för några år sedan drabbades av en hjärtattack, skulle det kunnat innebära inget annat än fysisk smärta. Jag använde däremot den upplevelsen som en språngbräda för att ändra mina tankar om min fysiska hälsa.

Före hjärtattacken ansåg jag motion vara en olägenhet och diet vara en ren plåga. Efter hjärtinfarkten omvärderade jag vikten av en hälsosam livsstil. Jag begrundade noggrant konsekvenserna av att ignorera min hälsa, och jag tänkte på hur dålig kondition skulle förkorta mitt liv och skulle begränsa mitt inflytande. Jag ändrade min mentala inställning till kost och fysisk kondition, och jag vidtog praktiska åtgärder för att bygga in tillfällen till träning i min veckorutin.

Tragedin för många ledare är att de låter stora livserfarenheter glida förbi utan att lära från dem. När en vändpunkt ger möjligheten till en bättre framtid, föreslår jag att du går igenom följande fyra steg för att åstadkomma en positiv förändring.

1) Fördjupat tänkande

När vi blivit berörda av en stor händelse i livet, förflytta dig i fantasin in i framtiden genom att ställa dig själv följande frågor: Hur kommer mitt liv förbättras genom att jag gör en förändring? Vad står på spel om allt förblir detsamma?

2) Generera påminnelser

Jag håller med Samuel Johnson: "Folk behöver bli påminda oftare än de behöver bli instruerade".

Till exempel är fysisk kondition inte rocket science. Formeln för fysisk kondition är förvånansvärt enkel: äta hälsosammare och motionera oftare. Ändå innebär att bryta en dålig vana att vi påminner oss själva om vilka åtgärder vi behöver vidta och vad som i slutändan står på spel.

Att generera påminnelser kan innehålla att skapa visuella minnen, notera tider att följa upp i kalendern, be vänner att påminna och uppmuntra, eller att fira de framsteg som gjorts.

3) Hitta en modell

Jag började som en usel offentlig talare, men jag var fast besluten att förbättra mig. Av den anledningen började jag studera i detalj de inom min krets av vänner och kollegor, som var utomordentliga kommunikatörer.

Jag lyssnade uppmärksamt när de pratade, och jag observerade deras styrkor. Sedan införlivade jag lärdomarna till min egen stil och leverans. Framstegen kom långsamt. I själva verket skulle jag uppskatta att det tog mig åtta år att bli en duktig offentlig talare.

Men genom att inspireras av andra duktiga kommunikatörer, byggde jag så småningom upp min egen kompetens.

4) Justera din omgivning

För att kunna översätta ögonblicksbilden av en händelse i livet till utveckling, behöver vi begränsa vår exponering för negativa miljöer. Människor i vår närmaste omgivning har enormt inflytande över våra liv.

För att göra det bästa av de avgörande ögonblicken i våra liv, behöver vi ofta omvärdera våra relationer och klippa banden med ohälsosamma bekanta.

Slutsats

Avgörande stunder i livet får våra känslor att svalla, men de behöver inte nödvändigtvis påverka vår vardag. Faktum är att om du väntar tills du känner för att göra en förändring, då kommer du aldrig att uppleva personlig utveckling som ledare.

Nästa gång du är berörd av en stor händelse i livet, leta efter ett sätt att anpassa ditt tänkande och beteende så att du får ett bestående genombrott, istället för att få en tillfällig insikt,. Kom ihåg: ledare utvecklas dagligen.

John Maxwell

John Maxwell

Motivation.se har ett exklusivt samarbete med en av världens främsta experter på ledarskap

  • Följ skribent

John Maxwell är en av de största experterna på ledarskap internationellt. Han är en erfaren föreläsare och författaren bakom en rad bästsäljare i ledarskapsgenren. John Maxwell är grundare av EQUIP, en ideell organisation som har tränat över 5 miljoner ledare i 126 länder världen över. Varje år talar han till ledare i olika organisationer, alltifrån Fortune 500-företag till regeringar och Förenta Nationerna. 

Motivation.se har ett exklusivt samarbete där vi regelbundet publicerar artiklar från John Maxwell.

www.johnmaxwell.com

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

John Maxwell

John Maxwell

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill