Dra nytta av konflikten

Bråk på jobbet? Lär dig fördelarna med de oundvikliga konflikterna.

Uppleva | ARTIKEL | APRIL 2011

Lär dig fördelarna med de oundvikliga konflikterna

Lär dig fördelarna med de oundvikliga konflikterna

När människor är tillsammans uppstår förr eller senare konflikter. Orsaken varierar, men gemensamt för alla konfliktsituationer är otillfredsställelse i någon form. Och nästan alla heta diskussioner eller gräl är utvecklande.

Irritation eller dispyter på jobbet är helt naturligt. Vi ser saker på olika sätt och har skilda intressen som styr vårt agerande, både på arbetsplatsen och hemma. När våra olika värderingar stöts mot varandra i en arbetssituation, där vi möter människor vi kanske inte själva valt att samarbeta med, är det inte alls märkligt att det förr eller senare uppstår meningsskiljaktigheter.


Konflikt - en definition

Ordet konflikt kan stå för mycket. Oenighet mellan personer, företag, länder eller organisationer. Begreppet konflikt kan alltså användas i mer än en betydelse och definieras som:

 • En oenighet som vi lägger energi på, eftersom resultatet påverkar våra liv och vårt välbefinnande.
 • En konflikt uppstår när en eller två parter tror att det den ena parten vill är oförenligt med den andra partens mål.Positiva och negativa följder

Använd på rätt sätt, blir konflikten faktiskt en bra energikälla. Nya fräscha idéer kommer nästan alltid fram i just konfliktsituationen. Ökad förståelse är en annan bra och positiv följd. Människor får möjlighet att tänka igenom varandras argument och se ett problem från olika håll. De olika ståndpunkterna tillför den diskuterade frågan en dy dimension, och människor tvingas klargöra sina behov och önskemål - både för sig själva och för teamet. När situationen är utagerad är luften rensad och energi frigörs att tillsammans ta tag i nya problem.

Om konflikten får en lösning finns bara vinningar att göra. Om den däremot hanteras på felaktigt sätt är risken stor att den ökar distansen mellan människor. Det kan lämna efter sig en känsla av kränkning eller förlust i en viss fråga. I värsta fall blir atmosfären förgiftad och präglad av misstro och misstänksamhet, vilket givetvis inte är en gynnsam arbetsmiljö att vara i. Det samarbete som tidigare fungerade bra blir ersatt av passivitet och likgiltighet.


Konflikthantering

Det är viktigt att vi lär oss att handskas med konflikter så att sannolikheten för negativa konfliktresultat blir så liten som möjligt. Istället ska vi se till att konflikten bidrar till något positivt, och att följderna istället blir handlingskraftiga och kreativa människor.

Hur gör vi då konflikten mer produktiv?

 • Ta reda på vad exakt vad som utgör problemet i situationen som uppstått mellan parterna eller i gruppen. Många konflikter handlar om missförstånd och informationsbrister. Sätt er tillsammans och red ut alla delar så att alla får chansen att ta del av helhetsbilden. På så sätt blir det också tydligare vem som bär ansvaret för vilken del.

   
 • Alla som berörs i konfliktsituationen måste få göra sig hörda. Det är viktigt att var och en får tala om hur de känner och hur de ser på konflikten som uppstått. Var lyhörd, lyssna och försök förstå varje individs bild av läget.

   
 • När du har klart för dig vilken lösning var och en skulle föredra, går du igenom denna i gruppen. ”Du vill att stolen ska målas blå. Har jag förstått dig rätt då?”. Tydlighet gäller så att inte fler missförstånd skapas.

   
 • Sen måste en medelväg hittas, genom diskussion och dialog. Lösningen ska helst ge något till alla, men det är inte alltid möjligt. Fundera kring alternativa lösningar, resursfrågor och vad som är rimligt och realistiskt.

   
 • Försök medla till kompromiss. Finns det beröringspunkter som förenar de olika åsikterna? Finns lösningen i dessa punkter?

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Uppleva

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill