Påverka konstruktivt i konflikten

Ditt förhållningssätt som ledare påverkar vilken väg en jobbkonflikt ska ta.

Kommunicera | ARTIKEL | MAJ 2011

Konflikthantering

Konflikthantering

Ett gräl på jobbet kan eskalera eller få en snabb och smidig lösning. Och mycket har att göra med hur du som ledare förhåller dig till situationen och de inblandade. När du identifierar de typiska inslagen i en konflikt, kan du ligga steget före och öka förutsättningar för en lösning som alla är nöjda med. Här får du några tips.

När en konflikt uppstår på jobbet kan du som ledare påverka vad som sker i situationen. Ditt agerande kan avgöra hur utfallet blir – konstruktivt eller destruktivt.  

Varje konfliktsituation som uppstår styrs av individers agerande, tonfall och språk.  Hur du som ledare agerar, pratar och låter när du ger dig in i samtalet kommer naturligtvis påverka – kommer du att lösa ett problem eller fördjupa det som redan finns?

Upptrappning

En konflikt kan trappas upp på många olika sätt. Om du känner till några av de vanligaste ingredienserna i ett klassiskt gräl, kan det underlätta för dig att undvika att hamna i onödigt inmålade hörn eller meningslösa återvändsgränder.

Några vanligt förekommande är:

 • Anklagelser. Att de inblandade får varandra att känna att de måste börja försvara sina beteenden. Två eller flera individer som hamnar i försvarsställning gentemot varandra leder diskussionen ner i en destruktiv och negativ spiral.
   
 • Gammal skåpmat. Det är inte ovanligt att gamla olösta konflikter rörs ihop med en ny. Om det finns aggressioner eller frågor som lämnats obesvarade sedan tidigare, dyker de väldigt ofta upp när stämningen är densamma igen. Om ilskan kvarstår och inte har kommit upp till ytan sen sist kan känslorna dessutom svalla än mer. Försök att få en lösning på varje konflikt och låt framför allt alla inblandade komma till tals. Då minskar risken att någon går och bär på olösta knutar som bara blir hårdare och svårare att lösa upp med tiden.
   
 • Nedvärdering. Personliga påhopp sker nästan uteslutande i affekt och är sällan genomtänkta. Men de kan icke desto mindre såra och skada djupt. Inte alla har lika lätt att skaka bort elaka ord och personliga kränkningar.
   
 • Uppförstora. För att skapa ett bättre utgångsläge kan det hända att någon som känner sig trängd börjar överdriva händelser eller generalisera i komplicerade frågor.
   
 • Hot. I konflikt på en arbetsplats kan det förekomma ”hot” om negativa konsekvenser när till exempel oönskade förändringar ska genomföras, team omfördelas eller ansvarsbitar ska flyttas på.


Nedtrappning

För att motverka att grälet eller konflikten trappas upp finns en rad åtgärder. Det här är några.

 • Lyssna aktivt. Visa hänsyn genom att lyssna på vad din motpart har att säga.
   
 • Acceptera andras känslor. Att på djupet försöka sätta sig in i hur en annan människa tänker är en utmaning, men också en förutsättning för att samarbetet ska kunna utvecklas och konflikten få ett slut. Respektera och acceptera att andra tänker olika och kräv detsamma tillbaka.
   
 • Känslorna. Var inte rädd för att visa dem.
   
 • Hjälp varandra. Använd medarbetarnas olikheter på ett konstruktivt sätt. Olika tankebanor föder nya och oanade idéer om de får samverka. Tillsammans kommer till och med de mest olika arbetskamraterna, kunna hitta alternativa lösningar och arbetssätt som passar alla inblandade.
   

Använd en kreativ problemlösning i fem steg:

 1. Närma dig problemet
   
 2. Se problemet från en annan synvinkel
   
 3. Var överens om problemet
   
 4. Hitta alternativa lösningar
   
 5. Ta fram ett konkret förslag
   

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill