"Vem som helst kan lära sig att medla"

Lös konflikterna med lathundsbaserad medling.

Kommunicera | ARTIKEL | OKT 2011

Medling

Medling

Många chefer och ledare tycker att konflikter är svåra att hantera och obehagliga att ta i. Ett bra verktyg för den som vill ha en tydlig struktur att falla tillbaka på är medling.
"Som medlare hjälper man parterna att ta sitt eget ansvar", säger Tamara Maskovic på MedlingsCentrum i Stockholm.

Konflikthantering är någonting som de flesta chefer tvingas ägna sig åt mer eller mindre ofta. Okunskap och otydliga strategier leder dock till att alltför många misslyckas med hanteringen - allt medan konflikten växer sig större och större och riskerar att paralysera hela verksamheten. Det finns emellertid ett verktyg som kan vara till stor hjälp - lathundsbaserad medling.

- Många chefer gör misstaget att de själva går in i konflikten. Så gör man inte när man inträder i rollen som medlare, istället ser man till att parterna för ett bra samtal med varandra. Man hjälper dem att ta sitt eget ansvar, säger Tamara Maskovic, medlare och konflikthanterare på MedlingsCentrum i Stockholm.

Gemensamt verktyg

En av grundtankarna i medling är att man låter parterna själva hantera konflikten. Som medlare har man ett verktyg och en struktur för hur samtalen ska genomföras.
Ett vanligt problem i många verksamheter idag är att konflikter hanteras olika beroende på vem som får i uppdrag att hantera dem.

- Även om många har en god grund i konflikthantering så spelar det väldigt stor roll vem som är chef. Det är viktigt att alla chefer gör på samma sätt, därför behövs det lathundsbaserade verktyg för medling, säger Tamara Maskovic.

Det är inte ovanligt att chefer förväntas kunna hantera konflikter bara för att de är chefer - trots att de ofta saknar handfasta verktyg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Genom att använda sig av medling har man en tydlig struktur för hur man ska gå till väga. Det kan vara till stor hjälp för personer som har svårt att möta konflikter, men det ger även en nödvändig ram att hålla sig till för chefer som mer än gärna ägnar sig åt konflikthantering.

- Vem som helst kan lära sig att medla. Fördelen när det är lathundsbaserat är att det inte spelar någon roll vem personen som medlar är, säger Tamara Maskovic.

Utbildar chefer

MedlingsCentrum kan gå in som konsulter och medla i en konflikt, men erbjuder också föreläsningar och utbildningar för chefer som själva vill lära sig att medla. Även om det inte är ett förebyggande verktyg så kan kunskaper i medling göra det lättare att uppmärksamma konflikter innan de växer sig för stora.

- Fördelen med medling är att man kan hantera motsättningarna redan när de är små. Annars eskalerar de med tiden, men med hjälp av det här verktyget kan man få slut på dem tidigt, säger Tamara Maskovic.

Fokus på framtiden

Grundstrukturen i medling är ganska enkel, berättar hon. Man börjar med att hålla ett förmöte med varje enskild part i konflikten.

- Där låter man var och en berätta sin historia, vilka konsekvenser konflikten har fått för den personen och hur han eller hon vill ha det med kollegan framöver, förklarar hon.

- Sedan håller man ett medlingsmöte där båda parterna i konflikten deltar. Du som medlar håller strukturen och ser till att alla parter kommer till tals, men väljer inte sida, säger Tamara Maskovic.

Under medlingsmötet har medlaren hjälp av ett frågebatteri. Tanken är att samtalet ska röra sig från den aktuella händelsen som ligger till grund för konflikten och i riktning mot framtiden. Parterna berättar sina versioner av det inträffade för varandra, därefter ska de helst själva arbeta fram en lösning.

Målet är att parterna inte längre ska ha en destruktiv relation, utan istället försöka hitta ett konstruktivt förhållningssätt till varandra.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill