Coaching som ledarstil

Nya individuella krav på personlig utveckling kräver också ny ledarstil.

Coacha | ARTIKEL | MARS 2011

Coaching

Coaching

Jobbet är för många idag en livsstil. Gränsdragningen mellan arbete och fritid suddas ut alltmer. Som ledare står du inför nya utmaningar som innefattar att se till dina anställdas hela livssituation. Om du förväntar dig full insats från dina medarbetare, måste du också veta vad som driver dem och hur de kan motiveras. Du behöver vara lika mycket coach som ledare och kunna lyssna och sätta dig in i varje människas förutsättningar. Som coach hjälper du andra att nå sina mål.

Varför coaching som ledarstil fungerar

Coaching har länge varit ett begrepp i idrottsvärlden och används ofta idag i näringslivet som beskrivning på en ledarstil. En coach tränar och stöttar teamet och varje individ i teamet.

Coaching som ledarstil har vuxit fram utifrån flera samverkande faktorer:

Nya värderingar hos framförallt välutbildade unga människor som snabbt skaffar sig unik kompetens och där den personliga utvecklingen ofta värderas högre än till exempel löneutvecklingen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Utvecklingen mot mer flexibla och lärande organisationer med större individuellt ansvarstagande och förmåga att snabbt reagera på omvärldens och marknadens ändrade förutsättningar.  

Behovet av ett nytt ledarskap som ersätter den auktoritäre chefen och som kompletterar den visionäre ledaren.

Tre delar av ledarskapet

Idag behövs tre egenskaper hos en och samma ledare för att lyckas åstadkomma det ledarskap som eftersöks på marknaden.  

Den traditionella chefens roll som innebär att fatta beslut, leda och fördela arbetsuppgifter, ge riktlinjer och tala om vad som gäller.

Den nya ledarens roll som handlar om att leda andra med visioner. Utmaningen ligger i att, inte bara ha helhetsperspektivet och företagets affärsmål tydligt för sig i riktningen framåt, utan att också få med alla på samma tåg. Att inarbeta visionen i företagets alla delar.

Och som ledare måste du idag också axla coachens roll. Din ledarstil måste hjälpa andra att leda sig själva. Se individens behov av utveckling, såväl yrkesmässigt som privat.

Chefer som är duktiga coacher gentemot sina medarbetare får medarbetare som utvecklas, presterar och trivs. Egentligen har begreppet sitt ursprung ur engelskan och betyder "buss". En buss hjälper människor att ta sig från en plats till en annan. En coach hjälper människor att ta sig från där man är till dit man vill komma.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill