Konfliktstilar hjälper dig att se situationen

Gör din roll som ledare tydlig i konflikten.

Kommunicera | ARTIKEL | APRIL 2011

Konfliktstilar

Konfliktstilar

När konflikten är ett faktum finns det olika sätt att se situationen på. Att konfronteras med någon som är undfallande, skapar helt andra känslor och frågeställningar än att möta en individ som snarare ser sig som din konkurrent.

En metod som kan hjälpa till att analysera en konflikt, är att bryta ut ett antal ”stilar” – det vill säga sätt för dig som ledare att ta dig an situationen.  Utgå från modellen nedan och se din egen roll i det som händer.

Unknown photo imported from Drupal

Konkurrens

Känslan av konkurrens är användbart där du måste:

 • Agera snabbt och bestämt, t. ex. i en krissituation.
   
 • När du ska agera i viktiga frågor och kanske vidta impopulära åtgärder.
   
 • När du vet att du har rätt i frågor med stor betydelse för företagets utveckling och framtid.

 

Samverkan

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att samverka är ofta eftersträvansvärt, naturligtvis. Men vid vissa tillfällen är det extra användbart.

 • När du vill få insikter, kunskaper och förståelse för andras synpunkter.
   
 • När du försöker integrera lösningar där flera intressenters åsikter är alltför viktiga för en kompromiss.
   
 • Och när du vill skapa konsesusbeslut och engagemang.


 

Kompromiss

Kompromiss kan vara effektivt:

 • När målet är mindre viktigt och inte värt en konflikt.
   
 • När två individer med lika stor makt i en förhandlingssituation måste komma fram till ett beslut.
   
 • För att hitta en lämplig lösning under tidspress.

 

Undvikande

Den undvikande stilen kan du tillämpa när:

 • Det finns triviala problem och viktigare uppgifter som pressar på.
   
 • När du vill använda din energi på viktigare saker.
   
 • Sannolikheten för en öppen konflikt finns.
   
 • När det finns behov att skaffa mer information innan du går vidare.


Undfallande

Undfallande bör du vara när:

 • Du upptäcker att du har fel och vill visa att du är resonabel.
   
 • Problemet är viktigare för andra och du vill upprätthålla en samarbetsinriktad relation.
   
 • När det är viktigt att undvika störningar och bevara harmonin.
   
 • När du vill bidra till att andra får lära av egna erfarenheter.
   

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill