Motivation – den viktigaste framgångsfaktorn

När människor gör sitt allra bästa finns det nästan inget som kan stoppa utveckling och framgång.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Motivation är drivkrafter bakom ett beteende eller en handling

Motivation är drivkrafter bakom ett beteende eller en handling

Motivation handlar inte om hygienfaktorer som lön eller förmåner på jobbet. Den ligger någon annanstans. För att medarbetaren ska känna att arbetet är meningsfullt krävs snarare personlig utveckling, kompetensökning och laganda i vardagen.

”Framtidens viktigaste framgångsfaktorer är inte produkter och lösningar. Framtidens vinnande företag är de som bäst förmår mobilisera organisationens samlade energi och hängivenhet.”
                                                                                                     Einar Lindquist, VD Ericsson DMN

Om alla i en verksamhet eller organisation var engagerade och gjorde sitt allra bästa varje dag skulle framtiden se lovande ut. Inom idrotten pratas ofta om att motivation slår talang. Ett lag som på pappret har mindre skickliga men starkt motiverade spelare, vinner ofta över laget med de bättre spelarna utan tillräcklig motivation.

Även i företag och organisationer är vikten av motiverade medarbetare avgörande för att få nöjda kunder och ett lönsamt företag. Det kan vara stor skillnad mellan det en människa kan prestera och det hon faktiskt presterar. Det kan vara stora variationer i en enskild persons prestationer från en situation till en annan. När människor gör sitt allra bästa finns det nästan inget som kan stoppa utveckling och framgång.

Vad betyder motivation?
Motivation är ett mångtydigt begrepp. Motivation är våra drivkrafter såsom drömmar, visioner och önskningar. Enligt Bonniers svenska lexikon är motivation ”drivkrafter bakom ett beteende eller en handling”. Alla är vi motiverade på vårt eget sätt, eftersom vi strävar efter att göra sådant som vi tror ska löna sig och undviker handlingar som inte ger oss tillfredsställelse.

Enligt motivationsforskaren Frederick Herzberg är motivation "den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål". Hertzbergs så kallade två-faktorsteori, är indelad i hygien- och motivationsfaktorer och skiljer mellan de faktorer som minskar arbetsotillfredsställelsen och de som ökar arbetstillfredsställelsen.

Hygienfaktorerna handlar om arbetsmiljö, lön, administrativa rutiner, förmåner, relationer mellan chef och medarbetare. Motivationen ökar inte automatiskt för att man åtgärdar eller förbättrar dessa. Det är sådant som medarbetaren förväntar sig ska fungera.

Motivationsfaktorerna handlar istället om arbetets innehåll, kompetensutveckling, delegering, ansvar, att ge erkännande, avancemang, att skapa bra sammansatta arbetslag och laganda.

Det är dessa faktorer, de Herzberg kallar ”Motivatorerna”, som skapar motivation och ger bättre och långsiktigare resultat.
 

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill