Emotionell självförståelse för ett rikare liv

Agera inte utifrån känslor vars grund och logik är oklar. Testa strategin ”artig och kall med korten nära kroppen”.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2016

Emotionell självförståelse för ett rikare liv

Emotionell självförståelse för ett rikare liv

Ett gott självledarskap bygger på förståelse för oss själva. För att förstå oss själva behöver vi förstå vårt eget känsloliv. Vi blir alltså klokare som människor om vi förstår hur våra känslor fungerar - det handlar om emotionell självförståelse. Med en större emotionell självförståelse utvecklas vår emotionella intelligens (EQ) som i sin tur gör oss till bättre medmänniskor och ledare.
Och hur kan vi då utveckla vår emotionella självförståelse? Testa strategin – artig och kall med korten nära kroppen.

Med dessa ord överraskar jag nästan mig själv. Jag som tror på tillit, värme och öppenhet som centrala ingredienser för att bygga relationer och skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Så jag börjar med att säga, det finns inget motsatsförhållande mellan dessa förhållningssätt – det vill säga artig och kall med korten nära kroppen respektive tillit, värme och öppenhet. Det är inte antingen eller. Båda två representerar olika perspektiv på ditt personliga ledarskap. Jag skulle till och med säga att artig och kall med korten nära kroppen är verktyg för att öka din emotionella självförståelse och därmed vägen till lycka.

Vad är då lycka? Hur blir vi lyckliga? I en tidigare artikel talar jag om ”lycka” i betydelsen att leva ett meningsfullt liv. Utifrån det perspektivet är lycka något vi bara kan skapa inifrån. Det handlar om att göra sådant som verkligen betyder något för oss, det som är viktigt och ger livet mening och sammanhang. Det handlar om en genuin insikt om att leva det liv vi vill leva och vara den vi vill vara.

Om jag tar den tanken vidare så handlar lycka i grunden om ett gott självledarskap. När vi berikas med en större emotionell självförståelse blir vi klokare på våra egna känslor och reaktioner, varför de uppstår och vilka värderingar de grundar sig på. I takt med att vi fördjupar insikterna om oss själva blir vi mer trygga i vem vi är och vad vi står för. Vi blir mer harmoniska och lever mer i nuet.

Att vara artig och kall med korten nära kroppen är en strategi för att utveckla förmågan och modet att visa tillit, värme och öppenhet.  Men vad menar jag då med dessa ord: Artig och kall med korten nära kroppen?

Artig och kall med korten nära kroppen

I Svenska Akademiens ordlista beskrivs artig med ord som hövlig, taktfull, passande, uppmärksam, angenäm, behaglig och till och med älskvärd. Det är detta jag avser när jag talar om artig. Att i alla sammanhang uppträda artigt mot andra.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

I praktiken handlar det om att visa respekt, lyssna, låta den andre tala till punkt, bekräfta vad den andre säger och uttrycker.

Att vara artig är nära sammankopplat med att hålla sig kall med korten nära kroppen. Inte ”kall” i betydelsen känslokall, hård eller att agera med bristande empati. När jag säger ”kall”, handlar det om att inte reagera i affekt.

Känslan kommer ofta före tanken. Utifrån den tesen är det bättre att tänka över känslan innan du agerar på den. Med andra ord, behåll ditt lugn – var kall – och låt inte känslorna ta över och få dig att fara iväg – ha korten nära kroppen. Det är helt enkelt bättre för dig själv att försöka hålla dig kall än att låta dig styras av en känsla som du kanske inte vet varifrån den kommer eller om den, i den aktuella situationen, är befogad och skälig.

Låter kanske enkelt, men det är inte alltid lätt och i vanlig ordning krävs det träning.

När något händer som får dig att känslomässigt reagera; notera vad som händer, betrakta dina känslor, utforska varför de uppstår och vilka värderingar de grundar sig på. Inom ramen för den aktuella situationen, ställ dig frågor som: Är känslorna rimliga? Finns det andra perspektiv som skulle generera andra känslor? Behåll din nuvaro och var inom dig själv. Sträva efter att vara närvarande i känslan och förstå den. Därifrån, gör ditt bästa.

Du kanske tänker: Ja, men när känslan tar över så går det så fort, jag bara reagerar. Så sant, och det är här träningen kommer in. Du behöver vara vaksam på när starka känslor dyker upp och hitta vägar som gör att du kan behålla ditt lugn istället för att låta känslan få dig att fara iväg.

Om du till exempel upplever att du blir irriterad över vad någon säger i ett möte kan det vara en god idé att be om en kort paus (säg att du behöver gå runt hörnet; till toaletten). Därigenom kan du skapa utrymme för dig själv att hitta ditt lugn för att sedan fortsätta samtalet artig och kall med korten nära kroppen. När mötet är avslutat kan du återgå till vad som hände och utforska vad känslan du fick grundar sig på och vilken relevans den hade. Därifrån agerar du. Om du bedömer att känslan är rimlig, gå tillbaka och försök beskriva vad du kände och varför – i syfte att få den andre att förstå dig på samma sätt som du försöker förstå honom/henne. Om du bedömer att du av någon anledning överreagerar så kan du lugnt släppa känslan och gå vidare.

Vägen till ökad emotionell självförståelse

•    Agera inte utifrån känslor vars grund och logik är oklar.
•    Håll på dina känslor tills du är säker på dem.
•    Begrunda vad känslorna egentligen står för och varifrån de kommer.
•    Värdera deras relevans.
•    Sträva efter att skapa samförstånd, även i känslan.

I takt med att du blir klokare på dina egna känslor sker en förflyttning och du utvecklas. Du skapar en grund för att kunna leva i nuet. Du berikas med en större självförståelse och skapar förutsättningar för din egen lycka.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill