Flexibelt arbete gynnar innovation

Ledarskap | Innovation | Motivera | VIDEO | JAN 2014

Hur förändras vår syn på arbete i den digitala revolutionen? Dave Coplin, Chief Envisioning Officer, Microsoft UK, menar att vi inte riktigt hänger med, att vi inte utnyttjar hela potentialen och förstår de möjligheter som tekniken idag erbjuder. Istället fastnar både medarbetare och ledare i gamla mönster av anklagelser, misstänksamhet och kontroll som skapar stress och tunnelseende. Priset vi betalar är sämre klimat för kreativitet och innovation i våra organisationer. Den produktivitet vi så länge eftersträvat blir plötsligt ett ok på våra axlar. ”Flexibelt arbete handlar om att vara mindful i det du ska göra och själv bestämma var och hur du utför det arbetet bäst”.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Innovation
  • Motivera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill