Lust är vår starkaste motivator

Gästskribent Stefan Thorberg: Svarta eller röda siffror – motivationsgraden hos medarbetarna kan vara helt avgörande för hela organisationens välmående och framtid.

Motivera | ARTIKEL | MAJ 2014

Motivation

Motivation

Det kan verka självklart, men ofta glöms det bort att en välmående och motiverad organisation även minskar risken för att era medarbetare ska sluta och söka sig vidare till andra företag. Här är tre frågor att kunna svaren på för att kunna påverka kultur, lönsamhet, rekryteringsmöjligheter och personalomsättning. Och tänk på att ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus...

 1. Hur motiverade är era medarbetare?
 2. Vet ni vad som verkligen sporrar dem att engagera sig i företaget och dess resultat?
 3. Är era chefer inspiratörer och coacher eller är de bara energitjuvar?

Motivation Management – en självklarhet

När man pratar motiverade medarbetare och motivationsprogram kopplar många snabbt ihop det med dyra och krångliga bonussystem där belöningen alltid nästan uteslutande handlar om pengar eller om gåvor. Gåvor som det inte finns någon som helst tanke bakom. Alla medarbetare kanske inte tycker att det är värt att springa lite extra för fotbollsbiljetter.

Ett av de mest effektiva sätten att belöna medarbetare på är faktiskt helt gratis!

Glada medarbetare = lönsamma medarbetare

Lust är vår starkaste motivator. Uppskattning, förtroende och bekräftelse från sin chef eller från kolleger kan förvandla en dålig dag på jobbet till en fantastisk. Ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus. Vi tycker alla om att bli uppskattade för vårt arbete och uppskattning ger oss lust att fortsätta göra ett gott arbete.

Tre ledord som visar vägen för motivation på arbetsplatsen:

 • Bekräftelse – ”Jag trivs på mitt företag när min chef ger respons på mitt arbete och verkligen låter mig veta när jag gjort något bra.”
 • Uppskattning – ”Min chef tog sig tid att tacka för mitt arbete, det måste betyda att det arbete jag gör är betydelsefullt! Jag känner mig behövd.”
 • Erkänsla – ”Det känns som om jag verkligen är en del av organisationen då mina goda idéer uppmärksammas.”

Tittar man på några av anledningarna till varför medarbetare inte trivs på sina arbetsplatser och bär på en massa negativ stress, så är ofta en av orsakerna att man inte känner sig behövd och uppskattad på jobbet.

Personer som gått in i väggen anger ofta att en av orsakerna är att de inte känt sig viktiga på sin arbetsplats. Bekräftelse när någon gör ett bra arbete är således av allra största vikt. Bekräftelse tycker alla om och vad är då bättre än att visa uppskattning för medarbetare och kolleger när de gjort något bra?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En annan orsak till varför inte människor trivs på sina arbetsplatser kan vara att man känner att de arbetsuppgifter man har inte återspeglar de kunskaper man faktiskt har. Man saknar känslan av att bidra till något större.

Det är viktigt att faktiskt veta vad varje enskild anställd har för färdigheter för att bäst kunna skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö för alla. Lite utmaning i arbetet ökar lusten inför sina arbetsuppgifter avsevärt. Alldeles för fasta rutiner och enkla arbetsuppgifter hämmar kreativiteten och gör att medarbetarna tappar motivationen och drivkraften.

Förtroendet och delegering

För att motiveras på arbetsplatsen så behöver medarbetarna känna att det finns förtroende för dem. Uppgiften kan vara svår och cheferna tveka kring att delegera - men i längden har företaget allt att vinna på att bygga förtroende och tillit tillsammans med medarbetarna. Det stärker självkänslan och motivationen hos individen.

Viill man som företag ta ytterligare steg för en motiverad och engagerad organisation finns det många saker man kan göra - utan att det handlar om ekonomiska incitament.

Motivation Management är att aktivt och långsiktigt sätt att arbeta med att sätta motivation i system. En förutsättning för detta är också att ständigt varje månad återkoppla till individen, teamet och företaget. Lika viktigt är förstås att fundera på vilken struktur som passar bäst för organisationen och vilka mätområden som ska prioriteras för att åstadkomma effekter som kan vara både ”mjuka” och ”hårda”.

Två vägar till motivation

Ett utarbetat motivationsprogram innehåller alltid tydlighet och transparens kring företagets mål och stragegier. Det ökar samhörigheten och teamkänsla i gruppen samt förstärka känslan av att alla är med och bidrar till företagets resultat.

Medarbetarna får också lättare en förståelse och respekt för kollegans arbete och deadlines. Med systematisering får man snabbare med alla i organisationen - en förutsättning för en framåtrörelse.

Jag vill påstå att allt fler jobbar med att sätta motivation i system. Den här typen av tankesätt är framtiden och det är något som varje företag behöver se över och förhålla sig till för att hänga med i utvecklingen.

Varje individ drivs av lust och behöver därför motiveras i sitt arbete för att orka och vilja vara en del av organisationens utveckling och framgång. Det handlar om lösamhet och om att behålla de bästa medarbetarna.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Om gästskribenten

Stefan Thorberg är vd och grundare av Inspiration Company som arbetar med att bygga relationer genom kundklubbar, lojalitetsprogram, motivationsprogram och säljtävlingar. Han har arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning i 25 år. Stefan var finalist i Årets Företagare 2012 i Stockholm.

Läs mer om Inspiration Company!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill