Flow kan ge 5 gånger ökad produktivitet på jobbet

Så triggar du den rätta cocktailen av signalsubstanser.

Coacha | ARTIKEL | OKT 2019

Du som chef kan öka förutsättningarna för flow genom att skala ned på distraktioner, multitasking och stressfaktorer.

Du som chef kan öka förutsättningarna för flow genom att skala ned på distraktioner, multitasking och stressfaktorer.

Hur får du dina medarbetare att arbeta i ett kreativt flow? Undersökningar visar att effektiviteten och tillfredsställelsen ökar mångfalt, mer än lönelyft. Nya rön hjälper oss att förstå vad som händer i hjärnan.

Du har kanske hört historien om de två professorerna som möts i ett gathörn och pratar intensivt med varandra om sin forskning. Det lyser om ögonen på dem. Efter ett tag säger den ene: 

”Du vilket håll kom jag från när jag kom hit?”

”Ja men, du kom ju därifrån.” säger den andre och pekar.

”Tack. Då vet jag att jag har ätit lunch.”

De här herrarna var helt klart inne i ett intensivt flow.

Det var min storebror David, mångårig IT-konsult, som inspirerade mig att skriva den här artikeln. Han sade att jag borde ta del av ny forskning. Jag blev lite förvånad när han skickade mig en gulblekt bok från 1990, en antologi Om kreativitet och flow sammanställd av den framlidne professorn Georg Klein. Men ämnet är högaktuellt och boken var bara ett lockbete att söka det nya. Hjärnforskning har på senare tid identifierat flera av de mekanismer som sätter igång vid flow. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Flow enligt Csikszentmihalyi – en härligt positiv känsla

I antologin finns en uppsats av den nu 85-årige psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi, som myntade begreppet flow redan på 1970-talet. Han var nyfiken på vad som gjorde att människor så totalt kunde slukas upp av en uppgift och njuta av arbetet, även om den utifrån  kunde verka monoton. I hans forskning intervjuades hundratals människor – från idrottsmän, dansare och schackspelare till gymnasieelever, arbetare och företagsledare. Flera intervjupersoner sade att de sögs in i en härligt positiv känsla. ett ”flow.” Csikszentmihalyi tog ordet flow och beskriver det som ett njutningsfullt tillstånd av ”djup koncentration kring en avgränsad grupp av stimuli, eller sinnesintryck, som individen själv uppfattar som relevanta … Koncentrationen hindrar personen att ägna en tanke åt, eller lägga märke till, stimuli som är irrelevanta.” Enkelt uttryckt: ett tunnelseende. Ingenting stör dig eller får störa dig. Du uppfattar inte tiden som går, vad som händer runtomkring dig.

Bild av Daniel Egnéus

Bild av Daniel Egnéus.

I de de Tankspriddas Riksförbund, har vi flera medlemmar som ofta är i flow. En konsekvens är att de ideligen glömmer saker här och där. Men oj, vad de kan koncentrera sig. Vi definierar tankspriddhet som ”Konsten att fokusera så hårt på något att man glömmer annat.”

Flow enligt McKinsey – fem gånger högre produktivitet

Senare forskning har visat att när vi är i flow ökar inlärningstakten radikalt, liksom förmågan att lösa kreativa problem. I en omfattande studie av konsultbolaget McKinsey rapporterade personer i ledningsfunktioner att de var fem gånger mer produktiva när de upplevde flow än annars. Enligt samma undersökning upplever de flesta människor flow under endast 5 procent av sina arbetsliv. Om den siffran kunde öka till 20 procent, skulle produktiviten på arbetsplatser fördubblas, hävdar McKinsey. 

Undersökningarna har fått stor genomslagskraft, att öka flow-faktorn diskuteras på många arbetsplatser och förs fram av managementkonsulter som ett sätt att öka kreativet, välmående och resultat. Det tangerar samtidigt debatten om potentiella uppmärksamhetstjuvar och koncentrationsstörare som smartphones, messenger-signaler med mera och dess krav på tillgänglighet. 

Hjärnan består av runt 90 miljarder neuron (hjärnceller) som bildar enorma och komplexa nätverk som aktiveras genom signalsubstanser. Genom små elektriska impulser skickas ämnena blixtsnabbt från en cell till en annan. I samband med flow talas det om: 

1. Noradrenalin som gör dig alert, uppmärksam. 

2. Acetylkolin som stärker ditt fokus. 

3. Dopamin som ger fokus och belönar dig med vällustkänslor. 

4. Endorfiner lugnar ner stressreaktioner och ökar ditt välbefinnande. 

5. Serotonin ger lugn och tillfredsställelse.  

6. Anandamid, som finns i cannabis, avslappande ger lyckokänslor.

När hjärnan skickar runt dessa ämnen gör vi allt för att få mer, och mer. 

Som Csikszentmihalyi skriver i sin artikel: ”Flow-upplevelsen är spännande, självförverkligande, njutningsrik. Det är en upplevelse som är sin egen belöning snarare än ett medel att vinna någon yttre belöning.” I ett Ted-Talk från 2004 kan du höra honom förklara att flow i ens arbete ger betydligt större tillfredsställelse än lönelyft.

Du som chef kan öka förutsättningarna för flow genom att skala ned på distraktioner, multitasking och stressfaktorer.

Kicka igång flow hos dina medarbetare så här

Csikszentmihalyis recept: 

1. En tydlig uppgift med ett tydligt mål till en person med lämpliga färdigheter eller kapacitet som behövs för att svara på utmaningen.

2. Uppgiften utmärks av just klara regler och mål, och ska ge klara signaler om resultatet.

3. Om uppgiften ligger för högt över personens förmåga kan det orsaka stress eller ångest. Om uppgiften är för enkel kan personen blir uttråkad. Om uppgiften är i rätt balans uppstår en naturlig motivation och förutsättningar för flow.


Johan Rapp

Johan Rapp

Vår hjärnkrönikör

 • Följ skribent

Johan Rapp, mångårig journalist och författare, föreläser om att ”Tankspriddhet är en fin egenskap” och för företag:  ”Konsten att fokusera i en stressig tillvaro ”.  Har skrivit Handbok för tankspridda,  Bli hjärnsmart m fl böcker och driver ett förbund med glimten i ögat, De Tankspriddas riksförbund.

tankspridd.se   
johan.rapp@edwork.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Johan Rapp

Johan Rapp

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Dela:

Steven Kotler, författare och journalist som specialiserat sig på flow, säger att signalsubstanserna som är inblandade i flow är ”feel-good”ämnen.

- Resultatet är det mest beroendeframkallande tillstånd som finns hos människan, anser han.

Se denna Video på 4 minuter för mer.

 Av Johan Rapp 

- mångårig journalist och författare, föreläser om att ”Tankspriddhet är en fin egenskap” och för företag:  ”Konsten att fokusera i en stressig tillvaro ”.  
Har skrivit Handbok för tankspridda,  Bli hjärnsmart m fl böcker och driver ett förbund med glimten i ögat, de Tankspriddas Riksförbund.


tankspridd.se

johan.rapp@edwork.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill