Ditt teams varumärke avgör ert inflytande!

Uppfattas ditt team som en bra-att-ha-funktion eller som en viktig del av affären?

HR | Coacha | Medarbetarskap | ARTIKEL | OKT 2019

Alla team bör ha arbetsmiljön, det vill säga kulturen, som en ständigt prioriterad fråga.

Alla team bör ha arbetsmiljön, det vill säga kulturen, som en ständigt prioriterad fråga.

Vet du hur ditt team uppfattas? Folk tänker och tycker saker om er och det i sin tur påverkar ert inflytande, er status och era resultat. Allt ni gör och allt ni säger antingen stärker eller försvagar er ställning. Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position, medvetet eller omedvetet. Så ni måste bestämma er – hur vill ni uppfattas? 

Trenden är tydlig, förutsättningarna för arbete förändras och gamla organisationsstrukturer börjar försvinna. Silotänket är på väg bort och ersätts av uppgiftsorienterade team som snabbt kan formas och upplösas, beroende på vilken uppgift de ska lösa. Och i varje team finns individer som har egna drivkrafter och mål, och dessa bör förstås identifieras, formuleras och tas tillvara på. Men vad är det som utmärker de team som presterar allra bäst? Vad kan du som chef göra för att bygga framgångsrika team som mår bra och presterar på topp? Och hur ser du till att ditt team får det inflytande ni behöver?

Gemensamma nämnare för högpresterande team 

En stor studie som Google gjorde för en tid sedan visar att pingisbord, härlig soffhörna och gratis luncher inte påverkar hur bra ett team presterar. Studien genomfördes för att ta reda på hur man skapar det perfekta teamet och vad som var orsaken till att vissa team nådde oanade höjder, medan andra fallerade helt. Det visade sig att pingisbordet inte hade något alls med effektiviteten att göra. De 180 team som forskargruppen studerade visade till en början inga gemensamma nämnare eller viktiga mönster som påvisade att teamens sammansättning skulle göra skillnad i deras produktivitet.Vissa grupper som rankades som Googles mest effektiva team var sammansatta av vänner som umgicks även utanför jobbet. Andra av människor som i grunden var främlingar utanför konferensrummet. Vissa team ville ha chefer, medan andra föredrog en mindre hierarkisk struktur. De allra underligaste var att två team kunde ha nästan identiska förutsättningar, men helt olika nivåer av effektivitet. 

"De mest högpresterande teamen präglas av en hög empatisk förmåga och ett respektfullt sätt mot varandra."

– Kristina Bexelius

Det var inte förrän man började titta på den senaste forskningen inom gruppnormer, alltså de beteenden och oskrivna regler som styr en grupp, som forskarna började upptäcka ett mönster. Det mönster som då utkristalliserade sig var att de mest högpresterande grupperna alla definierades av ”psykologisk trygghet”. Psykologisk trygghet är ett begrepp som enligt Harvardprofessorn Amy Edmonson innebär att man känner sig så trygg i gruppen att man vågar säga sin mening utan att känna oro över att bli straffad, förödmjukad eller på något annat sätt utestängd ur gruppen. I psykologiskt trygga grupper vågar medlemmarna helt enkelt ifrågasätta, komma med nya idéer och ”tänka högt”, utan risk för repressalier.

De mest högpresterande teamen präglades också av en hög empatisk förmåga och ett respektfullt sätt mot varandra. Alla i gruppen vågade ta risker, lufta sina åsikter och erkände misstag och svagheter inför varandra. Det visade sig också att de som arbetar i psykologiskt trygga miljöer trivs bättre och stannar längre på arbetsplatsen. Psykologiskt trygga team är bättre på att leverera i tid, de känner mening och sammanhang i högre grad och de medarbetare som verkar i psykologiskt trygga miljöer upplever oftare att deras arbete är värdefullt och att det bidrar till en positiv förändring. 

Det här stämmer bra med våra egna erfarenheter. På de arbetsplatser där vi arbetat med teamutveckling – eller team branding som vi kallar det – har vi sett att det ofta bara är en mindre del av problemen som uppstår inom ett team som har med den faktiska uppgiften att göra. Den överlägset största delen av problemen beror på kulturen. Det innebär att alla team bör ha arbetsmiljön, det vill säga kulturen, som en ständigt prioriterad fråga.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Teamet som varumärke 

När du tänker på Ikea, vad tänker du då? Eller på Apple, H&M eller Google? Det troliga är att du tänker ungefär samma sak som många andra. Det är förstås så att vi kan ha olika erfarenheter och uppfattning om ett varumärke, men det finns oftast en hög grad av konsekvens mellan olika människors upplevelser. Stora summor pengar investeras för att bilden av hur man själv vill att varumärket ska uppfattas ska stämma överens med det som andra ser och upplever. Ett intakt förtroendekapital är oerhört viktigt för ett varumärke. 

Det är samma sak med ett team.  Det är lätt att glömma – men ditt team har ett unikt varumärke, på samma sätt som företag och personer. Folk tänker, tycker och säger saker om er hela tiden och det kan stärka eller försvaga er ställning. Allt ni säger och gör påverkar ert inflytande, er status och era resultat. Varje gång ni interagerar med kollegor och chefer befäster ni er position, eftersom ert varumärke är summan av andras upplevelse av er. Det betyder att ni måste bestämma hur ni vill uppfattas – som bara en stödfunktion eller som en viktig del av affären?

Att förändra ett teams varumärke

För ett par år sedan arbetade vi med ett team som inte fungerade särskilt väl. Samarbetet gnisslade och teammedlemmarna kände sig varken sedda eller uppskattade av kollegorna utanför teamet. Det här hade lett till att dålig stämning, låg produktivitet och missnöjesyttringar hade blivit en vanlig del av arbetsvardagen. För att lösa detta hade de provat allt från olika former av traditionellt teambyggande till coachning och psykologsamtal. Utan effekt. Nu ville de ta ett nytt grepp och vi bestämde oss för att hjälpa till att profilera teamet. 

Vi började med att göra en gapanalys för att ta reda på hur teamet uppfattades i relation till hur de ville uppfattas. Sedan lyfte vi fram alla teammedlemmarnas respektive styrkor, formulerade ett tydligt syfte för teamet och identifierade de beteenden som var nödvändiga för att lyckas nå målen. Sist men inte minst arbetade vi med gruppens kommunikation eftersom det är centralt för att ett stärka ett varumärke – oavsett om det gäller en individ, ett team eller ett företag. Det här resulterade i att teamet gick från oss med betydligt rakare ryggar än när de kom, och det förbättrade klimatet i teamet avsevärt. Det stärkte dessutom deras rykte internt i företaget. 

Utmärkande för team med starka varumärken 

De flesta av oss vill känna att vi är en viktig del i en större helhet. Vi vill inte bara uppfattas som en stödfunktion, utan också som en strategisk och affärskritisk del av verksamheten. Ert team bidrar helt säkert mycket till verksamheten redan idag, men om ni inte kommunicerar det på ett bra sätt, får kollegor och ledning aldrig reda på det. 

Några faktorer som utmärker team med starka varumärken är att de vet vad de är bra på och hur de kan använda sina styrkor för att skapa värde, de kan tydligt formulera vad de gör och hur de bidrar till företagets framgång, de känner sig stolta över sitt arbete, de är motiverade, engagerade och beredda att jobba hårt för att hjälpa företaget att lyckas och de är lysande ambassadörer för företaget.  

Så hur skapar man då det där högpresterande teamet, som har ett bra rykte och som betraktas som en viktig del av det stora företagspusslet? 

Här är några tips:

1. Identifiera teamets nuläge och formulera en tydlig målbild
Vad utmärker ert team idag? Vad ni skulle vilja bli uppmärksammade och uppskattade för? Fundera över om det finns något glapp här. Vad behöver åtgärdas för att ni ska uppfattas som ni vill?

2. Fläta samman teamets eget varumärke med företagets varumärke
Alla i teamet måste känna till företagets varumärkeslöfte, de ska självklart dela företagets vision och värderingar och också se sin del i det större pusslet. Hur bidrar teamet till företagets övergripande syfte? När de bitarna stämmer överens och när teamet känner att deras arbete verkligen gör skillnad, då ökar både motivation och engagemang. Och resultaten kommer inte låta vänta på sig.

3. Identifiera och lyft fram era historier
Se till att identifiera och berätta historier som utmärker ert team och som andra kan ha glädje av att ta del av. Det kan vara saker ni har gjort och är stolta över, eller lärdomar ni dragit av tillfällen när det inte har gått som ni velat. Tänk på att de historier ni väljer att berättar om er själva definierar hur andra uppfattar er. Om ni inte berättar vilken nytta ni gör kommer ingen att veta det.

Kristina Bexelius

Kristina Bexelius

Vår expert inom kommunikation och personal branding

 • Följ skribent

Kristina Bexelius är VD på Juno PR, varumärkes- och kommunikationsstrateg med fokus på PR, kommunikation och personal brandingen. Kristina är erfaren utbildare inom kommunikation och personal branding. Hon är journalistutbildad statsvetare och är också diplomerad affärscoach (ICF).

Kristina är, tillsammans med Pia Lanneberg, aktuell med boken Human up! En bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatser

linkedin.com/in/kristinabexelius
kristinabexelius@gmail.com

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Coacha
 • Medarbetarskap

Kristina Bexelius

Kristina Bexelius

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Coacha
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill