Vi trollar bort en massa otydligheter och frustration genom arbetssättet

Kristina Swenningsson, Crearum: Innovationsledning ger energi och leder till resultat.

Innovation | ARTIKEL | DEC 2019

Skapa en plan för verksamheten för att öka både lönsamheten, engagemanget och attraktiviteten.

Skapa en plan för verksamheten för att öka både lönsamheten, engagemanget och attraktiviteten.

Strukturerad innovationsledning kan leda till ökad lönsamhet, mer tydlighet och energi. Kristina Swenningsson är delägare i Crearum som är verksamhetskonsulter och sedan 2005 säkrar organisationers långsiktigt ökande innovationsförmåga. De lär ut metoder och kunskap på både de strategiska, taktiska och operativa nivåerna och samarbetar behovsstyrt med experter inom olika delområden. 

Hej Kristina! Innovationsledare – vad innebär den rollen?

När jag och min kollega jobbar som innovationsledare kan det handla om väldigt olika saker, men ett exempel är att facilitera högpresterande innovationsteam hos våra kunder. Det är ett oerhört bra och effektivt arbetssätt när man har lite större utmaningar som passar att jobba med i en mindre grupp på 4-7 deltagare som lägger 10-15% av sin tid under en period.

Då har det handlat om allt från att hitta patientcentrerade arbetssätt kring korttidsboenden i  samarbete mellan kommun och regionen till att SAAB, FMV och försvaret ville hitta gemensamma arbetssätt som skulle spara mycket pengar och tid i ett projekt eller att Verisure Innovation ville skapa ett system för sin interna idéhantering. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Valde yrket för att det ger energi och resultat

Jag har valt att jobba med detta för att det är roligt och ger energi, vi gör stor nytta och framför allt har det givit svar på hur det går att lösa knepiga situationer jag har upplevt under ett ganska långt yrkesliv. Ta vår metod för kreativa möten, Idédiamanten, som exempel. När jag fick lära mig och tillämpa den kunde jag direkt se hur mycket bättre mötena blev och att deltagarna hade roligt, kom fram till bra förslag och redan var peppade på att genomföra det de hade kommit fram till. Vi trollar bort en massa otydligheter och frustration genom arbetssättet, det fungerar i nästan alla situationer och är magiskt!

Lägger man sedan på hela strukturen för att en organisation skall öka sin innovationsförmåga med standarden ISO 56002 i botten så får ju ledningen ett ramverk som underlättar att styra verksamheten, bygga flexibilitet och förnyelseförmåga. Man kan ta saker i den ordning man vill, man jobbar utifrån egna förutsättningar och med den ambitionsnivå man vill ha, och får ändå med alla delar i systemet över tid. Jag älskar kombinationen av struktur och resultat balanserat med förmågan och kulturen att testa,  experimentera och bejaka nytänkande. 

"Jag älskar kombinationen av struktur och resultat balanserat med förmågan och kulturen att testa, experimentera och bejaka nytänkande."

– Kristina Swenningsson

Utmaningar i att implementera 

Dels tycker vi nu att ledningar och styrelser i högre grad behöver förstå och ta till sig det som beskrivs i ISO 56002 och integrera det med övriga ledningssystem. Man behöver ofta själva lära sig vad strukturerat innovationsarbete handlar om och sedan genomföra en GAP-analys så man får en uppfattning om nuläget. Med den får man en genomlysning och synliggör det man redan har på plats och utifrån detta kan man planera för hur man kan utveckla sin organisation. 

Den andra utmaningen handlar om att se till att det finns en beredskap att implementera de lösningar man kommer fram till i idégenererande aktiviteter. Vi har sett många gånger att vi kan hjälpa grupper att få fram fantastiska idéer som ger snabb pay-back, men att det ändå finns ett motstånd mot att sätta igång att genomföra och införa idéerna. 

Kristina Swenningsson

Kristina Swenningsson

Det bästa med att vara innovationsledare?

Drivet och energin som innovationsaktiviteter präglas av och att det finns så mycket nytt att lära sig hela tiden är roligt. Att de människor som attraheras av området själva är nyfikna och generösa, vilket gör att det alltid blir roliga övningar och träffar. Sedan gillar jag också att lära ut och coacha våra kunder, se de vi jobbar med ”dra iväg” och bli duktiga, komma på egna varianter och metoder för att få gensvar i sina organisationer och leverera fantastiska resultat. 

Strukturerat innovationsarbete ökar lönsamheten

Det är uppenbart att det finns ett behov av att hantera de möjligheter och utmaningar vi hela tiden ställs inför. Därför behövs en professionalisering av innovationsledaryrket. Vissa väljer att ha en uttalad roll, andra ser det som en kompetens i en befintlig befattning och båda sätten fungerar utmärkt. Vi utbildar innovationsledare i ett program vi kallar Trampolin och som vi genomför på tre nivåer. Grupperna har 8-14 deltagare i blandade grupper och träffas 6 gånger med olika teman. Totalt har ett 90-tal personer från ca 40 verksamheter gått igenom programmen och fler och fler söker, så visst ser vi ett ökande intresse. En fantastisk nytta som deltagarna ofta lyfter är att de under programmet bygger ett nätverk med övriga deltagare och har ett aktivt erfarenhetsutbyte som ger väldigt mycket. Det bästa är när flera deltagare från samma verksamhet går tillsammans och även kan stötta varandra på hemmaplan.

Jag rekommenderar alla att börja sätta sig in i vad strukturerat innovationsarbete innebär och skapa en plan för sin verksamhet för att öka både lönsamheten, engagemanget och attraktiviteten!

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Innehållsansvarig Motivation.se, redaktör & skribent

 • Följ skribent

Lotta Strindberg är innehållsansvarig och redaktör hos Motivation.se.

Hon syresätter individer, team & organisationer genom kommunikation & organisationsutveckling.

Kontakt: lotta@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill