Följ upp utvecklingssamtalet

Artikelserie om medarbetarsamtalet, del 4 av 4.

Kommunicera | ARTIKEL | FEB 2012

Tid uppföljning

Tid uppföljning

Planer och målsättningar är verksamma och effektiva bara om de följs upp. Det är lätt att glömma bort hur viktig den här fasen är. Här får du några tips kring hur uppföljning av medarbetarsamtal kan genomföras.

I föregående artikel gick vi kort igenom vad man kan tänka på när man skapar en utvecklingsplan. Men en sådan plan är inte mycket värd om den inte följs upp. Bara med hjälp av regelbundna avstämnigar kommer du kunna se och mäta individens framsteg för att se om allt går enligt plan.

Uppföljning av utvecklingsplanen är avgörande för framgång. Men uppföljningen har flera funktioner. Det blir till exempel tydligt hur väl individens syn på sig själv stämmer med jobbet som ska göras i vardagen. Överensstämmer den bilden? Klarar medarbetaren av de mål som satts upp? Behöver planen revideras eller justeras? Är målen för lågt satta?

En annan viktig funktion är din möjlighet att som chef att visa ditt engagemang. Genom att regelbundet stämma av planen med medarbetaren är du tydlig med att hans eller hennes framgångar är betydelsefulla för både dig och företaget.

Ansvaret för att planerade åtgärder genomförs är medarbetarens men det är chefens roll att se till så att åtgärderna är möjliga att genomföra. När du följer upp utvecklingsplanen ser du snart om dina insatser är tillräckliga. För dialog med medarbetaren och ställ frågor – är det mer som kan göras?

Uppföljningen går olika till beroende på medarbetarens situation:

Unga medarbetare eller många utvecklingsåtgärder kräver en tätare uppföljning, kanske till och med varje månad. Uppföljningen kan då bestå i ett kortare samtal, det viktiga är att chefen bryr sig.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Äldre medarbetare som har en annorlunda utvecklingsplan kanske ska ha samtal kring avdelningens utveckling, marknadssituationen, kompetensutveckling av yngre medarbetare och det tas löpande under året då förändringar uppkommer eller eftersträvas.

Medarbetaren har i normalfallet uppföljning efter cirka sex månader, men det är att rekommendera att försöka hitta tid för kortare samtal även innan dess.

Läs också del 1, del 2 och del 3 i serien.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill