Bygg en utvecklingsplan

Artikelserie om medarbetarsamtalet, del 3 av 4.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2012

Handslag

Handslag

Efter att ha gjort en lös titt in i framtiden är det dags att börja bygga den verkliga planen. Vad ska göras under kommande år?

En riktig utvecklingsplan kan ses som ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Åtminstone som ett mentalt kontrakt. Det är en överenskommelse mellan två parter och för att leverans ska kunna ske enligt bådas önskemål är det viktigt att göra en detaljerad plan. Annars är det lätt att steg eller insatser glöms bort längs vägen eller faller mellan stolar. En väl genomarbetad plan är tydlig och ett dokument som går att återvända till, något som är en fördel för alla inblandade.

Skapa rätt förutsättningar

Med diskussionen som underlag ska du tillsammans med medarbetaren fylla i en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller åtgärder som både chef och medarbetare är överens om.

Här blir ledarens roll väldigt tydlig. Ansvaret att genomföra utvecklingsplanen ligger naturligtvis på medarbetaren men det är ditt ansvar som ledare, att se till att planen faktiskt går att genomföra. Att skapa förutsättningarna genom att bidra med resurser, stöd, coaching och närvaro i vardagen.

En utvecklingsplan kan se mycket olika ut, beroende på medarbetarens situation. En äldre medarbetare kanske inte är intresserad av att göra karriär utan vill hellre fortsätta göra sitt arbete som han eller hon är duktig på. Kanske är medarbetaren i sådana fall mer intresserad av vad han eller hon kan göra för att utveckla avdelningen och de yngre medarbetarna.

Planen är ett personligt dokument som ska följa individen i hans eller hennes utvecklingsprocess. De till att den blir ett levande och närvarande dokument. Det är lätt att planer skapas och sen blir liggande. Gör mindre formella uppföljningar under året. Om du regelbundet diskuterar hur planen fortskrider - kanske över en lunch eller en promenad – blir det lättare för medarbetaren att förhålla sig till den och faktiskt bli påmind om varför den skapades.

Genom att visa ditt engagemang är sannolikheten att planen faktiskt efterlevs, mycket stor.

Uppföljning kommer vi att prata mer om i sista delen av artikelserien.

Här hittar du del 1och del 2 i vår artikelserie.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill