Planera framtida utveckling

Artikelserie om medarbetarsamtalet, del 2 av 4.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2012

Stegvis utveckling

Stegvis utveckling

I vår första artikel i serien skrev vi om utvärdering av det gångna året tillsammans med medarbetaren. Med avstamp i föregående år är det nu dags att planera utvecklingen framåt.

Planera hur medarbetaren ska kunna bidra till avdelningens mål

De övergripande företagsmålen ska gå som en kedja, hela vägen ner till varje individ som jobbar inom bolaget. När företagets mål och visioner är förankrade hos medarbetarna blir det också tydligare hur han eller hon kan bidra med sin kompetens och förmåga. Motivationen och engagemanget ökar på ett naturligt sätt och en äkta företagskultur håller på att formas.

Tänk på detta när du sätter dig tillsammans med medarbetaren för att prata om hur han eller hon kan bidra till avdelningens mål. Ta gärna fram ett antal konkreta och mätbara arbetsuppgifter som ni båda ser leder framåt. 

Planera medarbetarens karriärutveckling

Att medarbetaren kan styra sina egna möjligheter till utveckling skapar delaktighet och engagemang. När ni tillsammans lägger upp en plan blir det synligt för er båda vad som kommer att krävas för att målen ska gynna både medarbetaren och bolaget.

I en karriärplanering ska man titta både kort och långt. Vilka är medarbetarens kortsiktiga mål? Vad vill han eller hon åstadkomma under det närmaste året? Och hur ser det ut på fem år sikt? Hur ser medarbetaren sin utveckling då? Vad kommer du kunna bidra med för att dessa mål ska kunna nås?

Planera åtgärder inom arbetsmiljön

I utvärderingen av det gångna året gick ni igenom arbetsmiljön – trivsel, samarbete, stress och säkerhet mm. Med det resultatet som underlag kan ni prata igenom åtgärder och se vad som är möjligt att åstadkomma. Finns det utrymme för förbättringar?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hur fungerar samarbetet med övriga medarbetare? Har han eller hon tillräckligt med resurser för att utföra sitt jobb? Trivs medarbetaren generellt på sin arbetsplats? Vad kan göras ännu bättre? Hur ser arbetsbelastningen ut? Om den är hög - finns det enklare åtgärder som kan underlätta?

Stress kan komma från känslan av att inte kunna påverka sin situation. I medarbetarsamtalet har du som chef och ledare en bra möjlighet att signalera att företaget vill gå medarbetaren till mötes. Ofta kan det vara så enkelt som att införa flexiblare arbetstider eller hjälpa till med planering och prioritering. En stressad medarbetare mår i längden inte bra och blir också mindre produktiv.

Prata också igenom lite mer personliga frågor. Visa att du bryr dig om hur medarbetaren har det hemma. Är det något i hemmiljön som påverkar arbetet? På vilket sätt? Finns det något som du som arbetsgivare kan göra för att underlätta?

Planera åtgärder som underlättar för medarbetaren att utföra arbetet

Nu har ni kartlagt vilka delar i individens arbetsvardag som direkt ska bidra till företagets utveckling. Då är det dags att titta närmare på hur detta görs på bästa sätt för medarbetaren. Finns det hinder eller brister i arbetssituationen som du kan hjälpa till med? Hur kan du som chef och ledare skapa en miljö där medarbetaren är så produktiv som möjligt? Be medarbetaren själv komma med förslag på lösningar.

Diskutera personliga utvecklingsområden

Stäm av befattningsprofilen med verkligheten och gör dig en uppfattning om hur medarbetaren kan utveckla sig yrkesmässigt. Sätt en plan för hur en sådan utveckling skulle kunna se ut. Områden som kan vara viktiga att reflektera över är ansvar, yrkeskunskaper och egenskaper samt den egna prestationen.

Det är ditt ansvar som chef och ledare att skapa förutsättningar för den individuella utvecklingen på jobbet. Ta reda på vilka kurser eller utbildningar som kan vara aktuella för medarbetaren. Finns det events eller aktiviteter i närmiljön som medarbetaren bör ha tillgång till som input och inspiration? Finns tid att läsa omvärldsbevakning och annat intressant som tillför arbetet något? Om inte, kanske det är en prioriterad aktivitet att frigöra tid för förkovring och reflektion på arbetstid.  

Del 1 av artikelserien hittar du här.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill