Företagsledare tror på framtiden – men glömmer klimatet

Optimism och orosmoln i ny VD-undersökning.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | FEB 2022

I Sverige är det förvisso fler som tar klimatförändringarna på allvar. Bland de svenska företagsledarna rankas det som det näst största hotet.

I Sverige är det förvisso fler som tar klimatförändringarna på allvar. Bland de svenska företagsledarna rankas det som det näst största hotet.

Företagsledare i Sverige och i världen ser optimistiskt på möjligheten till fortsatt tillväxt under 2022, både när det gäller det egna företaget och marknaden i stort. Det visar en ny VD-undersökning från konsultbolaget PwC. Det finns dock även orosmoln på himlen. Många i undersökningen ser exempelvis cyberattacker och hälsorisker som allvarliga globala hot, samtidigt som förvånansvärt få tycks ta klimathotet på allvar.

Resultaten i PwC:s årliga VD-undersökning andas framtidstro, åtminstone när det gäller möjligheterna till fortsatt tillväxt. 4 446 företagsledare har deltagit i den globala undersökningen, som genomfördes i november 2021 och publicerades i januari. 77 procent av deltagarna svarar att de tror på fortsatt global tillväxt de kommande 12 månaderna. Samma optimism finns också bland de svenska företagsledarna, berättar PwC i ett pressmeddelande.

Även när det gäller det egna företagets möjligheter till ökade inkomster så är det relativt många – drygt hälften globalt, och hela 64 procent i Sverige – som har en ljus syn på framtiden. Samtidigt så finns det ganska stora skillnader mellan olika branscher. Störst är optimismen i private equity-branschen, där 7 av 10 tror på ökade intäkter. Även i teknikbranschen tror nästan lika många på ökad tillväxt. I bilindustrin och besöksnäringen råder dock större pessimism – där tror endast 45 procent av de tillfrågade på ökade intäkter.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Klimathotet glöms bort

Naturligtvis finns det också orosmoln på himlen. I PwC:s undersökning får företagsledarna också frågan vilka globala hot som oroar dem mest under de kommande 12 månaderna, och resultaten visar att det idag är cyberrisker som oroar mest – 49 procent anger det som det största hotet mot företagen. Av uppenbara skäl ses även hälsorisker som ett allvarligt hot, som kommer tätt efter cyberrisker med 48 procent. 43 procent anger makroekonomiska risker som det största hotet.

Något överraskande så är det bara cirka en tredjedel av de tillfrågade som ser klimatförändringar som det största hotet. Det kan möjligen förklaras med att frågan gällde de kommande 12 månaderna, medan klimatförändringarna kanske ses som ett mer långsiktigt hot. Men det finns även andra resultat i undersökningen som tyder på att långt ifrån alla företag tar klimathotet på tillräckligt stort allvar. Bara 26 procent av de tillfrågade i den globala undersökningen anger att deras företag har ett åtagande för att uppnå koldioxidneutralitet, och 22 procent har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp.

I Sverige är det förvisso fler som tar klimatförändringarna på allvar. Bland de svenska företagsledarna rankas det som det näst största hotet, bara cyberrisker bedöms som ett allvarligare hot. Men PwC:s undersökning är ändå en indikation på att många företag saknar viljan eller kompetensen att göra vad de kan för att minska klimathotet.

PwC:s VD i Sverige, Sofia Götmar-Blomstedt, menar att många företag inte riktigt verkar veta hur de ska göra för att ta sitt klimatansvar, när det gäller till exempel koldioxidneutralitet.

På frågan om anledningar till att företagen inte har tydliga åtaganden är det mest förekommande svaret att företagen inte har möjlighet att mäta sina utsläpp. En annan vanlig åsikt är att inte finns någon etablerad branschpraxis för hur utsläppen ska mätas. Det här är synsätt som måste förändras om vi ska kunna skapa ett hållbart näringsliv för framtiden, säger hon i ett pressmeddelande från PwC.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill