Från exploatering till värdeskapande

Hållbarhetsexperten Love Lönnroth, aktuell med ny bok, berättar om hur värderevolutionen påverkar företagen.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | SEP 2014

Love Lönnroth, Goodpoint, CSR

Love Lönnroth, Goodpoint, CSR

De senaste decenniernas globalisering har i grunden förändrat världen och samhället. Förutsättningarna i affärsvärlden har förändrats så mycket att det kan beskrivas som en revolution - närmare bestämt en värderevolution. Cynismens tid är snart förbi, företagen måste ta ansvar och leverera samhällsnytta för att överleva. Det menar hållbarhetsexperten Love Lönnroth i en nyutkommen bok.

Love Lönnroth är managementkonsult på Goodpoint AB och har över 20 års erfarenhet av hållbar affärsutveckling. Under sommaren släpptes hans nya bok "Värderevolutionen - strategier för högre lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde".

I boken berättar Lönnroth om de stora förändringar som vår värld har genomgått under de senaste decennierna - och vad de får för konsekvenser för företagen.

- Boken handlar om synen på företagets värde och värdeskapande. Tidigare har man sett rent finansiellt och strikt ekonomiskt på värdeskapandet. Men idag har vi fått en bredare syn, företaget måste även skapa ett värde för samhället och leverera samhällsnytta. Det finansiella värdet hänger ihop med det, säger Love Lönnroth.

Drivs på av globaliseringen

Den industriella ekonomin, där människor och miljö exploateras för att skapa ett värde, har ersatts av en nätvärksekonomi där ansvar för miljö och sociala förhållanden är en förutsättning för att skapa aktieägarvärde, menar Lönnroth.

- Den främsta drivkraften för den här revolutionen, om man ska kalla den så, är globaliseringen. Den medför en utjämning över världen. Förr kunde svenska företag plocka naturresurser från u-länderna och roffa åt sig på alla möjliga sätt. Nu har folk fått mer makt även utanför västvärlden - dessutom är det de som producerar varorna, inte vi, förklarar han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En viktig förklaring till utvecklingen är också att medvetenheten om hållbarhetsfrågor har ökat. Företagen kommer helt enkelt inte undan med vad som helst längre.

- Etik har kommit in i ekonomin på ett tydligare sätt. Vi påverkas av att människor i utvecklingsländer producerar saker åt oss. Om vi till exempel får veta att våra kläder har producerats under taskiga arbetsvillkor så sprids det numera blixtsnabbt, vilket skadar företagets varumärke och därmed dess värde. Det är en utveckling som har pågått under de senaste 20-30 åren.

- En annan drivkraft bakom "värderevolutionen" är resursproblemen och klimatfrågan - resurser tar slut och klimatet påverkas av våra utsläpp. Nu talar man till exempel mycket mer om råvaru- och energikostnader än man gjorde tidigare, säger Love Lönnroth.

Behöver tänka långsiktigt

Företagen påverkas alltså i allra högsta grad av globaliseringen och av de senaste decenniernas debatt om ansvaret för människor och miljö. Så, vad krävs då för att ett företag ska lyckas i den "nya" ekonomin?

-  Jag skulle säga att man behöver tänka mer långsiktigt. Tidigare gjorde man alltid värderingen från kvartal till kvartal. Idag behöver företagen se förutsättningar och risker på ett helt annat sätt. Se bara hur Stora Ensos aktiekurs påverkades när det blev känt att det förekom barnarbete i leverantörskedjan, eller hur BP:s värde påverkades av oljeexplotionen. Man måste förstå hur värdet på bolaget hänger ihop med allt det där och hur viktigt det är att väga in risker, säger Love Lönnroth.

Företagets syn på hållbarhet påverkar också dess möjligheter att rekrytera talanger, menar han.

- Idag är det många jobbsökande som kräver att företagen ska vara etiska. Det är en ganska påtaglig utveckling, åtminstone enligt de företag jag möter. Allt fler anställda och jobbsökande utvärderar vad verksamheten gör för nytta för världen och samhället.

Värderevolutionen har således betydelse inte bara för företaget i dess helhet, utan också för enskilda individer. Ledarskapet och den enskilde chefens arbete påverkas också i allra högsta grad.

- Den här utvecklingen ställer större krav på ledare. Alla företag som är verksamma i andra länder måste exempelvis kunna kommunicera hur man jobbar på ett ansvarsfullt sätt. Företagets chefer och ledare måste också kunna arbeta med långsiktiga strategier och etiska utgångspunkter.

- Det räcker inte att betrakta hållbarhet som "månadens projekt". De som lyckas bäst är de som har en personlig övertygelse, säger Love Lönnroth.

En längre intervju med Love Lönnroth om strategiskt hållbarhetsarbete hittar du här.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Om boken

Här kan du läsa mer om Love Lönnroth och hans bok Värderevolutionen : Strategier för högre lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill