Bolagsstyrning och utmaningar inom styrelsearbete

Ledning | VIDEO | MAJ 2013

Bengt Lejsved är en av Sveriges mest erfarna chefsrekryterare och har under många år träffat, rekryterat och utvärderat både styrelseledamöter och tyngre befattningshavare inom stora koncerner, bolag och organisationer. Styrelserummet är det sista slutna rummet där en grupp människor är tillsatta att sköta oerhört viktiga saker, utan att någon egentligen har insyn i om det går bra eller dåligt. Och när det går fel, får det konsekvenser långt utanför rummets väggar. Hör Bengt föreläsa om boken "Styrelsefällor" som han skrivit tillsammans med Satish Sen.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill