Lönsamt att ta sitt ansvar

Love Lönnroth: "Koppla hållbarhetsarbetet till affärsutvecklingen."

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | OKT 2013

Hållbarhet har blivit ett modeord inom näringslivet idag. Många företag har en uppriktig vilja att ta sitt ansvar, men det är fortfarande få som har lyft hållbarhetsarbetet till en strategisk nivå och kopplat det till affärsutvecklingen. "Att ta ansvar för hållbarheten är lönsamt - men bara om man gör det på riktigt", säger Love Lönnroth, som är en av Sveriges mest erfarna rådgivare inom hållbar utveckling.

Love Lönnroth har arbetat som rådgivare inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande i 20 år. Han är en av talarna på Årets vd 2013, och kommer då att berätta om hur man kan arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

- Hållbarhet är en strategisk fråga som påverkar affärsutvecklingen. Strategiskt ledarskap för hållbara företag handlar till att börja med om att minska de risker som finns - Telias mutskandal är ett exempel på vad som händer om ett företag inte tar sitt sociala ansvar, säger Love Lönnroth, som idag är verksam på företaget Goodpoint AB.

Risker - och möjligheter

Riskerna handlar inte bara om skandaler - det kan också vara så att verksamheten påverkas negativt av klimatkrisen, exempelvis om företaget är beroende av jordbruksprodukter.

Men att minska riskerna är bara början, tillägger han - strategiskt hållbarhetsarbete bör gå längre än så

- Det finns även affärsmöjligheter som uppstår i arbetet med att göra samhället mer hållbart. Det kan handla om att utveckla miljöteknik, eller, om vi talar om social hållbarhet, att använda mångfald som en framgångsfaktor.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Urskiljer vad som är viktigast

Det strategiska hållbarhetsarbetet kan alltså delas in i två steg - för det första att minska riskerna, för det andra att se möjligheterna. Det är också viktigt att varje enskilt företag tar reda på hur de själva påverkar och påverkas av exempelvis klimatkrisen och andra problem relaterade till hållbarhet.

- Olika frågor är viktiga i olika branscher. Idag har allt fler företag blivit duktiga på att urskilja vad som är viktigt för just deras verksamhet och bransch, säger Love Lönnroth.

Många företag har ett seriöst hållbarhetsarbete, tillägger han - men om man ska klara framtidens utmaningar krävs det att man gör ännu mer. Det är inte bara en fråga om ansvar, utan också om konkurrenskraft.

- Många har inte förstått hur strategiskt viktigt hållbarhetsarbetet är. Om man tittar på den internationella konkurrensen så märker man att många företag i exempelvis Asien ligger långt fram när det gäller hållbarhet. Därför krävs det att de svenska företagen hela tiden är på topp för att klara konkurrensen, säger Love Lönnroth.

Ansvar är lönsamt

Studier har visat att seriöst hållbarhetsarbete är bra för företagens resultat, förklarar han.

- Att ta ansvar för hållbarheten är lönsamt - men bara om man gör det på riktigt. En undersökning från Global Compact och Accenture har visat att majoriteten av alla företag bara gör vad de behöver för att inte få kritik. Samtidigt visar andra studier, av professor Robert G. Eccles på Harvard Business School, att de som arbetar mycket med hållbarhet - och använder sig av affärsmöjligheterna - har börjat dra iväg i lönsamhet. För dessa företag har aktiekursen i snitt ökat 5 procent mer, enligt Eccles forskning, säger Love Lönnroth.

Det finns många exempel på företag som har nått stora framgångar genom sitt hållbarhetsarbete. Lönnroth nämner hamburgerkedjan Max, vars vd Richard Bergfors utsågs till Årets vd 2012. Max har satsat stort på bland annat klimatfrågor, exempelvis genom klimatmärkning av alla hamburgare.

Satsningen har också inneburit att Max har blivit ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, vilket har medfört att allt fler är intresserade av att bli restaurangchefer på företaget.

Andra exempel på företag som med framgång har kopplat hållbarhetsarbetet till affärsutvecklingen är Textilia, Löfbergs Lila och norska Choice Hotels, säger Love Lönnroth.

Våga vara visionärer

På dagens ekonomi- och ledarskapsutbildningar får man inte lära sig särskilt mycket om hur man kopplar samman hållbarhet och affärsutveckling - vilket är synd, menar Lönnroth. Det krävs nämligen speciella ledaregenskaper för att lyckas med det strategiska hållbarhetsarbetet.

- Det som framför allt krävs är förmågan att tänka utanför boxen och ett starkt sinne för omvärldsanalys. Men det är också viktigt att man vågar vara visionär och vågar leda - alla de som idag pekas ut som stora ledare är visionära individer som inte bara flyter med strömmen, säger Love Lönnroth.

Idag ställs det höga krav på att företagen ska ta sitt ansvar - inte minst från investerare, myndigheter och media.

- En hel del företag har höga förtroenderisker, medan andra tar sitt ansvar och ser affärsmöjligheterna i hållbarhetsarbetet. De sistnämnda tillhör vinnarna framåt, avslutar Love Lönnroth.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill