Bli den ledare du skulle vilja vara

Annika Strömsten och Maria Forsgren – om att förändra beteenden systematiskt. ”Mycket tyder på att ledare ägnar en stor del av sin tid åt ’fel’ saker - sådant som inte bidrar till resultaten.”

Projektleda | Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2015

Motivera en kvart om dagen

Motivera en kvart om dagen

Vad sägs om att lägga en kvart om dagen på något som visat sig öka motivationen hos dina medarbetare? Vi påstår att det är möjligt, i synnerhet om du har någon typ av ledar- eller koordinatorroll. Du behöver inte åka bort på intensivkurs för att bli bättre på att uppmärksamma dina medarbetare, fånga upp goda initiativ eller hjälpa dem - och dig - att prioritera. Du kan börja gräva där du står, mitt i det dagliga arbetet. Du ska inte göra mer, bara annorlunda. I den här och kommande artikel beskriver vi en - mindre känd men bevisat effektiv – ledarskapsteknik kallad monitorering. Du kan anamma den genom små kliv i vardagen, en kvart om dagen.

Det är fullt möjligt – till och med att föredra – att använda vardagssituationer, eftersom vi människor behöver öva på kopplingen mellan ett nytt beteende och den situation som det ska användas i. Ungefär som om du skaffat ett höj- och sänkbart arbetsbord. Trots att själva handlingen är okomplicerad, kräver den att du jobbar med att få in vanan att variera arbetsställning, för att den ska bli en naturlig del av vardagen. Du måste också vara övertygad om att den här förändringen är viktigast just nu, i konkurrens med andra nya vanor. Du klarar helt enkelt inte av för många förändringar, då skulle du behöva avbryta ditt arbete varje minut för att göra pausgympa, dricka grön smoothie eller städa din Inbox.

Konsten att intressera sig för sina medarbetare

Första svårigheten ligger därmed i att välja ut. Att välja ut innebär att välja bort och det är inte så lockande. Men det är inte säkert att det som är nedprioriterat kommer att försämras, tvärtom är det vanligt att annat får ett uppsving i kölvattnet av andra förändringar, men du behöver koncentrera dig på en sak i taget.

Egentligen gör du som du brukar men lägger lite extra krut på några utvalda beteenden. Du bestämmer dig för att öva på just dessa - om och om igen. Det är samma sak som i idrott, om du ska spela bättre tennis genom att tänka på tre råd samtidigt (stå med sidan mot nät, slå igenom hela slaget och titta på bollen t ex), blir det svårare än om du övar på en sak i taget. Detsamma gäller i ledarskapsträning, chansen att få effekt ökar om du väljer ut.

Denna gång har vi valt ut och gjort ett träningsprogram för en färdighet som hamnar på topplistan när det gäller effektiva och uppskattade ledare – men som är lite av en doldis: Konsten att intressera sig för sina medarbetare – även kallat att monitorera. En forskare i USA (Dr Judith Komaki) som under decennier analyserat vad som utmärker duktiga teamledare, har i flera studier visat att ”monitoring” hamnar på topp-3-listan för effektiva ledarskapsfärdigheter. Men trots att det finns belägg för att ledare som monitorerar, både är mer uppskattade och levererar högre kvalitet, är det få som gör det i sin vardag, sannolikt för att det kan kännas som slöseri med tid.

Ett talande exempel på vad monitorering kan vara, är att söka upp sina medarbetare med jämna mellanrum och ta del av vad de gör. Observera att detta är något helt annat än att kontrollera. Skillnaden är syftet, att få veta vad medarbetaren gör och hur han/hon löser problem till skillnad från att granska och korrigera. Monitorering kan också innebära att läsa igenom en rapport eller stå bredvid när någon använder utrustning.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är inget fel på viljan

Mycket tyder på att ledare ägnar stor del av sin tid åt ”fel” saker - sådant som inte bidrar mest till resultaten. Det sker sällan medvetet, det kanske bara var enklast att svara på några mail först eller ge ett handfast råd. Känslan av att vara effektiv i stunden är ofta en fälla. Vi påverkas också av sociala faktorer, det kan kännas minst obekvämt att sitta kvar på ett möte även om det slutat vara produktivt. Många linjechefer beskriver hur de ”sitter fast” i administrativt arbete och en orimligt stor andel möten. Det är också vanligt att lockas att bli alltför operativ, något många projektledare beskriver.

Om du känner igen dig och vill se hur lågt du kan nå genom att förändra ditt eget agerande, behöver du arbeta systematiskt. Det går inte att bara vilja - ofta är det inget fel på viljan. Studier pekar på att många ledare ägnar arbetstid åt just annat än de skulle vilja – och vad de tycker att de borde göra. Sannolikt finns det mycket du skulle vilja ändra på - men kom ihåg att välja ut. Kanske är det något du måste göra innan du testar vårt förslag – att monitorera en kvart om dagen.

Du ska alltså sätta dig själv i träningsläger – men stanna kvar på din arbetsplats. Gå från att tänka ”allt ska göras i ett svep”, till att göra lite i taget och sedan bygga på. Att medvetet öva på att GÖRA ledarskap, en liten stund varje arbetsdag. Jobba med ständiga förbättringar, testa och lära, testa igen och på så sätt arbeta i loopar där du löpande utvärderar effekterna av ditt agerande, mitt i vardagen. Vänta inte på det perfekta tillfället att starta förändringen utan börja mitt i röran.

I nästa artikel kommer vi dela med oss av ett konkret program som du kan använda i din vardag – för att bli den ledare du skulle vilja vara.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Dela:

Om skribenterna

Annika Strömsten och Maria Forsgren på Wenell Management arbetar med att sprida kunskapen om hur vårt sätt att agera och kommunicera påverkar vår omgivning. De har specialiserat sig på att omvandla vetenskap till verktyg som är användbara i vardagen och att ta fram nya effektiva former för färdighetsträning. Små förändringar i det egna agerande kan ge stora effekter, både på individuell och organisatorisk nivå, är deras devis.

De är båda legitimerade psykologer med grund i beteendeanalys och i den finns nycklarna till de lagar som styr mänskligt agerande. Annika och Maria har båda omfattande erfarenhet av att träna ledare både i Sverige och internationellt. De arbetar framförallt med att utveckla ledares kommunikativa färdigheter genom träning, olika former av återkoppling och uppföljning av både beteenden och resultat.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill