”Man ska spela på människors goda sidor”

Carin Götblad, polisregionchef, Region Mitt: ”Det finns en stor vilja att jobba med mångfald, samtidigt som det finns en rädsla för att göra fel.”

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2015

Många tror att mångfaldsarbetet är färdigt när man väl har fått in människor med olika bakgrund och erfarenheter i organisationen. I själva verket är det då det svåra börjar, säger regionpolischef Carin Götblad. Hon var själv den första kvinnliga länspolismästaren i Stockholm – och vet att det kan vara en fördel att vara annorlunda, åtminstone om man orkar med att bli extra hårt granskad.

Carin Götblad var länspolismästare för polismyndigheten i Stockholms län mellan 2003 och 2012, och blev känd för allmänheten i samband med utredningen av mordet på Anna Lindh 2003. Idag är hon regionpolischef för Polisregion Mitt.

Under sina år inom polisen har hon gjort sig känd som en modig visionär och nytänkare – inte minst när det gäller frågor som rör jämställdhet och mångfald. Carin Götblad var själv den första kvinnliga länspolismästaren i Stockholm. Att falla utanför normen medför både för- och nackdelar, förklarar hon.

– I början var man extra granskad för att man var annorlunda. Men klarar man det så blir det lättare att få genomslag, eftersom man redan är annorlunda från början och det därför inte finns någon färdig mall för hur man ska vara, säger Carin Götblad.

”Det viktiga är vad man gör”

Mångfaldsarbete ställer höga krav på en organisation. Det räcker inte att säga rätt saker – om man verkligen vill förändra någonting så är det bara handling som gäller.

– Jag brukar säga att det är vad man gör som räknas. Det finns så många vackra ord och policys, men det viktiga är vad man gör. Man måste vara modig och våga tänka utanför ramarna. Och man måste också lyssna på dem det gäller, alltså de människor man vill integrera, säger Carin Götblad.

Satsningar på mångfald måste vara långsiktiga, tillägger hon. Kortsiktiga lösningar är sällan hållbara. Därför är det viktigt att ledarskapet är präglat av en genuin kompetens inom dessa frågor.

– Jag vill ständigt ha med mångfaldsperspektivet och försöker alltid lyfta blicken. Det är viktigt att högsta chefen tänker så, annars kommer det aldrig att hända någonting. Jag kräver också alltid mångfaldskompetens när jag rekryterar, säger hon, och fortsätter:

– Det är viktigt att komma ihåg att mångfald inte bara handlar om kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och så vidare, utan också om att över huvud taget ha olika erfarenheter av livet.

Ställ krav – på alla

Att rekrytera människor med olika bakgrund och erfarenheter är ett första steg mot att skapa en väl fungerande, heterogen arbetsplats. Men det räcker inte, menar Carin Götblad – man måste också uppdatera kulturen på arbetsplatsen.

– Det finns flera utländska exempel på kampanjer som har lett till rekrytering av människor med olika bakgrund. Men sedan har man trott att problemet är löst när man väl har fått in människor i organisationen. I själva verket är det då problemen börjar. Man måste lyssna på dem det berör, många glömmer det. Vilka behov som finns är i regel olika för olika grupper. Men man måste jobba med kulturen, annars kommer dessa grupper att försvinna igen, säger Carin Götblad.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det handlar bland annat om att skapa en tolerantare och öppnare organisation och att skaffa sig kunskap, förklarar hon. Däremot bör man inte tillåta att organisationen blir ängslig och trångsynt på ett helt nytt sätt; överdriven politisk korrekthet är till syvende och sist bara ännu ett sätt att vara fördomsfull. En bra ledare ställer krav på alla sina medarbetare.

– Man bör se de som är annorlunda som en möjlighet, inte som ett hot. Och det är viktigt att inte se människor som offer. De nya som kommer in måste också anstränga sig för att det ska fungera, och även dessa har krav på sig. De som kommer in får inte vara lättkränkta, de får tåla att folk ibland är okunniga. Inom polisen är det ingen som inbillar sig att vi saknar fördomar – vi är mycket väl medvetna om att vi ibland har förutfattade meningar om andra människor.

Appellera till yrkesstoltheten

Självinsikten finns alltså där, men hos de flesta poliser finns också en vilja att förändra och utveckla organisationen. Visst stöter man på motstånd ibland – men det största problemet är inte ovilja, utan osäkerhet.

– Alla får man aldrig med sig men det finns en stor vilja att jobba med de här frågorna, samtidigt som det ibland finns en rädsla för att göra fel. Människor som inte möter varandra blir osäkra. Men det finns ett stort intresse, och det gäller att få ner de här frågorna i vardagen, säger Carin Götblad.

När det gäller inställningen till jobbet är poliser som de flesta andra – de motiveras av att få eget ansvar och att få känna sig kompetenta. Det är just denna yrkesstolthet man ska appellera till när man vill påverka och förbättra kulturen på arbetsplatsen, menar hon.

– Man ska inte skriva folk på näsan. Istället bör man appellera till att ”du är en god polis”. Man ska spela på människans goda sidor. Då kan man vara tydlig när det är saker som inte är okej.

Under Carin Götblads år inom polisen är det mycket som har förändrats när det gäller arbetskulturen, förklarar hon. Men det finns mycket kvar att göra – mångfald är en fråga som man egentligen aldrig blir färdig med.

– Jag tycker att det har utvecklats till det bättre, det är stor skillnad. Men man måste jobba med mångfald och jämställdhet kontinuerligt, annars stannar det upp. Om man slutar så går det gärna tillbaka till det gamla igen. Jag tror att alla yrken tjänar på att satsa långsiktigt och kontinuerligt på de här frågorna, säger Carin Götblad.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill