Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Anna Ryott, styrelseproffs och huvudtalare på Årets VD 2019: ”Så når vi de globala målen.”

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | OKT 2019

Anna Ryott

Anna Ryott

Hållbarhet är en fråga som det har pratats om länge i svenskt näringsliv. Men vad krävs för att gå från ord till handling – ”Walk the talk”? Och hur gör man egentligen för att kombinera en vinstdrivande affärsverksamhet med ett konkret hållbarhetsarbete?

Anna Ryott var huvudtalare på eventet Årets VD 2019, och pratade om en rykande aktuell fråga: Hållbarhet. Temat för Årets VD var ”Walk the talk”, och Anna Ryott vill fokusera på hur hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt kan stärka bolagets position och öka lönsamheten.

- Jag tänkte prata om hur man med utgångspunkt från hållbarhet (ESG) och FN:s globala mål kan driva tillväxt och innovation. Att kombinera dessa är ett fantastiskt sätt att få mer nöjda kunder och attrahera framtidens talanger. Jag kommer nog berätta om mina tankar från FN:s toppmöte nu i veckan och prata om vilka trender som är mest aktuella just nu, säger Anna Ryott.

Sedan ett drygt år tillbaka är hon ordförande för Summa Equity, vars affärsidé är att investera i hållbara företag, och hon sitter även i flertalet andra styrelser, bland annat Axel Johnson, Löfbergs Lila, Cake Motorcyklar och UNDP SDG Impact. Anna har en gedigen bakgrund från bland annat McKinsey och Storåkers McCann, och har på senare år även varit generalsekreterare för SOS Barnbyar och VD på svenska statens utvecklingsfinansiär Swedfund. Någon motsättning mellan vinstintresse och samhällsansvar ser hon inte – snarare tvärtom.

- Jag tror att de går hand i hand. Framtidens vinnare är de bolag som inser hur man kan använda sig av hållbarhet för att driva affärsutveckling och innovation vilket kan minska risken och öka vinsten i bolaget. Idag kan vi se tydligt att de bolag som är bäst när det gäller hållbarhet också har högre tillväxt och lönsamhet, säger Anna Ryott.

"Framtidens vinnare är de bolag som inser hur man kan använda sig av hållbarhet för att driva affärsutveckling och innovation vilket kan minska risken och öka vinsten i bolaget."

– Anna Ryott
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Globala målen Agenda 2030 – ett fantastiskt ramverk

En bra utgångspunkt för företagens hållbarhetsarbete är de 17 globala målen som FN har antagit som en del av Agenda 2030. Dessa kan fungera som vägledning för företag som vill jobba mer hållbart, menar hon.

- Ja, definitivt, de globala målen är ett fantastiskt ramverk. Där kan man titta på vilket eller vilka av målen som kan kopplas till bolagets affär och förenas med företagets syfte och ”reason to be”. Vi vet sedan tidigare att syftesdrivna bolag har högre produktivitet, så det är bra ur ett affärsmässigt perspektiv, säger Anna Ryott.

Och det är det som är nyckeln till att lyckas med hållbarhetsarbetet – det måste integreras helt med affärsverksamheten.

- Det är nummer 1, hållbarhet och samhällsansvar måste bli en del av företagets affär, inte någonting man gör vid sidan om. Det måste bli en del av företagets DNA och strategi. Då krävs såklart också ett tydligt ledarskap för att implementera det i alla delar. 

Sedan är det ”Walk the talk” som gäller.

- Det handlar om att man måste ha konkreta, mätbara, kommunicerbara och relevanta mål. Man måste få in hållbarhetstänket som en naturlig del i alla möten man har och i den vardagliga kommunikationen kring företagets utveckling.

På frågan om hon själv har någon hållbarhetsfråga som hon brinner extra mycket för blir svaret nej. Istället ser hon det som sitt uppdrag att jobba med helheten – och inspirera företag för att hållbarhet ska bli en självklar del av all affärsverksamhet.

- Jag brinner för att vi ska lyckas nå FN:s 17 globala mål, mål som är sammankopplade och bildar en helhet; hela Agenda 2030 måste uppfyllas för att vi ska få en värld utan extrem fattigdom, med minskade klyfter och utan rädsla för klimatförändringarna. Vi har 10 år på oss, och det är min ledstjärna att bidra med det jag kan i partnerskap med andra för att vi ska lyckas, säger Anna Ryott.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Eventet Årets VD 2019

Årets VD 2019

Utmärkelsen Årets VD arrangeras av Motivation.se för att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges Vd:ar. 

Genom det goda exemplets makt vill vi vara med och påverka till ett värderingsstyrt ledarskap och en positiv utveckling av svenskt näringsliv. 

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill