Viktigt att vara nyfiken och modig

Johan Skoglund, vd för JM AB, har utsetts till Årets VD 2019 i kategorin Stora bolag.

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2019

Johan Skoglund, JM AB Årets VD 2019 Stora bolag

Johan Skoglund, JM AB Årets VD 2019 Stora bolag

Johan Skoglund är VD för JM AB, ett företag som jobbar med projektutveckling av bostäder och bostadsområden. Det är ett mycket lönsamt och välmående bolag, mycket tack vare ett ledarskap som i hög utsträckning bygger på nyfikenhet, mod och inkludering. Företaget tar också ett stort samhällsansvar genom satsningar på miljö och jämställdhet. Men det viktigaste bidraget till samhällsnyttan gör man ändå som skattebetalare: ”Vi har en tydlig skattepolicy och vill gärna betala rätt skatt och bidra till välfärden”, säger Johan Skoglund, som nu har utsetts till Årets VD 2019 i kategorin Stora bolag.  

Det är en stolt och glad Johan Skoglund som låter sig intervjuas av Motivation.se efter utnämningen till Årets VD 2019. Utmärkelsen har uppmärksammats mycket och är viktig både för honom och för företaget, berättar han.

– Den betyder mycket för mig personligen, och jag känner stor tacksamhet för den här utmärkelsen. Den är också en stor stolthet för företaget och för de anställda, eftersom det är ett lagarbete som har lett fram till våra framgångar. Jag har fått mycket positiv respons, både internt och externt, vilket känns väldigt kul, säger Johan Skoglund.

I nomineringen till Årets VD 2019 hänvisas bland annat till hans goda kommunikativa förmåga, och JM beskrivs som en ”samhällsnyttig vinnare”. Han tror själv att just kombinationen av god lönsamhet och ett tydligt samhälleligt ansvarstagande var en viktig orsak till att juryn valde just honom.

– Om man tittar på nomineringen så nämns bland annat att vi är duktiga på hållbarhet, miljö och mångfald. Vi jobbar också aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Dessutom är vi väldigt långsiktiga i allt vi gör, och vi har alltid kunden i fokus. Att välja bostad är ett av de viktigaste valen man gör i livet, och därför är det väldigt viktigt att våra kunder uppfattar oss som seriösa och långsiktiga, säger JM:s vd.

Viktigt att se sina medarbetare

Lönsamheten är förstås en viktig faktor i utnämningen av Årets VD, och vägen till lönsamhet går i mångt och mycket genom det goda ledarskapet. Johan Skoglund tror på ett närvarande och inkluderande ledarskap, och är också väldigt mån om att engagera sig i den operativa verksamheten.

– Som ledare är det viktigt att man ser sina medarbetare, och förmedlar en känsla av att det här är ett jobb som vi gör tillsammans. Jag har en stor respekt för alla våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb, just nu medan vi pratar är det någon som står och gjuter eller monterar kök eller sitter och sköter vår ekonomi. Jag försöker vara synlig för alla, bland annat genom att jag är ute på arbetsplatsbesök en gång i veckan, säger Johan Skoglund, och fortsätter:

– Som ledare har jag naturligtvis också ett stort ansvar gentemot våra kunder. Vi har vunnit NKI (Nöjd Kund Index) sju gånger på 10 år och prioriterar dessa frågor väldigt högt, säger han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"Som ledare är det viktigt att man ser sina medarbetare, och förmedlar en känsla av att det här är ett jobb som vi gör tillsammans."

– Johan Skoglund

Satsar på hållbarhet och jämställdhet

Hållbarhetsarbetet är också en viktig faktor i hela JM:s verksamhet, och i den bransch där företaget verkar – projektutveckling av bostäder och bostadsområden – finns det många möjligheter att göra skillnad och ta sitt samhällsansvar.

– Hållbarhetsarbetet består ju av olika delar. Dels har vi miljöarbetet, och där har vi bland annat satsat på att Svanenmärka all vår produktion i alla länder där vi är verksamma, alltså Sverige, Norge och Finland. Vi har också sagt att vi ska minimera vårt avfall till 2025, säger JM:s vd.

När det gäller den sociala mångfalden så satsar företaget mycket på jämställdhet i en traditionellt väldigt mansdominerad bransch, berättar han.

– Vi har sagt att vi ska sikta mot en 40/60-procentig uppdelning i ledande positioner. När det gäller det praktiska arbetet så ska vi ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare år 2030. Vi har också startat ett eget lärlingsprogram för kvinnor. Sedan jobbar vi över huvud taget mycket med mångfaldsfrågor, eftersom vi har märkt att organisationen presterar bättre om det finns mångfald, säger Johan Skoglund.

JM satsar stort på socialt ansvarstagande och även på ekonomisk hållbarhet. Företaget gör bland annat egna revisioner och kontrollerar att underleverantörer runt om i världen jobbar på ett ansvarsfullt sätt, att det finns fackföreningar som tillåts verka på arbetsplatsen och att det inte förekommer barnarbete.

Men det allra viktigaste bidraget till samhällsnyttan och den ekonomiska hållbarheten gör man som skattebetalare, menar JM:s vd.

– Vi har en tydlig skattepolicy som innebär att vi gärna vill betala rätt skatt istället för att försöka vara ”smarta” och undkomma det på olika sätt. Vi bidrar med ungefär 400 miljoner per år i inkomstskatt, och för oss som företag är det ju viktigt att det finns dagis, skolor, sjukhus och annan välfärd i de områden där vi bygger. Att betala skatt och bidra till välfärden är det bästa man kan göra ur hållbarhetssynpunkt.

Var nyfiken – och modig

Johan Skoglund är inne på sitt 18:e år som vd, och utnämningen till Årets VD 2019 är ett tydligt kvitto på att hans ledarskap är framgångsrikt. Vilka råd vill han ge till andra ledare som hoppas på att kunna nå lika långt som han har gjort? Han framhåller bland annat vikten av att skapa en inkluderande kultur, att leda genom exempel och att ha en tydlig etisk kompass.

Men framför allt är det två saker som är viktiga om man verkligen ska nå framgång med sitt ledarskap:

– Man ska alltid vara nyfiken och modig. Man ska vara nyfiken på vad som sker i omvärlden när det gäller exempelvis teknik, miljö, mångfald, innovationer och så vidare. Och man måste vara modig och våga fatta både bekväma och obekväma beslut, säger Johan Skoglund. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Eventet Årets VD 2019

Årets VD 2019

Utmärkelsen Årets VD arrangeras av Motivation.se för att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges vd:ar. 

Genom det goda exemplets makt vill vi vara med och påverka till ett värderingsdrivet ledarskap och en hållbar utveckling av svenskt näringsliv. 

www.aretsvd.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill