Hur förändrar vi normer?

Ledarskap | BLOGG | AUG 2014

En vän till mig frågade häromdagen hur man förändrar normer, rent konkret. Jag tänkte ge er lite verktyg för det, men först krävs en definition av normer och ett tydligt varför. Normer styr vår vardag och är det som hjälper oss att veta hur vi ska bete oss mot varandra, det är som en uppsättning överenskommelser som vi skapat tillsammans mer eller mindre medvetet.

En vän till mig frågade häromdagen hur man förändrar normer, rent konkret. Jag tänkte ge er lite verktyg för det, men först krävs en definition av normer och ett tydligt varför Normer styr vår vardag och är det som hjälper oss att veta hur vi ska bete oss mot varandra, det är som en uppsättning överenskommelser som vi skapat tillsammans mer eller mindre medvetet.

Det finns normer för hur vi hälsar på varandra, hur vi beter oss när vi besöker varandra, vad vi pratar om, hur vi klär oss.

Jag brukar förklara normer enklast som tyst kunskap. Det vi inte säger men ändå förhåller oss till.

Det betyder inte att alla normer är outtalade. Ingen är normen, utan vi kretsar runt den kan man säga. Vi rör oss olika långt ifrån beroende på vad det gäller. Utan normer skulle vi inte klara av att leva tillsammans och det är på inget sätt möjligt att utrota normer. Men det går att förändra dem.

Varför skulle vi vilja förändra normer då? Det är väl bra att vi är (tämligen) överens om hur vi ska hälsa på varandra? Absolut! Det finns ingen anledning att förändra de normer som hjälper oss att samexistera och underlättar vår vardag.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är de normer som begränsar människors liv som vi vill förändra.

Baksidan med normer är att de blir synliga när någon avviker. Det kan till exempel handla om att alltid förutsätta att människor är heterosexuella, kan höra, att män har en medfödd talang för att borra upp hyllor, att kvinnor alltid är bättre föräldrar eller vad det nu kan vara. Detta kan medföra att det blir väldigt mycket fokus på de som avviker och att man ibland försöker lösa situationer med att anpassa avvikarna eller helt enkelt genom att låta den större gruppen lära sig att tolerera avvikarna.

Detta är problematiskt eftersom den som tar sig rätten att tolerera någon samtidigt pekar ut den personen eller gruppen som avvikare. Det är mer fruktsamt att istället diskutera normen. Hur ser den ut? Vilka inkluderas, vilka exkluderas?

En uppsättning normer utgör tillsammans en kultur, det kan vara till exempel en företagskultur. Det är det sätt som ni valt att organisera ert företag på. Valt är nyckelordet här. Hur kommer det sig att vi gör si eller så i olika situationer? Kanske har ni en värdegrund som styr er? Eller värdeord som ni arbetar efter?

Eftersom inga normer eller kulturer uppstår i ett vakuum eller ur slumpen så kan vi också förändra de som begränsar människors liv.

Låt mig ta ett exempel: Du arbetar med telefonsupport och ska hjälpa en kund med ett abonnemang. Kunden i fråga är en kvinna och du får hennes personummer och när hon vill ansluta även sin sambo ber du om hans personnummer. Kunden tystnar i luren och blir märkbart obekväm. ”Ja... alltså min sambo är en kvinna” säger hon till slut lite surt och uppger sin sambos personnummer.

Genom att inte utgå ifrån att din kund tillhör normen och istället använda könsneutrala omnämningar som partner, sambo eller liknande så hade du inkluderat fler i din kommunikation och förmodligen fått en nöjdare kund. Särskilt om hon är van vid heteronormativt bemötande på andra ställen.

Fundera på vilka normer du själv bryter och hur det känns. Testa gärna att bryta en norm och notera vad som händer.

Jämställdhetsexpertens tre frågor för att förändra normer och inkludera fler:

 1. När riskerar jag att exkludera människor i mina arbetsuppgifter?
 2. Vad finns det för outtalade föreställningar i mitt företag?
 3. Hur kan jag vända på perspektiv och låta så många som möjligt bidra med erfarenheter i beslut?

Jenny Claesson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill