Ett osynligt raster av fördomar

BLOGG | APRIL 2015

Jag läste en intressant artikel häromdagen om en ny rapport från Göteborgs universitet som tittat på hur kvinnor och män blir bemötta på Arbetsförmedlingen. Den var intressant därför att den fastslog att män och kvinnor behandlas olika, men den fick mig också att tänka på hur jag själv blev bemött när jag startade företag.

Jag läste en intressant artikel häromdagen om en ny rapport från Göteborgs universitet som tittat på hur kvinnor och män blir bemötta på Arbetsförmedlingen. Den var intressant därför att den fastslog att män och kvinnor behandlas olika, men den fick mig också att tänka på hur jag själv blev bemött när jag startade företag.

Bland annat konstaterades att kvinnor antogs acceptera sämre villkor och fick mindre hjälp av personalen än vad män fick. Jag känner delvis igen mig men på andra grunder, när jag skrev in mig på Arbetsförmedlingen för drygt fem år sedan hade jag en akademisk examen och svenska som modersmål. Jag hade redan haft många jobb och inget av dem hade Arbetsförmedlingen hjälpt till med. De såg mig som självgående och jag fick mindre stöd för att de räknade med att jag skulle klara mig utan.

Det känns som en helt okej prioritering men det är ledsamt att se att fördomar om kön fortfarande gör verkligheten olika svår för kvinnor och män att navigera i.

Från rapporten: ”Arbetartjejer förväntas exempelvis i större utsträckning än arbetarkillar ta vilka jobb som helst, oavsett jobbets karaktär, med arbetsmarknadens sämsta arbetsvillkor och krav på geografisk rörlighet. Arbetarkillarna har större utrymme för egna önskemål och förväntas inte heller i lika hög grad flytta för att få jobb. De lyckas också i större utsträckning få arbetsförmedlarna att i praktiken delta i arbetet med att söka jobb åt dem. Detta stöd uteblir för tjejer, som också tycks bli tillrättavisade oftare.”

Med mer kunskap och synliggörande av faktiska möjligheter (rättigheter och skyldigheter) kan vi arbeta för att minska skillnaderna och närma oss ett samhälle där kön inte är avgörande på det sättet det är idag.

När jag själv startade mitt företag kom jag med affärsidé, affärsplan och budget till en rådgivare på Nyföretagarcentrum (en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag) så slapp jag frågor om jag tänkte skaffa familj och hur jag tänkt driva företag om jag får barn. Det har dock andra kvinnor som startat företag, men inga män berättat om. Däremot fick jag rådet att ”skapa en mer manlig budget” eftersom min ansågs alldeles för realistisk.

Luleå tekniska högskola har också tittat närmare på rådgivningen för nyföretagare i Hur går snacket och vem får pengarna? – Genus och tillgång till offentlig finansiering av Jeaneth Johansson, Docent & Malin Malmstrom, EkDr. och då i synnerhet när nyföretagare söker finansiering. De såg också stora skillnader mellan hur kvinnor och män bedömdes. Kvinnor beskrevs mycket oftare med negativa ord medan män beskrevs oftare i positiva ordalag.

I korthet kan man säga att en man ansågs ung och lovande medan en kvinna ansågs ung och oerfaren.

Det ska förtydligas här att detta inte sker med flit. Men det sker likväl.

Det kan vara bra att ha i åtanke ibland att hur bra eller dålig man än är så läggs det ett raster av fördomar och normer kring kön på allt du gör.

Visst vore det skönt om vi slapp det?

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill