Hur lycklig är du?

Tre faktorer är avgörande för vår lycka: grundnivån, omständigheterna – och de medvetna handlingarna.

Projektleda | ARTIKEL | APRIL 2016

Hur lycklig är du?

Hur lycklig är du?

Betraktar du dig som en lycklig människa? Det kan i så fall hjälpa dig att prestera och må bättre. Forskning visar att de som ser ljust på tillvaron, och som har en god förmåga att hantera svängningar - i projektet såväl som i känslolivet - lever ett bättre liv.
Men vad är egentligen lycka? En tanke som genererar en skön känsla i kroppen? Eller? Och vad beror det på, om vi är lyckliga eller olyckliga? Omgivningen? Eller mig själv, eller både och?

Att uppnå lycka rankas av många människor som den högsta önskan de har, och häromdagen snubblade jag över en artikel där man menade att vi ställer för höga krav på oss själva när det gäller lycka. Att vi istället borde ställa krav på samhället att minska kraven på oss. Vi borde kämpa för att få bort kraven på utseende, rikedom och status, som samhället har ställt på oss. Då, menade artikelförfattaren, skulle vi bli lyckligare.

Men om man inte vill lägga sitt krut på det då? Eller inte tror på idén? Är det kört då? Inte alls, att ta reda på vad som gör dig lycklig tycker jag är det första viktiga steget till ett lyckligare liv.

Ett lyckotest…

Häng på nu och gör ett snabbt test! Om du inte har ett väldigt bra minne, så ta fram något att skriva på.

Skriv upp allt du kan komma på som skulle göra dig lycklig! Du får två minuter på dig.

Hur ser din lista ut? Många människor har något av följande på sin lista:

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

•    En ny bostad
•    Hitta en partner (”den rätta/den rätte”)
•    Att slippa smärtan i…
•    Mer tid på dygnet
•    Mer kärlek från din…
•    En högvinst… (mer pengar)

Det märkliga är att forskningen visar att ingen av de här åtråvärda sakerna ger någon effekt på längre sikt. Snarare är det så att när vi väl fått något av ovanstående tillgodosett, så tar det inte lång tid innan vår upplevelse av större lycka försvinner.

Vad gör oss lyckliga?

Psykologiprofessorn Sonja Lyubomirsky har, tillsammans med Ken Sheldon och David Schkade, forskat i vad som gör oss lyckliga - och de lyckades fastställa de viktigaste lyckofaktorerna.

Det som avgör hur lycklig du är handlar om vilken grundnivå du har, om dina omständigheter och om medvetna handlingar. Fördelningen dem emellan, gör säkert en och annan av oss lite förvånad:

•    Grundnivå 50 %
•    Omständigheter 10 %
•    Medvetna handlingar 40 %

Grundnivån är genetiskt förbestämd, och den påverkas inte av enskilda händelser. Det är lätt att tro att en förändring i till exempel levnadsstandard skulle kunna påverka grundnivån (uppåt eller nedåt), men så är det inte, har det visat sig. Detta vet man av omfattande forskning på tvillingar. Den visar att vi alla föds med en grundnivå som vi ärver från vår biologiska mor och far. Man kan jämföra det med att vi alla har en grundnivå för kroppsvikt – vissa behöver ju inte ens anstränga sig för att hålla sin vikt.

Omständigheterna handlar om vilken levnadsstandard vi har, hur friska vi är, om det utseende vi föddes med. Lyubomirsky hänvisar till mänger av forskning och skriver i sin bok Lyckans verktyg, att även om vi hade ett trollspö och kunde ge alla likartade levnadsomständigheter så skulle skillnaden i lycka bara minska med 10 procent.

Lyckan går att påverka

Och så till den tredje och sista delen: de sista 40 procenten av förklaringen till lycka består av vårt beteende. Våra tankar, våra känslor och handlingar avgör hur mycket lyckokänsla vi kan uppnå! Är det inte helt underbart? Och samtidigt, inte helt enkelt?

Men det här betyder faktiskt att vi, både du och jag, kan påverka hur lyckliga vi är. Att vi dessutom kan bli betydligt lyckligare än vi känner oss idag. Att vi kan tänka oss lyckliga. Att det vi gör, våra handlingar, har betydelse för lyckan vi upplever.

Om du vill ha något annat än det du har idag för att känna dig lyckligare, behöver du ändra på något. Men vad?

Forskarna kom fram till att de som kände större lycka ägnade mycket tid åt familj och vänner och vårdade sina relationer. De hade också lätt för att känna tacksamhet.

Här kommer några tips. Ta dem som en utgångspunkt för att hitta aktiviteter som gör att just du kan känna mer lycka.

Tacksamhet

Ett välkänt tips är att varje dag skriva ner tre saker som du är tacksam för. Då lär du dig, och din hjärna, vad du faktiskt är nöjd med. Du tänker fler positiva tankar. Och det mest intressanta är att när du är nöjd får du mer känslor av lycka, som i sin tur föder mer tacksamhet, som i sin tur… ja du fattar, eller hur?

Vårda relationer

Både du och jag vet att sociala relationer är det viktigaste som finns för vår överlevnad. Trots det så är det ofta våra nära och kära som får ta smällen när det blir för mycket runt oss. Vi behöver träna vår förmåga att vara snälla, mot varandra och mot oss själva. Det finns många som skrivit mer om det. Mest känd är nog Stefan Einhorn med boken Konsten att vara snäll. Varför inte skriva ner något om detta också när du ändå skriver om tacksamhet?

Hantera motgångar

Det vi upplever, tänker och känner i samband med en specifik händelse är vår individuella tolkning av det som hänt. En annan person som var med vid samma händelse har sin egen upplevelse av den. Ingen upplevelse är mer rätt eller fel, det är bara den enskildes tolkning. Och det intressanta är att vi kan välja hur vi vill tolka det som händer oss. Om du tänker efter så har du säkert ett alldeles eget exempel på det här. Hur vill du göra annorlunda nästa gång? Hur vill du tänka kring det som just hänt? Finns det ett alternativt sätt att se på det?

Behålla lyckan?

Fler positiva känslor leder till mer lyckokänsla och säkert kan du hitta en aktivitet som leder till lycka, och som i sin tur skapar ännu mer känsla av lycka. Det du gör har då snurrat igång en positiv spiral.

Det fina med den positiva spiralen är att när man kombinerar flera aktiviteter så fyller man på lyckokänslan regelbundet och behåller den.

Det här betyder ju inte att man måste hålla sig till ett visst schema, med exakt samma aktiviteter varje dag. För att hålla kvar känslan krävs omväxling och variation, men det visste du väl redan?

I boken Lyckans verktyg finns fler lyckostrategier, och mer referenser till forskning.

Elisabeth Kamél

Elisabeth Kamél

Vår expert inom projektledning och projektkommunikation

 • Följ skribent

Med sin passion för projektledning går Elisabeth Kamél före och visar vad som är möjligt för att få fram det allra bästa ur en organisation. Elisabeth har lett olika typer av projekt, från renodlade IT-projekt till projekt med stora inslag av förändringsledning sedan mitten av 1990-talet. Utöver det har hon utbildat och certifierat projektledare enligt internationell standard. Många uppdrag och projekt som Elisabeth hanterat har varit komplicerade ur ett kommunikationsperspektiv. Det ledde till att hon skrev en bok om projektkommunikation och hur man får den att fungera. För detta tilldelades hon pris för Årets Projektledarbok 2012. 

Effektiv projektkommunikation: nyckeln till projektets framgång heter Elisabeths andra bok, nyligen utgiven av Liber. Boken tar sin utgångspunkt i tio av de vanligaste ledarutmaningarna som projektledare brukar ha. Det mesta projektledare gör handlar om kommunikation och Elisabeth har tagit hjälp av såväl mental träning och NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) som hjärnforskningen för att genom exempel och övningar bidra till att öka kunskapen och kompetensen i projektens kommunikation.

Kontakt: elisabeth@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Elisabeth Kamél

Elisabeth Kamél

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill