Kan man lära sig att bli lycklig?

Nihilist eller hedonist? Eller rakt av lycklig? Hur lever du ditt liv?

Uppleva | ARTIKEL | JAN 2012

Kan man lära sig att bli lycklig?

Kan man lära sig att bli lycklig?

Har du någon gång avgett nyårslöfte för att förbättra något i ditt liv? Tror du att du blir lyckligare om du slutar röka, börja motionera eller hoppa på en kvällskurs? Trams tycker vissa, men forskning visar att det faktiskt går att lära sig att bli lyckligare.

Tal Ben-Shahar är lärare vid Harvard och hans kurs i positiv psykologi har i flera år utsetts som den mest populära bland universitetets studenter. I boken Lyckligare - den största belöningen i ditt liv utvecklar han sina idéer i ämnet. Vad lycka egentligen är och att vi alla kan bli lyckligare i vårt dagliga liv.

Ämnet positiv psykologi definieras som ”det specifika studiet av optimalt mänskligt fungerande”, och den akademiska forskningen sysslar med frågor om hur vi kan höja livskvaliteten. I dag lever de flesta i västvärlden med högt materiellt välstånd där våra basbehov är väl tillgodosedda – men varför är vi då inte lyckligare än vad vi är? Med sin bok förklarar Tal Ben-Shahar ordet lycka samtidigt som han ger praktiska övningar för eftertanke och träning.

”Den yttersta valutan för människan är lycka.”

Tal Ben-Shahar menar att det finns fyra mänskliga grundtyper med olika förhållningssätt till lycka och njutning. Han placerar in dem ett diagram med axlarna nackdel-fördel i nutid respektive framtid:

Först har vi den hedonistiska människan som lever enligt devisen ”sök njutning och undvik smärta”. Han eller hon njuter i nuet utan att tänka på möjliga negativa konsekvenser av sina handlingar. Men utan utmaningar och långsiktigt mål känns livet sällan meningsfullt.

Den andra är den nihilistiska människan som helt tappat livslusten, inget är roligt idag och det ser heller inte ut att bli ljusare i framtiden. Känslan av hjälplöshet växer och snart anser man sig helt sakna möjlighet att påverka sin situation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En tredje typ är människan som hamnat i ekorrhjulet och lever enligt ”jag gör det här i dag för att få det bättre imorgon”. Nutiden underordnas framtiden då belöningen ska komma. Problemet är att ett uppnått mål oftast bara leder till känslor av tomhet, istället för lycka. Livet blir en strävsam kamp som inte ger utdelning.

Slutligen den lyckliga människan som gläds åt det han eller hon gör idag och känner sig trygg inför en lika bra framtid, som är lycklig nu och imorgon. Det är människor som kan njuta av resan mot en destination som känns meningsfull.

”Lycka är upplevelse av att vara i färd med att klättra mot toppen."

Att sätta upp mål i livet är viktigt, men mer som vägledande medel än ändamål (som ska göra oss lyckliga). När vi vet vad vi vill är det också lättare att sträva mot det. Människor med målsättningar är i allmänhet mer framgångsrika än andra. Därför är det viktigt att söka svar inom sig själv. Vad vill jag uppnå? Vad är mina starka sidor? Vad gör mig lycklig? På så sätt kan man rannsaka livets alla områden för att nå meningsfullhet och lycka både här och nu och inför framtiden.

Lycka upplevs i nöjet av att umgås med nära, i att lära sig nya saker eller att genomföra ett projekt. Ju mer du fyller din vardag med dessa upplevelser, desto lyckligare blir du.

Avslutningsvis menar Tal Ben-Shahar att ju fler människor som lär sig inse vad lycka egentligen är, desto lyckligare blir samhället i stort som också skapar utrymme för mer godhet.

Hur lycklig är du?

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Uppleva

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill