Så får du medarbetarna att stanna

Vilka faktorer är avgörande när medarbetare fattar beslut om sin framtid i företaget?

Ledarskap | HR | ARTIKEL | NOV 2015

Så får du medarbetarna att stanna

Så får du medarbetarna att stanna

I dagens arbetsliv talas det mycket om vikten av att locka till sig talangerna och rekrytera rätt medarbetare. Det är förstås viktigt – men det är minst lika viktigt att behålla den kompetenta arbetskraft man redan har. Vilka faktorer är det som avgör huruvida en medarbetare vill stanna kvar eller söka lyckan någon annanstans? En ny amerikansk undersökning ger några intressanta svar på frågan.

Att rekrytera rätt och vinna kriget om talangerna är helt avgörande i dagens näringsliv. Men det första och kanske viktigaste steget för att lyckas med detta är att behålla de medarbetare man redan har. Det är dessa som kan ge företaget ett gott rykte som arbetsgivare. Lojala medarbetare är en ovärderlig resurs – men lojalitet är någonting man förtjänar genom att själv vara lojal, öppen och lyhörd.

Att tappa en kompetent medarbetare är kostsamt – processen att ersätta honom eller henne kostar både tid, pengar och energi. Som arbetsgivare måste man därför vara uppmärksam på vilka faktorer som är avgörande när en medarbetare fattar beslut om sin framtid. Men vilka är dessa faktorer?

En ny amerikansk undersökning ger några intressanta indikationer, skriver tidningen Psychology Today.

Autonomi och utveckling

Konsultbolaget Tiny Pulse, som jobbar med medarbetarengagemang, har genomfört en studie bland 400 amerikanska heltidsanställda. Resultaten är egentligen inte särskilt överraskande, men bekräftar till stor del den rådande bilden av vilka faktorer som är avgörande när det gäller just medarbetarengagemang. Det finns en stark koppling mellan medarbetartrivsel och ”friheten att fatta egna beslut om hur jobbet ska göras”. Medarbetare som upplever att de saknar den friheten är, enligt rapporten, 28 procent mer benägna att söka sig bort från företaget. Risken att tappa medarbetaren ökar alltså väsentligt om ledarskapet är alltför detaljstyrande. Eller, som Psychology Today skriver: ”Människor lämnar chefer, inte företag”.

Studien visar också att anställda som känner sig kroniskt överbelastade och utbrända är 31 procent mer benägna att leta efter ett annat arbete jämfört med dem som har en normal arbetsbelastning. Underbemannade företag riskerar alltså (inte helt oväntat) att förlora kompetenta medarbetare och därigenom tvingas till nya rekryteringsprocesser hela tiden, vilket ju som sagt kostar både tid, pengar och energi.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kompetens- och karriärutveckling är också viktigt. Anställda som upplever att de erbjuds sådana möjligheter är 10 procent mer benägna att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare, enligt studien.

Företagskulturen viktig

Att behålla kompetenta medarbetare handlar alltså i grunden om relativt konkreta saker som alla chefer och ledare kan påverka; ge medarbetarna autonomi och möjligheter att utvecklas, men överbelasta dem inte.

Undersökningen visar emellertid att även företagskulturen – som inte alltid är lika lätt att definiera – också är väldigt viktig för medarbetarnas trivsel och benägenhet att stanna i företaget. Anställda som ger företagskulturen låga betyg är 15 procent mer benägna att byta jobb.

Trivseln på arbetsplatsen hänger förstås också mycket på hur relationen mellan medarbetarna ser ut. Personer som upplever att de inte får tillräckligt med uppskattning och erkännande från sina kollegor är 11 procent mindre sugna på att stanna på sin nuvarande arbetsplats.

De exakta siffrorna i undersökningar som dessa ska naturligtvis tas med en nypa salt. Det viktiga är helhetsbilden – som utan tvekan bekräftar att ledarskapet spelar en direkt avgörande roll för företagets förmåga att behålla sina medarbetare.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill