Vad är din lycka?

Vem vill inte vara lycklig? Men vad betyder egentligen ”lycka”? Vad innebär det att vara lycklig och hur blir vi det?

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2014

Vad är din lycka?

Vad är din lycka?

Låt oss utforska ordet lycka. ”Lycka” tros ha sitt ursprung som spelterm (eng. gambling) och då i betydelsen ”tur”. Å ena sidan synes detta paradoxalt för med denna innebörd skulle det vara som ett lotteri om vi blir lyckliga eller inte. Blir vi lyckliga så är det slumpen och då synes vi inte kunna påverka vår grad av lycka i särskilt stor utsträckning. Det skulle, å andra sidan, kunna ligga en poäng i detta utifrån tron på att lycka är en känsla och att vi egentligen inte har så stor kontroll över våra känsloliv. Det visar bland annat Silvan Tomkins forskning kring känslor som kroppsliga företeelser som frigör lyckohormonerna serotonin, endorfiner och dopamin.

Ett annat perspektiv på innebörden av lycka finner vi i synonymer som medgång, medvind, framgång, välgång, välstånd, succé, befordran och ära (Stora synonymordboken, Strömbergs).

Om jag tillåter mig generalisera, så tror jag att många av oss befinner sig i den här sfären vad gäller vår förståelse av och syn på lycka. Som en konsekvens strävar vi oupphörligen efter mer – bättre jobb, högre lön, ökad status, större boende, vackrare utseende, mer vältränade kroppar, coolare bil, etc.

Vi tror att lyckan kommer till oss så snart vi når nästa mål, får ett nytt jobb, vinner på lotto, finner en ny partner, skaffar ett barn till eller slutför sommarhusprojektet. Vi lever i tron på att lycka är något som skapas utifrån. Men återigen, detta bygger på tron att vi mår bra och känner tillfredsställelse när vi får det där ”mer” eller ”bättre”. Det bygger på känslan av lycka, men som alla andra känslor så varar lyckokänslan inte för evigt.

Oavsett hur mycket vi kämpar för att hålla den kvar så kommer den förr eller senare att försvinna. Och då tar vi upp jakten igen, och igen och igen.

Som Russ Harris (2009) beskriver i sin bok Lyckofällan:

[…] vi är alla fångade i en mycket effektiv psykologisk fälla. Vi låter våra liv styras av en rad fåfänga och felaktiga föreställningar om lycka – tankar som är allmänt vedertagna eftersom ”alla vet att det är så”. […] Men tråkigt nog ger de här felaktiga föreställningarna upphov till en ond cirkel: Ju mer vi strävar efter att bli lyckliga, desto olyckligare blir vi. Och denna psykologiska fälla är så väl dold att vi inte har en aning om att vi har fastnat i den.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tänk om det är så. Tänk om vi i vår strävan efter lycka bara skapar oss själva mer olycka. Tänk om vi helt enkelt har en oreflekterad, naiv tro på hur vi ger liv åt lycka. En tro som i mångt och mycket kan likställas med en quick fix. Och tänk om vi innerst inne vet detta, men är för bekväma för att göra något åt det eller för okunniga för att vet hur vi istället kan göra för att åstadkomma ett lyckligt liv.

Låt oss se om vi kan få någon vägledning genom ett tredje perspektiv på lycka. Här kan vi hämta inspiration från den grekiske filosofen Aristoteles som redan för 2 300 år sedan sa att lycka är meningen och syftet med livet, hela målet och avsikten med vår mänskliga tillvaro. Detta ligger i linje med Dalai Lama som menar att lycka är själva drivkraften och meningen med våra liv.

Att se lycka som att leva ett meningsfullt liv får helt andra konsekvenser än de tidigare två perspektiven. Utifrån detta perspektiv är lycka något vi bara kan skapa inifrån. Det handlar om att göra sådant som verkligen betyder något för oss, det som är viktigt och ger livet mening och sammanhang.

Denna form av lycka är mycket mer än en flyktig känsla. Den grundar sig i en genuin insikt om att leva det liv vi vill leva. Att leva livs levande. Att uppleva nuet och det som är livet. Häri kommer vi känna oss lyckliga, men vi kommer också uppleva sorg, besvikelse, smärta och ilska. Det är helt enkelt olika delar av livet. Det är att vara människa.

Så vad är din lycka? Vad är viktigt och meningsfullt för dig? Vad är det för liv du vill leva för att känna dig livs levande? Och vad gör du redan nu som gör dig lycklig?

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill