Är extroverta lyckligare?

Personlighetens Big Five, del 3: Extroversion.

Ledarskap | HR | Motivera | Karriär | ARTIKEL | FEB 2015

Är extroverta lyckligare?

Är extroverta lyckligare?

Graden av extraversion-introversion har en grundläggande inverkan på vår personlighet. Extroverta människor är lyckligare än introverta, menar forskarna. Men vad är egentligen lycka, och vem bestämmer om och i så fall när du är lycklig? Och hur kan introverta ta sig fram i en värld dominerad av extroverta - utan att svika sin sanna natur?

De flesta människor är varken introverta eller extroverta. Flertalet av oss hamnar någonstans i mitten på skalan och kan därför beskrivas som ambiverta. Trots det anses graden av extraversion-introversion vara ett så pass grundläggande drag i en människas personlighet att det kvalar in som en av de fem faktorerna i Big Five-teorin.

Varför är det så viktigt? Den troligaste förklaringen är att många ändå lutar åt det ena eller det andra hållet - åt introversion eller åt extraversion - och att detta trots allt präglar deras personlighet på ett mycket grundläggande plan.

Få saker är så lätta för omgivningen att snabbt uppfatta; en utåtriktad pratmakare avslöjar sig ofta som extrovert på bara några sekunder, och en tystlåten ensamvarg kan knappast dölja sin introverta läggning mer än någon minut i ett socialt sammanhang. Det är ett av skälen till att graden av extraversion-introversion är så viktig - den har en enorm inverkan på omgivningens sätt att uppfatta oss.

Som Motivation.se tidigare har berättat har vi också olika sätt att arbeta och leva - och olika styrkor och svagheter - beroende på om vi är introverta, ambiverta eller extroverta.

Men den stora frågan är - påverkar det hur lyckliga vi är?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Extroverta lyckligare...

På senare år har det gjorts flera forskningsstudier i syfte att besvara den frågan. Resultaten talar relativt entydigt för att extroverta människor har en högre lyckograd än introverta. 2014 publicerades också en studie som visade att sambandet mellan extraversion och lycka var lika tydligt oavsett var i världen man genomförde undersökningen. Extroverta bedömdes alltså som lyckligare även i kulturer där introverta har väldigt hög status.

Orsaken till att extroverta får högre poäng i lycko-mätningar kan man naturligtvis spekulera kring. Forskarna har bland annat pekat på att extroverta i större utsträckning söker sig till "belönande" aktiviteter som ger positiva känslor och erfarenheter.

En annan förklaring som ligger nära till hands är att extroverta helt enkelt har ett större socialt nätverk och mer social interaktion, och därför är lyckligare. Mötet med människor gör oss lyckliga, alldeles oavsett om vi är introverta eller extroverta. Men introverta blir lätt utmattade av social interaktion, vilket skulle kunna innebära att de har färre sociala kontakter.

Carl Jung, psykologen som en gång myntade begreppen introversion och extraversion, ansåg att introverta var mindre lyckliga helt enkelt för att de tänker mer och reflekterar väldigt mycket kring livet. De extroverta är väldigt fokuserade på den yttre världen och är därför inte lika medvetna om sitt inre och de problem som eventuellt döljer sig där, menade Jung.

Vad är lycka?

Märk väl: Studierna säger att extroverta oftare är lyckliga, inte att introverta är olyckliga. Man bör också känna till att forskningsresultaten kring extraversion och lycka har ifrågasatts från många håll. Inte för att de är felaktiga i sak, utan för att de utgår ifrån en snäv bild av vad lycka egentligen är. Kanske är det så att själva lycko-begreppet i sig utgår ifrån vad extroverta människor uppfattar som lycka?

Susan Cain, författare till den mycket inflytelserika boken "Quiet. The Power of Introverts In A World That Can't Stop Talking", har i ett blogginlägg argumenterat för att lycka kan ta sig väldigt många olika uttryck - och att alla dessa knappast fångas upp av forskningen. Visst, det är lätt att avgöra om en människa är euforisk eller miserabel - men hur är det med alla känslor som faller mittemellan?

Forskning har till exempel visat att småbarnsföräldrar är mindre lyckliga än de som är barnlösa. Ändå är det få föräldrar som i efterhand skulle avråda andra från att skaffa barn. Varför? För att lycka är komplicerat. De flesta småbarnsföräldrar är antagligen både överlyckliga och miserabla.
Hur förklarar man det märkliga lyckorus som du upplever när du tittar på en bitterljuv Fellini-film? Eller när du lyssnar på en melankolisk Leonard Cohen-sång? Är du lycklig då? Eller melankolisk? Eller både lycklig och melankolisk på samma gång?

För att inte tala om människor som befinner sig i "flow". Många introverta älskar att försjunka i läsning, skrivande eller andra aktiviteter som får dem att glömma tid och rum. Men kan en människa som upplever flow beskrivas som lycklig i det ögonblicket?

Lycka är helt enkelt ett väldigt knepigt och svårdefinierat begrepp.

Härma - eller vara sig själv?

Det råder hur som helst inga tvivel om att introverta ibland kan ha svårt att ta sig fram i en värld där de extroverta utgör normen och idealet. En relevant fråga är därför vad en introvert människa kan göra för att uppnå en känsla av harmoni, gott självförtroende och något slags lycka.

Vissa studier har visat att introverta blir lyckligare om de agerar som extroverta, men frågan är om det verkligen håller i längden. Att göra det i vissa situationer kan mycket väl vara bra; alla människor behöver gå utanför sin komfortzon ibland, det gäller även för extroverta. Men man ska aldrig förneka sin sanna natur.

Nancy Ancowitz, författare till boken "Self Promotion for Introverts", säger i en intervju med tidningen Huffington Post att man snarare bör ge efter för sin introverta sida och se den som någonting positivt. Det enda problemet med introversion är - kanske - att vi stämplar det som just ett problem, en avvikelse från det "normala".

Fullt av möjligheter

Om du tycker om tystnad och egentid, så unna dig det och ta tillfället i akt att ladda om batterierna, säger Ancowitz. Njut av det faktum att du sällan har tråkigt när du är ensam.
Kom också ihåg att reglerna för hur man ska bete sig och hur man ska nätverka i arbetslivet inte är huggna i sten. Om du inte tycker om att småprata med främlingar i samband med sociala event så kan du satsa på att ha ett fåtal meningsfulla konversationer istället för att mingla varvet runt.

Även introverta människor kan "promota" sig själva. Om du inte tycker om att framhäva dig själv och dina meriter i sociala situationer så kan du göra det på LinkedIn, Twitter eller någon blogg istället.

Vi har sagt att samhället är anpassat efter extroverta, men sanningen är att det finns fullt av möjligheter där ute även för introverta. Det gäller bara att hitta rätt vägar och - framför allt - att stå för den man är.

Läs de andra delarna i serien om Femfaktorteorin:

Öppenhet är nyckeln till kreativitet

Samvetsgrannhet leder till framgång

 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill