"I början sågs CSR som ett PR-jippo"

Percy Barnevik om företagsansvar, lönsamhet och ledarskap.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | OKT 2013

Percy Barnevik om företagsansvar, lönsamhet och ledarskap

Percy Barnevik om företagsansvar, lönsamhet och ledarskap

Percy Barnevik har en tydlig målsättning: Han vill förändra världen. Under hans och stiftelsen Hand in Hands ledning har en miljon människor i tredje världen blivit entreprenörer, tio miljoner har fått jobb och 50 miljoner familjemedlemmar har lyfts ur fattigdomsträsket. För Motivation.se berättar den kände företagsledaren om vägen till att göra skillnad på riktigt.

Percy Barnevik är en av Sveriges mest kända företagsledare. Han började sin karriär inom Johnsonkoncernen, och har varit vd för ASEA/ABB, ordförande för Sandvik och Skanska samt styrelseledamot för bland annat General Motors. Idag leder han stiftelsen Hand in Hand, som gör ett gediget arbete för att utrota fattigdomen i tredje världen.

Det är med andra ord ingen överdrift att säga att Percy Barnevik har varit med ett tag. Och under sina år i näringslivet har han sett hur inställningen till företagsansvar långsamt har förändrats.

- Synen på CSR har förändrats i mycket hög grad. Jag var med och grundade BCSD (Business Council for Sustainable Development) vid miljökonferensen i Rio för många år sedan. Johnsonkoncernen var det andra svenska företaget som gick med. I början sågs CSR lite som ett PR-jippo. Nu är det seriöst och engagerar ända upp till vd:n, säger Percy Barnevik, som kommer att tala under temat företagsansvar på Årets vd 2013.

Attityden förändrades

På 70- och 80-talen sågs miljökraven främst som en kostnadspålaga, berättar han. Men positiva erfarenheter ledde till att inställningen så småningom förändrades.

- Jag minns 1971 då Sandvikens stålverk anklagades för nedsmutsning av Storsjön.  Då skyllde man på bottenmålningen på några träekor som låg vid stranden.  Sedan begrep man att ett miljöansvar inte bara var viktigt för företagets image utan också ofta var ekonomiskt fördelaktigt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Han minns ett konkret sådant tillfälle då det blev uppenbart att hållbarhetssatsningar var mer än bara PR.

- På 80-talet införde jag “life-cycle stewardship” på ASEA/ABB.  Det innebar att man följde den totala miljöpåverkan från gruvan via produktionen, kundanvändning och slutlig destruktion.  När vi fått en jätteorder på en sjökabel baserat på miljödata när vi inte var lägst i pris – då vände inställningen på ASEA, säger Percy Barnevik.

Moralisk skyldighet

Företagens moraliska skyldighet gentemot samhället är vida större än den legala, anser han. Det gäller inte minst företag som är verksamma i u-länder.

- Under mina 50 år i näringslivet har jag medverkat till att skapa cirka 500 000 jobb. Men också att bygga sjukhus, dagis, skolor och ibland bostäder när en del arbetare bodde i jordkulor eller primitiva skjul av korrugerad plåt  Det fanns inga lagar om detta, säger Percy Barnevik, och tillägger att de globala företag som han jobbade för höll hårt på att avfallshantering, miljökrav, arbetarskydd och liknande skulle följa samma regler i u-landet som i exempelvis Sverige.

Än idag finns det företag som behandlar CSR som en PR-fråga. Men för att göra verklig skillnad krävs ett genuint engagemang i hela verksamheten. CSR-arbetet ska inte ses som ett projekt, utan bör vara en del av det vardagliga arbetet.

- Utan engagemang från företagsledaren och ledningen blir det inte bra.  I ”mina” företag visste man mycket väl var jag stod. CSR-policyn ska genomsyra företagets totala handlande och det börjar med företagsledningen. Det är inte något man delegerar till några så kallade CSR-specialister, säger Percy Barnevik.

Om engagemanget är äkta kan hållbarhetssatsningarna bli en vinstaffär snarare än en kostnad, vilket det tidigare exemplet med sjökabeln visar.

- Det är när miljöinsatserna också förbättrar ekonomin som det stora lyftet sker. Inom energibesparing drevs hela affärsområden av vinsterna för kunderna men också för leverantören.  Jag minns när vi införde variabla elektriska drifter inom skogsindustrin, då sjönk elförbrukningen med 30-40 procent. Det blev enorma besparingar och miljövinster.

En miljon entreprenörer

Idag leder Percy Barnevik stiftelsen Hand in Hand, som han har beskrivit som sitt "största, sista och viktigaste projekt".

Syftet med organisationen är att utrota fattigdomen - framför allt genom hjälp till självhjälp, exempelvis utbildning och microfinansiering. Arbetet skiljer sig naturligtvis från Percys tidigare uppdrag - men egentligen bara till en liten del.

- De åtta storföretag jag arbetade i hade över en miljon anställda.  Nu jobbar jag med världens minsta företag, ner på 1-2-3 anställda. Att leda en biståndsorganisation är till 90 procent samma som att leda ett företag, säger Percy Barnevik.

Hand in Hand har utbildat en miljon entreprenörer, främst kvinnliga, som har startat en miljon företag. Tidvis startas 1 000 företag om dagen. Antalet jobb som har skapats närmar sig 10 miljoner, vilket medför att 50 miljoner familjemedlemmar lyfts ur fattigdomsträsket. Föräldrarna fick då råd att skicka sina barn till skolor.

Hand in Hand har själva byggt 700 skolor där 210 000 barn idag går.

- Jag insåg tidigt, medan jag fortfarande jobbade i storföretagen, att roten till nästan allt ont i u-länderna var den extrema fattigdomen.  Den berodde i sin tur på att man saknade jobb.  På många håll var arbetslösheten över 50 procent.  För 13 år sedan när jag gradvis använde allt mer av min tid och mina pengar till bistånd satsade jag därför stenhårt på jobbskapande, berättar Percy Barnevik.

Den största samhällsnyttan

Percy Barnevik, som nyligen skrev boken "Ledarskap - 200 råd", menar att bra ledarskap är viktigt i all mänsklig verksamhet - det är inget speciellt med att leda CSR-arbete, förutom att man utöver att vara en bra ledare måste ha kompetens inom CSR-frågorna.

När Årets vd 2013 nu ska utses i tre olika kategorier hoppas Percy att juryn väljer personer som helt enkelt driver företag framgångsrikt - utvecklar bra produkter, expanderar och gör goda vinster. Det är så man gör den största samhällsnyttan - genom att ge folk jobb, betala skatt, ge aktieägarna god avkastning och tillgodose kundernas efterfrågan.

- Dessa är de grundläggande kraven på en bra vd, och inga CSR-insatser i världen kan ersätta detta. Det är viktigt att poängtera att CSR-insatserna ska vara en integrerad del av verksamheten, som åvilar alla chefer. CSR-chefen kan gärna vara pådrivande. Det gäller också att inte överdriva de egna miljöinsatserna, så kallad ”whitewash” på engelska.  Man ska inte säga mer om vad man uträttat än vad man kan stå för, avslutar Percy Barnevik.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill