"Frihet under ansvar och möjlighet att påverka"

Spännande utmaning att leda i offentlig sektor, säger LTH:s näringslivskoordinator Camilla Persson.

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | DEC 2012

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola

Seg, orörlig och omöjlig att påverka - det har länge varit den gängse bilden av offentlig sektor. Men utvecklingen har gått framåt på senare år, säger Camilla Persson, som är avdelningschef för Näringslivscenter vid LTH och har en gedigen erfarenhet av organisations- och ledarskapsfrågor inom såväl offentlig som privat verksamhet. För Motivation.se berättar hon om möjligheterna och utmaningarna i ett arbetsliv som styrs av politiska beslut.

Camilla Persson är avdelningschef och näringslivskoordinator vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Hon utbildade sig från början till pedagog vid Lärarhögskolan i Malmö, och fick under sin utbildningstid ett allt större intresse för ledarskapsfrågor. Efter att ha jobbet en tid som förskolelärare valde hon att sadla om och ta en examen i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap.

Hon fick sin första operativa chefsroll som research manager på företaget Hudson, där hon bland annat ansvarade för seniora rekryteringar.

För fyra år sedan tog karriären en ny vändning - Camilla Persson tog steget över till den offentliga sektorn.

- Jag fick möjligheten att starta upp LTH:s Näringslivscenter från scratch. Idag är det ett eget verksamhetsområde som jobbar med näringslivskoordinering, vilket innebär att vi arbetar med företag som vill samarbeta med LTH på olika sätt, säger Camilla Persson.

Frihet under ansvar

Det hon framför allt tycker om med att arbeta i den offentliga sektorn är det samhälleliga perspektivet - känslan av att man kan göra skillnad. Det finns mycket som är positivt med att jobba i offentlig verksamhet, anser hon.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Framför allt så har man väldigt mycket frihet under ansvar, man får möjlighet att jobba självständigt i sitt expertområde. Man har också möjlighet att påverka sitt ämnesområde politiskt och på så vis göra skillnad. Det är dessutom väldigt intressant att jobba på en internationell arena, som man ofta gör i universitetsvärlden, säger Camilla Persson, och fortsätter:

- Sedan finns det naturligtvis svåra utmaningar också. Man jobbar ofta mot otydliga eller splittrade mål, och man har väldigt många olika intressenter att ta hänsyn till, förklarar hon.

Camilla Persson har en gedigen erfarenhet av såväl privat som offentlig sektor, och har därför en tydlig uppfattning om vad som skiljer sektorerna åt.

- Inom det offentliga har vi inte målstyrning på samma sätt som i privat sektor. Det finns också en skillnad i tidsaspekter; privata företag har kvartalsekonomi, medan vi i offentlig sektor har mer långsiktiga perspektiv och tänker i 5- eller 10-årsperioder. Dessutom finns den politiska dimensionen, vi styrs av politiska beslut och offentlighetsprinciper och liknande, säger Camilla Persson.

Större autonomi

Just den politiska dimensionen påverkar arbetet på flera sätt, säger Näringslivscenters avdelningschef.

- Eftersom vi inte har de tydliga nyckeltalen som privata företag har för att mäta resultaten av sin verksamhet så får de politiska besluten ett väldigt stort genomslag. De blir våra mätverktyg; hur politikerna väljer att fördela sina pengar blir ett mått på hur bra det går för verksamheten, säger Camilla Persson.

Som exempel nämner hon att hennes eget arbetsområde har fått högre prioritet sedan det visat sig att LTH:s utbildningar i hög utsträckning leder till arbete.

Camilla Persson har jobbat på Näringslivscenter i fyra år, vilket är en relativt kort period med universitetsvärldens mått mätt. Men hon har ändå en uppfattning om hur utvecklingen har sett ut i den offentliga sektorn de senaste åren.

Det som har hänt är att man har börjat arbeta mer med kvalitetsfrågor, förklarar hon. Offentliga verksamheter - som Lunds Tekniska Högskola - arbetar mer med sitt externa varumärke och har blivit bättre på att samarbeta med andra aktörer. Hon tycker också att lärosätena har fått en ny och friare organisationstyp.

- Den nya autonomiutredningen ledde till att vi fick större frihet att själva bestämma hur verksamheten ska vara organiserad. Tidigare var allting väldigt skarpt reglerat, men idag har politikerna större förståelse för vårt arbete och fokuserar mer på resultat än på detaljstyrning. Och frihet under ansvar passar väldigt bra för universitetsvärlden, säger Camilla Persson.

Det finns dock andra frågor där hon tycker att politikerna fortfarande har för dålig koll på lärosätenas behov och möjligheter.

- Diskussionen om arbetsmarknadens behov av arbetskraft är ett exempel på det. Det råder en stor brist på ingenjörer i Sverige, ändå tvingas vi tacka nej till många duktiga studenter för att vi inte har tillräckligt med utbildningsplatser. Så har det varit länge och jag har svårt att förstå varför det inte händer något.

Brist på chefer

På senare år har det pratats mycket om svårigheten att rekrytera kompetenta chefer till den offentliga sektorn. Camilla Persson tror dock att det finns många aspekter av arbetet som skulle kunna locka dagens unga - men de offentliga verksamheterna måste bli bättre på att nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke.

- Att bevaka vad unga har för inställning till arbetslivet är en del av mitt arbete. Jag vet därför att dagens unga är intresserade av trygghet, balans mellan arbetsliv och privatliv samt möjligheten att göra skillnad. Och det är precis vad man får i den offentliga sektorn, säger Camilla Persson.

Möjligheten att kombinera arbete och privatliv är större i den offentliga sektorn eftersom man jobbar med mer långsiktiga mål, förklarar hon.

Möjligheten att göra skillnad är också stor.

Det finns många föreställningar om offentlig sektor som till stor del bygger på myter, säger Camilla Persson. De vanligaste myterna är att sektorn är seg och orörlig och att den inte går att påverka. Man har förvisso längre beslutscyklar inom det offentliga, men det gör också att besluten blir mer genomtänkta. Och verksamheten går absolut att påverka - det tar bara lite längre tid.

Lönemässigt kommer den offentliga sektorn aldrig att kunna konkurrera med den privata, medger hon - men studier har visat att lön inte är det viktigaste för dagens unga.

- När man kommer över en viss lönesumma så är det ofta andra faktorer som styr ens prioriteringar. Dessutom är chefsjobben i offentlig sektor mer välbetalda än vad många tror, avslutar Camilla Persson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill