"I ett klokt affärsmannaskap ingår att förebygga konflikter"

Intervju med Catarina Dehlin och Thomas Erdös - Have a Nice Conflict. "Plötsligt blir det faktiskt energigivande och vi får syn på hur våra olika sidor med gemensamma krafter kan skapa något nytt."

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2015

Kan konflikter vara trevliga? Förmodligen svarar du nej. Däremot kan vi öka kompetensen kring hur vi hanterar dem – och därmed ta kommando över situationen och de beteenden den väcker i oss. Vi kan öka vår ”Relationsship Awareness”. Thomas Erdös och Catarina Dehlin på Personal Strengths arbetar dagligen med att öka människors konfliktkompetens. ”Det är som vilken annan skill som helst – och går givetvis att träna upp”, säger Thomas. Have a Nice Conflict är möjligt – och det angår oss alla.

Pulsen går upp, blicken flackar, andningen ligger högt i bröstet. Adrenalinet susar och det känns som att hela världen är emot just dig. Konflikten är ett faktum och du ogillar den, trots att du vet att den är nödvändig.

Men tänk om du objektivt kunde kliva ur situationen, ta fram de verktyg du behöver och sen gå tillbaka och använda dem på rätt sätt. Tänk om du hade kompetensen att styra dina reaktioner med kunskap om hur du själv fungerar.

Tänk om du tog makten över det obehagliga och vände det till något konstruktivt och energigivande.

Det är just detta som Thomas Erdös och Catarina Dehlin på Personal Strengths jobbar med under konceptet som går under namnet ”Have a Nice Conflict”.

Definiera: konflikt

Thomas menar att vi bör börja med att definiera – vad är en konflikt?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Vi kan konstatera att många människor ser oenighet som konflikt och en del av dem undviker med det oenigheten på samma sätt som man undviker konflikter. Oftast eftersom man upplever det som obehagligt. Jag vill påstå att vi därmed missar många möjligheter. Oenigheter handlar i grunden om att vi ser på saker på olika sätt, vi har olika uppfattning om något. Denna oenighet är egentligen positiv, den bidrar till att vi ser saker på nytt sätt, den tänjer vår uppfattning, kreativiteten stimuleras och vi utvecklas, både som individer och organisationer. Detta gör att det är betydelsefullt för oss att se skillnad på oenighet och interpersonell konflikt, att oenigheten är av godo och att vi anammar den.

Till grund för arbetssättet Have a Nice Conflict ligger Dr Elias Porters forskning som visar att den interpersonella (mellanmänskliga) konflikten i princip ser likadan ut, världen över. Enkelt beskrivet visar hans forskningsresultat att konflikt ofta handlar om ett hot mot självkänslan.

- I en konfliktsituation finns det i stort ett alltid ett inslag av att det som är viktigt för mig hotas eller är på väg att tas ifrån mig. Det är alltså ganska grundläggande överlevnadsmekanismer som sätts i rullning när en upplevd konflikt inträffar. En kombination av genetik, personligt bagage och sociala omständigheter, säger Thomas Erdös.

I processen att förebygga eller hantera  en konflikt framgångsrikt blir det därför extra viktigt att känna till just vad som är viktigt för mig som person. Och naturligtvis även ha insikt om - och förstå - vad som är viktigt för den människa man möter.

Som i så många andra fall handlar det alltså om självinsikt?

Ja, det menar Catarina. Självinsikt, men också ansvar.

- Att använda retorik som ”Det borde han eller hon förstå!” är helt fruktlös eftersom det inte är samma för alla individer, vi har för olika horisonter. Om något är helt oviktigt för dig blir det svårt för mig att avkräva dig på förståelse. Jag däremot, kan ta ansvar för att lära mig hur du fungerar. Och det är här vi närmar oss en lösning – för när förståelsen mellan två individer finns där, blir underlaget för konflikten ett helt annat. Plötsligt blir det faktiskt energigivande och vi får syn på hur våra olika sidor med gemensamma krafter kan skapa något nytt.

De fem nycklarna

”Have a Nice Conflict” innehåller fem nycklar – förutse, förebygga, identifiera, hantera och lösa.  Tillsammans med individen genomförs en kartläggning av de mest utmärkande personlighetsdragen – de som visar vilka drag man ofta plockar fram när en konflikt växer fram. För även om den här typen av skalor inte stämmer in på alla individer, så är det ofta lätt att identifiera sig och faktiskt hitta nya vinklar kring sitt eget beteende.

Thomas Erdös nämner tre typer av relationssätt som jag tror vi alla känner igen – av den enkla anledningen att vi har befunnit oss i dem. Frivilligt eller ofrivilligt.

 • Det uppskattade relationssättet – ett relationssätt där personen upplever att hon fritt väljer det beteende som stärker självkänslan.
 • Det lånade relationssättet – ett relationssätt där man väljer ett beteende utifrån vad man vill uppnå, där beteendet i sig inte stärker självkänslan. Indirekt kan dock det man uppnår göra det.
 • Det maskerade relationssättet – inte lustfyllt och helt utifrånstyrt. Här handlar det om att överleva situationen eller dagen. Tillståndet gnager på din självkänsla och dränerar dig på energi varje dag. Det sker ofta omedvetet.

Människor som i sin vardag ofta befinner sig i punkt tre hamnar inte sällan till slut i utbrändhet. Men det går att träna sig på att se sin egen position – och även placera den i relation till andra. Det går att gå från destruktiva mönster till att aktivt ta kommandot över hur man beter sig i relationen till andra.

Med kompetens kan alltså en positiv förflyttning ske – från passivt omedveten till aktivt medveten.

Thomas Erdös, Have a Nice Conflict

Thomas Erdös, Have a Nice Conflict

- Det här kallas relationship awareness. Att medvetet gå in och ur olika beteenden. Du är ju alltid den du är – det är bara rollen och situationen runtomkring dig som förändras. Och när du förstår och landar i ”Vem är jag?” kontra ”Vad gör jag?” – då börjar det bli väldigt intressant. För då blir du trygg i situationen och inte längre rädd för att möta oenigheten, säger Thomas.

Han förklarar att vi, med den här kunskapen om oss själva - en ökad kompetens - kan börja utvinna kraft och verkligen växla upp relationen till andra. Arenan att spela på utökas och du behärskar den. Och de flesta beteenden är okej, understryker Thomas. Det känns obekvämt till en början, men det är bara en ovana. Jag liknar det med att låsa upp nya banor i ett dataspel eller att gå in ett par nya skor och Thomas nickar.

Han fortsätter:

- I en interpersonell konflikt, som enligt Dr. Elias Porter består av tre nivåer, är mönstret ungefär detsamma, oavsett vem du är. I den första nivån blir du känslosam och känner att du inte kan hantera situationen på ett avslappnat sätt, men du kanske fortfarande kan hålla dig till sakfrågan och ta hänsyn till den/de andra. I andra nivån börjar det bli svårare. Det handlar mer om dig själv och dina personliga erfarenheter samt om sakfrågan. Däremot tar du ingen hänsyn till omgivningens intressen eller väl och ve. Och slutligen – nivå tre – här handlar det bara om dig. Ett rent försvar av dig som individ. Ofta slutar det med flykt eller käftsmäll.

Angår alla

Thomas och Catarina vill med Have a Nice Conflict ta ett allmänmänskligt grepp – det här angår alla. Att öka sin kompetens kring konfliktfyllda situationer är användbart och lärorikt i alla typer av relationer. Alla ledare har behov av att få full utväxling av sina medarbetares potential, ett ansvar att inte låta energin försvinna ut bakvägen på grund av dåliga relationer.

Men konflikter rör upp känslor, inget gör oss så irrationella som just känslor. Så vi behöver hjälp och verktyg – och träning i att kunna bemästra verktygen i vår konkreta vardag. Att som chef lära känna sina medarbetares olika beteendemönster och konfliktförlopp är minst lika viktigt som att ta ansvar för sina egna. Det är en personlig process, såväl som på teamnivå.

Och det handlar förstås också om att förebygga.

Catarina Dehlin, Have a Nice Conflict

Catarina Dehlin, Have a Nice Conflict

- Metoden leder ju också till att vi bemästrar situationen och känner därmed en trygghet i relationen till andra. Konflikter uppstår lättare i osäkra situationer och om de bli färre kommer också konflikterna att bli mer sällsynta. Förståelse för medarbetare – medmänniskor – blir därför en viktig grundsten i det förebyggande arbetet. Konflikter kostar mycket, säger Catarina.

I höstas gjorde Arbetsmiljöverket en undersökning som visade att alltfler får besvär på grund av sin arbetssituation. Psykosocial ohälsa ökar mest, oftast orsakad av stress, konflikter och undermåligt ledarskap på arbetsplatserna. Kvinnor drabbas värst, men problemet ökar även för män. Det är anmärkningsvärt, konstaterar Catarina.

- I ett klokt affärsmannaskap ingår att förebygga konflikter. En utbränd medarbetare kostar, lågt räknat, 392 000 kr. Olösta konflikter som ligger och pyr, samarbetssvårigheter eller mobbning leder till minskad effektivitet och produktivitet i storleksordningen 100 000 kr – 300 000 kr, säger hon och berättar att fakta från Arbetsmiljöverket visar att bristande ledarskap kan få en prislapp som närmar sig tre miljoner kronor för bolag med cirka 30 anställda.

- Så om fler går igång mindre, säger Thomas Erdös, tänk vilken effekt det får på hela organisationen! Och i slutänden – på lönsamheten.

Namnet Have a Nice Conflict summerar väldigt väl vad det handlar om – det positiva i krocken mellan människor. Det som sker i mötet, det som gör att olikheterna också tar fram möjligheterna – för utan oenigheterna finns ingen framåtrörelse, ingen kreativ kraft, inget nyttigt motstånd.

Är du modig nog att bejaka konflikten?

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill