Trendspaning: Slaget om människosynen

Kjell Lindström: "Mänskligheten har en fullständigt hisnande historia av anpassning, påhittighet och kraft. Utgår man från det, så blir en total robotisering en både konstig och irrelevant strategi."

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2015

Trender, Människosyn, Kjell Lindström, Noden

Trender, Människosyn, Kjell Lindström, Noden

Människan som resurs i arbetslivet har under de senaste åren fått allt sämre rykte. Människor skapar osäkerhet genom att vabba, gå med i facket eller ha åsikter i största allmänhet. Det skapar förutsättningar för att robotarna kommer att ta över allt arbete, säger förståsigpåarna. Inget blir kvar utom präster, tydligen. Men då glömmer man en grundläggande fråga - människosynen.

Människosynen pendlar

I den tidiga industrialismen trodde man på mänsklighetens nya möjligheter att kunna erövra och behärska den hårda och krävande naturen. Det följdes av Taylorismens mer krassa människosyn och tron på ”the economic man”. På 1930-talet återupptäcktes människan och ”Human Relation”-rörelsen hade stort genomslag.

Efter andra världskriget kommer tjänsteproduktion, kunder och kunskapsarbete i fokus, och de anställda blir medarbetare och guldhjärnor.

De sista 25 åren har varit en uppvisning i krass människosyn. Processer, system, standardisering och en ökande kontroll har ofta haft som uttalat syfte att minska frirummet för den enskilde medarbetaren. ”Managementtänkandet vill utrota avvikelser”, sade managementgurun Jonas Ridderstråhle en gång. Och om det nu är som senare tids hjärnforskning visar,  människan till sin natur är rätt irrationell, så är det klart att det leder till att ekonomer, managementkonsulter och företagsledningar utvecklat misstänksam attityd till folk.

Pendeln slår tillbaka?

Och om vi idag befinner oss i en period där misstänksamhet och kontroll kännetecknar synen på medarbetare och personal, så är det kanske inte så konstigt att digitalisering och robotisering ses som en ganska naturlig och logisk utveckling.

En lika tänkbar utveckling, som också följer den historiska berg-och-dalbanan, är att man börjar betrakta människor som unika, kraftfulla och innovativa. Mänskligheten har en fullständigt hissnande historia av anpassning, påhittighet och kraft. Utgår man från det, så blir en total robotisering en både konstig och irrelevant strategi.

Trenden

En tänkbar utveckling är ”The Battle of Människosyn” där ökade krav på innovation, mångfald och intressanta jobb ställs mot en mer ekonomiserad, rationell och kortsiktigt effektiv.

Och ska man tro på teorin om tes, antites och syntes kommer det kanske att sluta i en något mer positiv människosyn, med inslag av viss robotutnyttjande i organisationer som är lite roligare att arbeta i.

Vi följer utvecklingen med spänning!

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Trendkrönikör

  • Följ skribent

Kjell Lindström är trendspanare, föreläsare och författare. Sedan 2005 ger han ut Noden trender, ett av Sveriges större omvärldsbevakningsmejl. 

Han har bland annat skrivit böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”Rör om i HR-grytan”  (tillsammans med Magnus Dalsvall) samt varit programledare för Handelshögskolans ”Human Resources Executive Program (HREP), konsortieprogrammet ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”. 

Kjell har tilldelats ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete (HR).

info@noden.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill