Kommunchefen som tror på öppenhet

Mattias Jansson använder sociala medier för att minska avståndet mellan kommunen och medborgarna.

Kommunicera | ARTIKEL | FEB 2013

Mattias Jansson

Mattias Jansson

Mattias Jansson på Katrineholms kommun är förmodligen Sveriges mest aktive kommunchef i sociala medier. Han twittrar, facebookar och bloggar ut åsikter och tankar av såväl professionell som personlig natur. Med sitt engagemang har han satt Katrineholm på kartan - men också blivit föremål för kritik. "För mig personligen handlar det om att jobba för mera öppenhet", säger Mattias Jansson till Motivation.se.

När Mattias Jansson tillträdde som kommunchef i Katrineholm den 1 januari 2009 hade han förvisso en Facebooksida, men hans engagemang i sociala medier var ingenting utöver det vanliga. Det skulle det emellertid bli ändring på.

- När jag började som kommunchef fick jag i uppdrag av politikerna att se till att vi finns med på den externa arenan. Vi antog också en ny massmediestrategi där vi bland annat bestämde att vi skulle testa det här med sociala medier, säger Mattias Jansson.

Den nytillträdde kommunchefen tog sig an det nya uppdraget med stort engagemang, och fyra år senare kan man konstatera att den nya strategin lyckades. Katrineholm är idag en av de absolut mest synliga kommunerna på Twitter och Facebook, och 2011 tilldelades kommunen utmärkelsen SMIOS Award för sin användning av ny teknik i form av sociala medier, bloggar och livesändningar via nätet.

Personligt engagemang

Mattias Jansson själv är en av de mest aktiva och deltar flitigt i diskussioner och debatter via Facebook, Twitter, LinkedIn samt den egna hemsidan och bloggen Kommunchef.com.

- Katrineholms kommun närvarar i sociala medier som organisation, men jag tror mycket på att enskilda personer ska engagera sig också, därför har jag valt att gå i bräschen för det. Jag har mellan 1600 och 1700 Facebookvänner, en blandning av professionella och personliga kontakter. Där skriver jag om mitt arbete, men också om vad jag gör på min lediga tid, berättar Mattias Jansson.

Att vara närvarande i flera olika kanaler är bra eftersom man då når ut till olika typer av människor, tillägger han. Vanliga invånare i Katrineholm finns i regel på Facebook, medan politiker, opinionsbildare och journalister håller till på Twitter.

- Vi har stor nytta av vår närvaro i olika kanaler på så vis att vi får en bredare kontaktyta och en ökad närhet till dem vi är till för, säger Katrineholms kommunchef.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tror på öppenhet

Som organisation har Katrineholms kommun tagit fram en strategi för sociala medier som är kopplad till de målområden som politikerna har tagit fram - det handlar bland annat om att sprida kommunens varumärke och utnyttja den gratis marknadsföring man kan få via sociala medier, säger Mattias Jansson.

- Men för mig personligen handlar det mer om att få input och feedback och att jobba för mera öppenhet och tillgänglighet, förklarar han.

Som kommunchef har han ibland fått kritik för sitt flitiga facebookande och twittrande, bland annat för att hans inlägg kan vara av såväl arbetsrelaterad som personlig karaktär. 2011 hamnade han också i hetluften sedan han publicerat frågor som en journalist skickat till honom på sin blogg, och bett läsarna hjälpa till att besvara frågorna.

Han medger att organisationen tar en risk när den uppmanar medarbetare att använda sociala medier och våga vara personliga. Mattias Jansson har själv ibland fått backa efter att han har gjort fel. Han tycker dock att risken lika gärna kan betraktas som en möjlighet - var och en tvingas stå för sina åsikter, vilket i grunden är positivt.

- Men det finns alltid en risk att folk inte förstår sammanhangen. Media kan plocka ut en del av ett samtal utan att sätta det i sitt rätta sammanhang, säger Mattias Jansson.

Han tillägger att Katrineholms kommun har vissa formella riktlinjer för användningen av sociala medier.

- Men vi har inte riktlinjer som går ut på att man får prata om det ena men inte det andra. Det är väldigt viktigt att man vågar lita på sina medarbetare.

Tre steg för att lyckas

Användningen av ny teknik är på stark frammarsch i den offentliga sektorn - 80 procent av landets kommuner använder sociala medier i sitt dagliga arbete. Det är en ökning med 20 procentenheter jämfört med för två år sedan, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting.

Långt ifrån alla har dock lyckats lika bra som Katrineholms kommun. Hur har de egentligen gjort för att lyckas? Det finns tre förhållningssätt som man bör ha med sig från början, säger kommunchefen.

- Det första är att tro på öppenhet och dialog - man kan inte bara trycka ut sin egen bild av verkligheten, säger Mattias Jansson, och fortsätter:

- Det andra är att våga vara personlig. Om det inte är personligt så tillför ju inte en blogg eller ett Twitterkonto särskilt mycket mer än en vanlig webbplats. Det är därför vi gärna vill ha enskilda befattningshavare som är aktiva i sociala medier, säger han, och nämner som exempel att kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm nyligen har börjat blogga.

- Den tredje faktorn för att lyckas med sociala medier är att tro på medskapande. Det är ingen mening med att diskutera med andra om man inte är beredd att ta intryck av vad de har att säga, avslutar Mattias Jansson.

Foto: Hanna Maxstad

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill