Öppenhet är nyckeln till kreativitet

Personlighetens Big Five, del 1: Öppenhet för nya erfarenheter.

Motivera | ARTIKEL | FEB 2015

Öppenhet är nyckeln till kreativitet

Öppenhet är nyckeln till kreativitet

Öppenhet för nya erfarenheter är ett av de fem personlighetsdragen i den så kallade Femfaktorteorin. Personer med en hög grad av öppenhet är fantasirika och intellektuellt nyfikna - vilket gör att de har mycket goda möjligheter att lyckas inom kreativt arbete. Men hur vet man att man är en öppen människa?

Är du en öppen människa?

Frågan är kanske inte så lätt att besvara på rak arm, men faktum är att den har stor betydelse. Som Motivation.se tidigare har berättat är öppenhet för nya idéer och erfarenheter den viktigaste prediktorn för om en människa kommer att lyckas inom kreativt arbete eller inte. Öppenhet för nya erfarenheter är en av de fem personlighetsfaktorer som ingår i den så kallade Big Five-teorin. De andra fyra är samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet/värme (agreeableness) och neuroticism.

Det som utmärker en person som har en hög grad av öppenhet är att han eller hon är beredd att beakta nya idéer och möjligheter. Man kan också säga att det är ett mått på hur mycket du går igång på ny information; hos personer med en hög grad av öppenhet är nämligen möjligheten att inhämta information förknippad med högre dopaminutsöndring.

Tråkmånsar eller galningar?

Hur vet man då om man själv är en öppen person? Ett sätt att ta reda på det är att vara uppmärksam på vad man stör sig på hos andra, skriver tidningen Fast Company.

Om du stör dig på att människor i din omgivning är tråkiga och konformistiska, så har du antagligen en hög grad av öppenhet. Om du däremot retar dig på att alla är så konstiga och bisarra - snudd på psykotiska - så har du förmodligen en låg grad av öppenhet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vi befinner oss alla på ett spektrum någonstans mellan öppenhet och slutenhet, där de mest öppna gränsar till att vara just psykotiska medan de som är mest "stängda" för nya idéer och erfarenheter kan uppfattas som väldigt konventionella och trångsynta.

Vilken slags öppenhet?

Öppenhet är dock ett väldigt brett (öppet) begrepp som består av flera olika underkategorier. Psykologen och författaren Scott Barry Kaufman menar att öppenhet består av fyra olika faktorer: Explicit kognitiv förmåga (Explicit Cognitive Ability), intellektuellt engagemang (Intellectual Engagement), känsloengagemang (Affective Engagement) och estetiskt engagemang (Aesthetic Engagement).

Explicit kognitiv förmåga syftar främst på IQ i traditionell mening. Intellektuellt engagemang syftar på personens drivkraft att hänge sig åt idéer, rationellt tänkande och sökande efter sanningen. Känsloengagemang är förmågan att använda sina känslor och sin empati, medan estetiskt engagemang handlar om en preferens för estetik och konstnärliga eller kulturella uttryck.

Vissa människor är betydligt mer öppna än andra, men det är ovanligt att man har en hög grad av öppenhet i alla de fyra faktorerna. Med utgångspunkt från dessa kan du därför ställa dig frågan: Vilken är min starkaste respektive svagaste faktor när det gäller öppenhet?

Sex aspekter av öppenhet

Det finns också andra sätt att dela upp begreppet öppenhet och ta reda på hur öppen man själv är. Tidningen Psychology Today föreslår en uppdelning i sex delar: Öppenhet för idéer, handlingar, känslor, värderingar, fantasi och estetik.

Vi tar dem en i taget; öppenhet för idéer innebär att du tycker om intellektuella utmaningar. Händer det att du läser en bok om filosofi ibland, mellan deckarna? Tycker du om att lära dig nya ord? Är du intresserad av idéer och intellektuell problemlösning?

Öppenhet för handlingar är en mer praktisk aspekt. Här handlar det om att vilja göra nya saker istället för att alltid gå i samma hjulspår; besöka nya platser, smaka nya maträtter, göra eller utsätta sig för saker som man inte är van vid.

Att vara öppen för känslor är en förmåga som ligger väldigt nära det vi kallar EQ. Kan du identifiera din egen känsla just nu - är det glad eller arg, motiverad eller irriterad? Kan du identifiera din kollegas, din chefs eller din partners känslor? Personer som är öppna för känslor är oftast både passionerade och empatiska.

Hitta dina styrkor och svagheter

En annan intressant aspekt är öppenhet för värderingar. Här handlar det i grunden om att vara nyanserad, oavsett vilka värderingar man själv har. Det behöver inte vara fel att ha en övertygelse, men man måste också kunna se att livet är fullt av gråzoner. Oavsett var du själv står bör du därför vara beredd att lära dig saker av människor med helt andra värderingar.

Personer som är öppna för fantasier är bra på att dagdrömma, vilket bland annat gynnar kreativiteten. De har lätt för att föreställa sig saker som ännu inte är verkliga.

Öppenhet för estetik innebär inte nödvändigtvis att du är en begåvad konstnär. Men du älskar kultur, konst och estetik i alla dess former. Det kan handla om allt ifrån att gå på konstmuséer regelbundet eller vara foto-nörd, till att ha gröna fingrar och ha huset fullt med vackra plantor.
Så, hur öppen är du på dessa sex områden? Genom att ställa dig den frågan kan du få en tydligare bild av vem du är samt vilka styrkor och svagheter du har som skapande människa.

För kom ihåg: Öppenhet och kreativitet går hand i hand.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill