Vanligt med bakgrundskontroller i sociala medier

Fyra rekryterare av tio kollar upp kandidaterna i sociala medier, visar ny undersökning.

HR | ARTIKEL | FEB 2013

Att fråga efter referenser är fortfarande den vanligaste formen av bakgrundskontroll vid rekrytering. Men dagens arbetsgivare använder även andra metoder för att kolla upp de jobbsökande. 40 procent av företagen söker information om kandidaterna i sociala medier, enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare och Bisnode.

I ett arbetsliv där medarbetarna får ta ett allt större eget ansvar har det också blivit viktigare än någonsin att rekrytera rätt personer. Men hur går det till när arbetsgivarna kollar upp kandidaterna innan man eventuellt erbjuder dem anställning? Den frågan har Stockholms Handelskammare och företaget Bisnode Information försökt besvara i den nysläppta Rekryteringsrapporten, som är baserad på en undersökning som genomfördes i januari 2013.

Enkäten besvarades av 886 rekryteringsansvariga inom privat och offentlig sektor. Resultaten visar bland annat att användningen av sociala medier i samband med bakgrundkontroll har ökat rejält de senaste åren.

Kollar på Facebook

Enkätsvaren visar att fyra arbetsgivare av tio kollar upp sina kandidater i sociala medier. 2008 gjorde endast en av tio den typen av bakgrundskontroller.

Den enskilda kanal som används i högst utsträckning är Facebook. 45 procent av arbetsgivarna kontrollerar kandidaterna på Facebook, varav 11 procent gör det regelbundet. Något färre, 42 procent, kollar upp de arbetssökande på LinkedIn, och 39 procent gör en sökning på Google för att få information om de arbetssökande.

Bakgrundskontrollerna på internet och i sociala medier tycks ha en stor betydelse i rekryteringsprocessen. 22 procent av respondenterna i undersökningen uppger att de någon gång har valt bort en kandidat med anledning av den information de har hittat på internet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

I enkätens fritextsvar finns det också rekryterare som säger att de inte väljer bort kandidater på grund av informationen de hittar på internet, men att de däremot ställer frågor om den i samband med anställningsintervju.

Kontroller vanligt

Cirka en tredjedel, 32 procent, av deltagarna i undersökningen uppger att de gör någon form av bakgrundskontroll (utöver referenstagning) vid samtliga rekryteringar. 29 procent gör sådana kontroller vid de flesta rekryteringar medan 31 procent endast gör kontroller vid ett fåtal av rekryteringarna.

Den vanligaste formen av bakgrundskontroll är referenstagning, som genomförs av 98 procent av rekryterarna. Kontroll av tidigare anställningar (84 procent) och undersökning av utbildningshistorik (67 procent) är också allmänt förekommande. Drygt en femtedel (22 procent) av rekryterarna kontrollerar om kandidaten är dömt för något brott, och 18 procent tar del av hälsokontroller.

Det är dock bara en liten andel av de jobbsökande som bakgrundskontrolleras. Majoriteten (56 procent) av rekryterarna uppger att de genomför bakgrundskontroller på 1-2 kandidater, medan 28 procent kollar upp 3-4 kandidater. Bara 8 procent kontrollerar 5 eller fler jobbsökande.

Enkätsvaren visar också att rekryterarna har sina goda skäl att kolla upp de arbetssökande. Hela 43 procent av de tillfrågade har någon gång upptäckt - genom just bakgrundskontroll - att jobbsökande har uppgett så grovt felaktiga uppgifter, eller undanhållit så relevant information, att företaget valt att inte gå vidare med kandidaten.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill